Je staat mee aan de basis voor de optimalisatie en de verdere uitbouw van de state-of-the-art IT omgeving van FOD Mobiliteit en Vervoer:

 • Je beheert het ICT-netwerk en het serverpark zowel on-premise als in de cloud (Azure): uitvoeren, installeren, updaten en testen van de verschillende taken of routines (bv. back-up).
 • Je biedt technische ondersteuning aan de IT-collega's om hun problemen snel, doeltreffend en duurzaam op te lossen. 
 • Je houdt voortdurend je kennis en competenties op peil om de ontwikkelingen op het vlak van IT te kunnen opvolgen. 
 • Je verstrekt advies inzake de impact van nieuwe projecten op onze omgeving. Je analyseert zowel de technische als financiële impact van nieuwe projecten.
 • Je definieert en voorziet de nodige netwerkcapaciteit, on premise of cloud serversystemen en eventuele gerelateerd licentiekosten. Je zoekt mogelijke synergiën met andere projecten.
 • Je beseft dat infrastructuur aan de basis ligt van een performatie applicatie-omgeving en werkt daarvoor samen met collega’s van architectuur, development, …
   

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Er is 1 plaats bij de stafdienst ICT, van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel).

Wij ontwikkelen en onderhouden applicaties in fascinerende en snel veranderende domeinen als luchtvaart, drones, scheepvaart, wegvervoer en duurzame mobiliteit. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn daarbij troef!

Als kruispuntbank van voer-, vaar- en vliegtuigen verzamelen we data, correleren deze en stellen ze ter beschikking van andere overheden en organisaties.
We houden onze IT-omgeving robuust, veilig en up-to-date met de laatste nieuwe technologieën.
We volgende de technologische evoluties in de markt en kijken hoe we deze nuttig kunnen inschakelen voor onze FOD en haar klanten.

De FOD Mobiliteit en Vervoer doet bewegen. Op de weg, op het water, op het spoor of in de lucht, wij zorgen ervoor dat iedereen zich kan verplaatsen. Onze hoofdopdracht bestaat erin een bijdrage te leveren aan de veiligheid, het milieu en de economie van het vervoer.
Onze organisatie streeft naar diversiteit. Dit vertaalt zich in de bevordering van talenten met eerbied voor de verschillen, ongeacht de oorsprong, de aard, de leeftijd, de eventuele handicap, de persoonlijke overtuigingen,…
We streven ernaar om onze missie van openbare dienst te vervullen met eerbied voor de integriteit. Te dien einde hebben wij een globaal plan van integriteit ontwikkeld dat wordt uitgevoerd met als doel het vertrouwen van de burgers in onze administratie te onderhouden en om een eerlijke, billijke en gelijke behandeling van al onze klanten te garanderen.

Gedragsgerichte competenties

 •  Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Technische competenties

 

 • Je hebt goede kennis van algemeen systeembeheer in een Windows- of Linux omgeving (bijvoorbeeld kennis van scripting talen, data opslagsystemen en virtualisatie)
 • Je bent vertrouwd met TCP/IP netwerking, VLANS, routering, netwerk topologie, firewall en applicatie firewall, LDAP directory services (vb AD), DNS en DHCP

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Opgelet! Je motivatie en de competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over ervaring met 1 of meerdere producten uit het O365 eco-systeem (Exchange Online, Sharepoint Online, OneDrive, Microsoft Teams, Microsoft Flow, Microsoft PowerApps, ADFS, Azure AD Connect, …)
 • Containerization concepten zijn je niet vreemd en je hebt de wil je daar in te verdiepen
 • Je hebt kennis over Azure
 • Je hebt kennis over back-up technologieën
 • Je hebt kennis van SMTP en O365 exchange online
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van de tweede landstaal een pluspunt.
 • Volgende certificaten zijn een pluspunt:
  • Linux: Red Hat Certified Engineer
  • Microsoft:
   • MCSA Windows server 2016/2019
   • Microsoft Azure Administrator
   • Cisco: CCNA
   • Commvault: CommVault Certified Engineer
   • Vmware: VMware Certified Professional
   • Nutanix: Nutanix Certified system engineer

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

EN

 • Een professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van ICT en in minstens 1 van onderstaande taken:
  • Systeembeheerder
  • Netwerkbeheerder

OF

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
  Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
  Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

EN

 • Een professionele ervaring van minstens 4 jaar in het domein van ICT en in minstens 1 van onderstaande taken:
  • Systeembeheerder
  • Netwerkbeheerder

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • of de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • of minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd bent in het niveau en klasse van de vacature, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.


Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van attaché (niveau A2). Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.


Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

 

 • Een professionele ervaring van minstens 2 jaar (in een afdeling informatica, informatica of elektronica) of ten minste 4 jaar (algemene master / mobiliteit / militaire carrière) in het domein van ICT en in minstens 1 van onderstaande taken:
  • Systeembeheerder
  • Netwerkbeheerder

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.


Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.


Loon

Minimum aanvangswedde: € 49.746,54 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Wij staan voor een werkdynamiek op basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid en klantgerichtheid en bieden onze medewerkers: 

  • een evenwicht tussen werk en privé (flexibel uurrooster, minstens 26 verlofdagen per jaar, mogelijkheid tot telewerk …) 
  • een mensgericht management gebaseerd op respect, integriteit en diversiteit 
  • ruimte voor talent en initiatief 
  • een integratietraject voor alle nieuwe medewerkers 
  • continu leren dankzij talrijke ontwikkelingsmogelijkheden, zowel extern als intern (coaching, workshops op maat …)

  Je komt terecht in een moderne en gezellige werkomgeving, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer:

  • dynamic open office, wifi, coffee corner op elke verdieping  
  • sportzaal 
  • cafetaria met democratische prijzen
  • organisatie van evenementen
    

  Bovenop je verloning bieden wij:  

  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • een aantal gratis treintickets voor privégebruik voor jou en jouw gezinsleden, eventueel in te wisselen voor tickets voor Thalys en Eurostar (na 2 maanden in dienst)
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten 
  • een eindejaarstoelage en vakantiegeld
  • een maandelijkse tussenkomst van 20 euro bij regelmatig telewerk en een kantoorvergoeding van 30€ bij minstens vier dagen telewerk/maand
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • allerlei sociale voordelen (tussenkomsten voor protheses, ortheses, brillen, lenzen, Sinterklaasgeschenk voor kinderen tot 9 jaar, tussenkomst voor jeugdactiviteiten of inschrijvingsgeld …)
  • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
  • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, wordt je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.


Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.


Stap 3: Specifieke screening - PC proef (+/- 1u30) en Interview (+/- 1u) in de gebouwen van de FOD Mobiliteit en Vervoer

Via een geïnformatiseerde dossiertest worden de competenties ‘informatie integreren’ en ‘beslissen’ gemeten voor het interview.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze proef zal plaatsvinden rond februari 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.


Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.


Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Je kan solliciteren tot en met 06/01/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.


Contact

Meer info over de jobinhoud?
Stijn Fouquaert - stafdienst ICT
Contactpersoon FOD Mobiliteit en Vervoer
Tel.: 02/277.32.34
E-mail: stijn.fouquaert@mobilit.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
E-mail: jobs@mobilit.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles