Ons klein, maar gedreven boekhoudteam zoekt een nieuwe collega! Ontferm jij je graag over de dagelijkse boekhoudkundige verwerkingen en budgettaire taken? Dan word je misschien wel onze nieuwe administratief medewerker boekhouding! Hieronder vatten we je verantwoordelijkheden samen, maar ook jouw input en expertise zullen centraal staan bij de jobinvulling.

Hoe ziet je functie eruit?

Als administratief medewerker bij de boekhouding zorg je voor de nauwgezette verwerking van de budgettaire en de algemene boekhoudkundige gegevens van Belnet:

 • Je zorgt voor de technische aspecten van de boekhouding en het budget.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de halfjaarlijkse en jaarlijkse afsluitingen en het opstellen van fiscale bijlagen.
 • Je bereidt de BTW-aangiften en de BTW-listing voor.
 • Je stelt periodieke budgettaire rapporten op en je werkt nauw samen met de beheerscontroleur.
 • Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en de strikte opvolging van de boekhoudkundige dossiers. Je controleert, codeert en boekt aankoop-, verkoop- en financiële facturen en je controleert de betalingen. Je consulteert collega's om de correctheid te garanderen.
 • Je beantwoordt vragen van derden, klanten en andere administraties (Rekenhof, Beheerscommissie, Auditeur, Schatkist ...) en geeft adviezen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je neemt deel aan de coördinatie, uitvoering, verbetering en controle van procedures (bv. inkomende en uitgaande facturatie)
 • Je bent de back-up van de boekhouder

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Er is 1 plaats bij de boekhouding van Belnet (https://www.belnet.be) ) (Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel).

Welkom in ons netwerk!
Benieuwd naar Belnet? Hieronder lees je alvast wie we zijn, wat we doen en wat we jou te bieden hebben. 

Motor voor vooruitgang
Digitalisering neemt elke dag exponentieel toe. Dat biedt nieuwe kansen, maar ook nieuwe uitdagingen. Als National Research & Education Network (NREN) helpt Belnet Belgische kennisinstellingen en overheden om de kansen van de digitale versnelling maximaal te grijpen. Met de meest performante internetconnectie in het land en bijbehorende diensten zijn wij een motor voor wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang. Dat is een missie waar we trots op zijn en waarvoor we ons elke dag engageren.

Alle kansen tot vooruitgang
Hoe? Door erg dicht bij onze klanten te staan. En door een stevig engagement: bij Belnet nemen we onze publieke verantwoordelijkheid ten volle op. Vakkennis, tevreden klanten en maatschappelijke impact vinden we dan ook belangrijker dan commerciële targets. Net daarom staan jouw nieuwsgierigheid en persoonlijkheid centraal bij de jobinvulling. Belnet biedt de flexibiliteit en autonomie die nodig zijn om je zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Ook jou geven we dus alle kansen tot vooruitgang.

Elke Belnetter op zijn best
Bij Belnet beseffen we dat dit alles pas mogelijk is als elke Belnetter op zijn best is. Daarom zetten we maximaal in op balans. Tussen work en life, want een job bij Belnet sluit aan op jouw leven – en niet andersom. Maar ook tussen resultaat en werkvreugde: we zijn professioneel, maar informeel. We zijn volbloed techies maar streven in alles naar de menselijke touch. Bij Belnet werken een 80-tal mensen.

Gedragsgerichte competenties

 • Ondersteunen: Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.
 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. (X2)
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. (X2)
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van algemene boekhouding. (X2)

Een goede motivatie (X2) is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De technische competentie, de competenties in team werken en servicegericht handelen en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van de tool eBMC en boekhoudtools van Ordiges (PIA, Ask & Go, IMMO, ...)
 • Kennis van de wetgeving van 22 mei 2003 betreffende de wetgeving rond de boekhouding van de Staat

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL:

 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in het domein economie.

Indien je over één van bovenstaande specifieke diploma's beschikt, is er geen ervaring vereist.

OFWEL:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​

Indien je over één van bovenstaande diploma's beschikt, is een ervaring van 2 jaar vereist (zie "Ervaring").

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 • Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Deze ervaring is enkel vereist indien je niet beschikt over een specifiek diploma in het domein van economie, zoals gespecifieerd in het onderdeel "Diploma".

Indien je hierover wel beschikt, is geen ervaring vereist.

 

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van boekhouden, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • het boeken van aankoop- en verkoopfacturen
 • het controleren van boekhoudkundige verantwoordingsstukken
 • het voorbereiden van de inbetalingstelling
 • het opstellen van boekhoudverslagen
 • werken met draaitabellen in Excel

 

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.


Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.


Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 32.300,65 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren 
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (Brussel Noord)
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (tweede klasse)
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • beschikken over een gsm en laptop

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.


Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.


 

Stap 3: Specifieke screening - schriftelijke test (+/- 1u)

Deze proef wordt georganiseerd als aparte stap, indien er na de vorige stap meer dan 6 kandidaten overblijven. Indien er minder dan 7 kandidaten overblijven, vindt deze proef plaats voor het interview (zie stap 4).

Via een schriftelijke test worden volgende competenties gemeten:

 • Je beschikt over een goede algemene kennis van boekhouden.

Deze proef zal plaatsvinden op 14/12/22 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 6 punten op 12 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 6 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u30 + pc-test (1u) (+ schriftelijke test indien stap 3 niet doorgaat: 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien stap 3 niet doorgaat, krijg je vóór het interview krijg je de schriftelijke test (zie "Stap 3") en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De schriftelijke test wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Na het interview wordt via een pc-test volgende competenties gemeten:

- informatie analyseren
- problemen oplossen

Je bent geslaagd als je ten minste 55 punten op 110 behaalt voor het totaal van de testen.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond midden december 2022(onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond januari 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in Stap 4. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 5 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.


Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.


Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Je kan solliciteren tot en met 29/11/2022.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.


Contact

Meer info over de jobinhoud of de selectieprocedure?
Céline Vandeputte - Human Resources
Contactpersoon Belnet (http://www.belnet.be)
Tel.: 02 790 33 33
E-mail: jobs@belnet.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles