GOED DAT JIJ ER BENT! Als medewerker Meldpunt voor de consument ben jij een belangrijke schakel binnen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dagelijks ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze consumenten en bouw je mee aan diverse informatiekanalen om hen op vlak van voedselveiligheid en –kwaliteit zo goed mogelijk op de hoogte te brengen.


Als medewerker Meldpunt voor de consument zal je…:
 • Telefonische en schriftelijke meldingen (vragen, ontevredenheden en klachten) van consumenten snel en efficiënt verzamelen, verwerken en verder van A tot Z opvolgen;
 • Online conversaties (Facebook en Twitter) met consumenten onderhouden;
 • Inspelen op de informatienoden van de consument;
 • Op de hoogte blijven van de voedingstrends;
 • Inhoudelijk relevante ideeën uitwerken en deze op een creatieve manier vertalen naar duidelijke boodschappen verspreid via de sociale media kanalen (Facebook, Twitter en LinkedIn), website van het FAVV, ...;
 • Op termijn actief meewerken aan initiatieven van de dienst Communicatie om te bouwen aan een sterkere aanwezigheid van het FAVV op diverse sociale media.
De focus bij deze functie ligt voornamelijk op het informeren van en het rechtstreeks communiceren met de consument.

Je werkt conform de openingsuren van het meldpunt voor de consument. In geval van crisissituaties wordt wel de nodige flexibiliteit verwacht.

Je komt terecht in een jong, enthousiast en ondernemend communicatieteam. Meer weten over onze activiteiten? Neem het activiteitenverslag 2021 van het Meldpunt voor de consument zeker door.
Bekijk ook een aantal getuigenissen van jouw andere toekomstige collega’s.


Meer info over de jobinhoud?
Hélène BONTE - Woordvoerder FAVV
Tel.: 02/211.82.17
E-mail: helene.bonte@favv-afsca.be 

Meer info over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden?
Sarah ROSSIGNOL - Selectieverantwoordelijke FAVV/Selor
Tel.: 02/211.80.19
E-mail: sarah.rossignol@favv-afsca.be
 
Er is 1 plaats als medewerker Meldpunt voor de consument bij de dienst Communicatie en Meldpunt binnen het Gedelegeerd Bestuur, van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel)


De dienst Communicatie is onder meer verantwoordelijk voor de externe communicatie in alle betekenissen van het woord (woordvoerderschap, persberichten, aanwezigheid op beurzen en evenementen, website, sociale media, nieuwsbrief).
De voorlichtings- en begeleidingscel maakt ook deel uit van de dienst communicatie: deze informeert operatoren via opleidingssessies zodat zij voldoen aan de reglementering.
Het meldpunt voor de consument is verantwoordelijk voor het behandelen en opvolgen van klachten en vragen.


Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten:

• De controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen;
• De controle en keuring van de productie, verwerking, bewaring, vervoer, handel, in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden;
• Het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen;
• De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop;
• De communicatie met de sectoren en met de consumenten.

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan ook het FAVV in cijfersonze activiteiten in 2021 en onze waarden.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je reageert resultaatgericht op stress door je eigen emoties onder controle te houden en constructief om te gaan met kritiek.
Technische competenties
 
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt zwaarder door in het eindresultaat (x2).

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competenties servicegericht handelenmondelinge communicatievaardigheden, schriftelijke communicatievaardigheden en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Niet vereist, wel een troef
 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt, is een actieve kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je bent vertrouwd met de sociale media en het opmaken van originele inhoud (content).
 • Je hebt ervaring met vragen- of klachtenbeheer.
   

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
   
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur voor 1 jaar (mits goede evaluatie verlengbaar) als administratief deskundige (niveau B – houder van een bachelordiploma) met de bijhorende weddeschaal.
 
Loon
Minimum aanvangswedde: 32.300,65 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen 
 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job waar je iedere dag bijdraagt aan een veilige voedselketen.
 • Een bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR.
 • Op wandelafstand van het station Brussel-Noord (1 kilometer) of Brussel-Centraal (1,1 kilometer).
 • Een goede balans tussen werk- en privéleven: glijdende werkuren in een 38-uren werkweek, mogelijkheid tot telewerk.
 • Een vergoeding voor telewerk van minimum 20 EUR netto per maand.
 • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd).
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden.
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • De mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden.
 • Allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks- of samenwoninggeschenk,…)
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via Fed+.
 • Kinderopvang tijdens de schoolvakantie.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FOD BOSA, het portaal van het federale personeel.

 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectiestappen

Stap 1: screening van diploma 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma (of inschrijvingsbewijs voor laatstejaarsstudenten). De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 
 

Functiespecifieke screening

Stap 2: specifieke screening - PC-proef (+-1u30min)

Afhankelijk van het aantal kandidaten zal deze pc-proef ofwel vooraf aan het interview georganiseerd worden ofwel op dezelfde dag gelijktijdig met het interview (specifieke screening: stap 3).


De pc-proef (dossiertest) meet de volgende gedragsgerichte competenties: informatie analyseren en problemen oplossen (zie rubriek ‘Competenties’). Bij deze test is het de bedoeling dat je dossiers verwerkt en vervolgens vragen hierover kan beantwoorden.

Er is geen minimum vereist voor het slagen van deze proef. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

In het geval de pc-proef op voorhand georganiseerd wordt, zullen jouw punten van de pc-proef worden samengeteld met de punten van het interview (specifieke screening: stap 3). 


Deze proef zal wellicht plaatsvinden in midden oktober 2022. Deze timing is onder voorbehoud.
Indien deze proef plaats vindt, zal deze in fysieke aanwezigheid in de gebouwen van Selor (Simon Bolivarlaan 30, bus 1 - 1000 Brussel) doorgaan, maar op basis van de algemene gezondheidstoestand kan deze test online georganiseerd worden.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in ‘Mijn Selor’ kan je jezelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Indien er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen.

Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 3: specifieke screening - interview met schriftelijke proef (+-1u interview + 1u voorbereidingstijd schriftelijke proef):

Afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten, kunnen stap 2 (de pc-proef) en stap 3 (het interview met schriftelijke proef) op dezelfde dag worden georganiseerd. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Vóór het interview krijg je een schriftelijke proef die jouw schriftelijke communicatievaardigheden evalueert.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Om te slagen voor deze stap (het interview) dien je een minimale score van 50 op 100 punten te behalen.

Om voor de volledige selectieprocedure te slagen, moet je voor beide testen (de pc-proef en het interview met schriftelijke proef) een minimale score van 55 op 110 punten behalen én geslaagd zijn voor het interview (min. 50/100).

Gelieve rekening te houden met de vooropgestelde timing en duurtijd van de proeven. Om organisatorische redenen is het mogelijk dat je enige wachttijd zal doormaken, voorzie dus voldoende tijd.

Onze voorkeur gaat uit naar fysieke interviews, maar er kan beslist worden – op basis van de algemene gezondheidstoestand - om de interviews online te organiseren.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden rond midden oktober, begin november 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken'. In Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen.

Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (pc-proef + interview met schriftelijke proef). Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.) Deze proef bestaat vaak uit een interview. 


Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 29 september 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Sarah ROSSIGNOL - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/211.80.19
E-mail: sarah.rossignol@favv-afsca.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles