Als adjunct-preventieadviseur staat u de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de personeelsleden bij in de uitvoering van de reglementaire bepalingen met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en in alle andere maatregelen en activiteiten inzake preventie.

 Als adjunct-preventieadviseur werkt u mee aan de uitwerking, de programmatie, de aanwending en de evaluatie van het beleid bepaald door het dynamisch risicobeheersingssysteem.

 U draagt bij tot de goede werking van de administratie en draagt de waarden uit van een hoogwaardige openbare dienstverlening door erop toe te zien dat iedere werknemer van de instelling in goede omstandigheden en in een aangepaste en beveiligde werkomgeving werkt. U draagt bij tot de goede werking van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk door ondersteuning te verlenen aan de preventieadviseur die aan het hoofd staat van de IDPBW.

 U werkt nauw samen met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) en werkt mee aan de analyseopdrachten in het kader van het dienstverleningscontract met deze dienst.

DBDMH

We zijn de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.
Wij grijpen in bij brand en coördineren de dringende medische hulp in het Brussels Gewest en omgeving. Wij voeren ook talrijke civiele veiligheidsmissies uit: opsporing en bevrijding van personen of dieren, redding en hulp bij overstromingen, stormen of chemische vervuiling, vernietiging van insectennesten, enz.
Voorbereiding en preventie zijn twee andere belangrijke onderdelen van onze activiteiten. Wij zorgen dat de veiligheidsnormen tegen brand- of ontploffingsrisico’s voor gebouwen of tijdens allerlei evenementen worden nageleefd.
Onze dienst is een instelling van openbaar nut van categorie A die afhangt van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij bestaat uit meer dan 1100 professionele brandweerlieden en een administratief en technisch ondersteuningsteam van bijna 250 medewerkers.
Met het oog op de toekomst, is het onze ambitie om steeds efficiënter te zijn om de veiligheid van iedereen te garanderen!


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Helihavenlaan 11-15

https://pompiers.brussels/nl

 • Je hebt een masterdiploma ;
 • Je hebt een diploma als preventieadviseur niveau 1 ;
 • Je beschikt over de kennis en ervaring betreffende de behandelde onderwerpen en voorschriften;
 • MS Office heeft geen geheimen voor jou (Word, Excel, PowerPoint);
 • Je hebt technische kennis van machines en installaties in gebouwen (HVAC - Branddetectie - Elektriciteit) ;
 • Tweetaligheid is een pluspunt ;

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

We bieden een salaris dat overeenstemt met barema A101 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit bedraagt € 39.675  bruto voor een persoon zonder ervaring.

Verder bieden wij:

 • volledige terugbetaling van het openbaar vervoer;
 • maaltijdcheques;
 • zorg- en hospitalisatieverzekering, uit te breiden voor het gezin;
 • 35 verlofdagen, naast de vertrouwde feestdagen;
 • flexibele werkuren en telewerk;
 • interne bijscholing en carrièremogelijkheden.

 Ten slot betekent bij de brandweer werken in de eerste plaats het dienen van de gemeenschap. Iedereen bij ons is gemotiveerd door deze fundamentele ambitie. Rechtstreeks of onrechtstreeks draagt iedereen bij ons zijn steentje bij om Brussel veiliger te maken!

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Kandidaten wiens cv weerhouden wordt zullen worden uitgenodigd voor een interview met de selectiejury.

Interesse? Dien dan onmiddelijk je kandidatuur in via onze website:

https://pompiers.brussels/nl/bij-ons-werken/andere-jobs

De DBDMH selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Bram De Croock - Recruiter
E: job@firebru.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles