OPDRACHT

Als attaché preventie behandelt u technische en administratieve dossiers betreffende de uitvoering van projecten. U behandelt voornamelijk specifieke dossiers omtrent preventie die als doel hebben de risico's op een brand te beperken: sensibilisering van de problematiek, verstrekken van advies betreffende de projecten, opstellen van preventieverslagen op basis van de opgelegde reglementering en een analyse van stukken van een dossier of inspecties ter plaatse, enz.

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN

-       Studie van plannen (nieuwbouw of renovatie van oude gebouwen), met advies inzake brandpreventie voor architecten en projectontwikkelaars;

-       Het opstellen van preventieverslagen overeenkomstig de wettelijke normen en voorschriften en de controle op de administratieve follow-up van deze dossiers - onder toezicht van uw hiërarchische verantwoordelijke;

-       Inspecties en controles ter plaatse om na te gaan of de richtlijnen inzake brandpreventiemaatregelen worden nageleefd (oplevering van werkzaamheden, milieuvergunningen, horeca, ziekenhuizen, scholen, enz.);

-       Vragen beantwoorden van derden en partners die betrokken zijn bij brandpreventie, zowel intern als extern:

 • Vragen van Brusselse burgers beantwoorden over de huidige normen en de werkzaamheden die bij verbouwingen moeten worden verricht;
 • Advies verstrekken in het kader van voorbereidende projecten;
 • Technische informatie verstrekken over brandbeveiligingsinstallaties zoals rookafvoer, detectie, sprinklerinstallaties en blusapparatuur.

-       Zorgen voor informatiebeheer:

 • Relevante informatie verzamelen over de desbetreffende materies: de ontwikkeling van de nationale en Europese wetgeving op de voet volgen, follow-up van materies en/of technieken omtrent de functie en hiernaar verwijzen;
 • Beheer documentatie.

 Interne contacten:

 • Verslag uitbrengen over de voortgang van uw dossiers bij de directie van de preventie.
 • Contacten onderhouden met alle departementen binnen de DBDMH voor wat betreft vragen met betrekking tot brandpreventie.

 Externe contacten: 

 • Regelmatig contact met architecten en uitbaters van inrichtingen en installaties.
 • Contacten met de burgers (advies over brandpreventie).
 • Onthaal en sensibilisering van het publiek inzake brandpreventie.

DBDMH

We zijn de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.
Wij grijpen in bij brand en coördineren de dringende medische hulp in het Brussels Gewest en omgeving. Wij voeren ook talrijke civiele veiligheidsmissies uit: opsporing en bevrijding van personen of dieren, redding en hulp bij overstromingen, stormen of chemische vervuiling, vernietiging van insectennesten, enz. Voorbereiding en preventie zijn twee andere belangrijke onderdelen van onze activiteiten. Wij zorgen dat de veiligheidsnormen tegen brand- of ontploffingsrisico’s voor gebouwen of tijdens allerlei evenementen worden nageleefd. Onze dienst is een instelling van openbaar nut van categorie A die afhangt van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij bestaat uit meer dan 1100 professionele brandweerlieden en een administratief en technisch ondersteuningsteam van bijna 250 medewerkers. Met het oog op de toekomst, is het onze ambitie om steeds efficiënter te zijn om de veiligheid van iedereen te garanderen!


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Helihavenlaan, 11-15

https://pompiers.brussels/nl

 • U bent in het bezit van een masterdiploma op een gebied dat relevant is voor de functie (burgerlijk ingenieur bouwkunde, architect, industrieel ingenieur bouwkunde, architect, enz;)
 • U bent makkelijk om mee te praten, u bent communicatief en u bent pedagoog;
 • U bent rigoureus, autonoom en integer;
 • U leert graag bij en u bent in staat tot zelfontwikkeling;
 • Een echte troef? Een goede kennis van de andere nationale taal.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

We bieden een contract van onbepaalde duur aan met een salaris dat overeenstemt met barema A van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit bedraagt € 39.675 bruto voor een persoon zonder ervaring. Verder bieden wij:

 • volledige terugbetaling van het openbaar vervoer;
 • maaltijdcheques;
 • zorg- en hospitalisatieverzekering, uit te breiden voor het gezin;
 • 35 verlofdagen, naast de vertrouwde feestdagen;
 • flexibele werkuren ;
 • mogelijkheid tot telewerk ;
 • interne bijscholing en carrièremogelijkheden.

Ten slot betekent bij de brandweer werken in de eerste plaats het dienen van de gemeenschap. Iedereen bij ons is gemotiveerd door deze fundamentele ambitie. Rechtstreeks of onrechtstreeks draagt iedereen bij ons zijn steentje bij om Brussel veiliger te maken!

Ten slotte bieden we u flexibele werkuren aan zodat u gemakkelijk uw privéleven met uw werk kan combineren.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Kandidaten wiens cv weerhouden wordt zullen worden uitgenodigd voor een interview met de selectiejury.

Interesse? Dien dan onmiddelijk je kandidatuur in via onze website:

https://pompiers.brussels/nl/bij-ons-werken/andere-jobs

De DBDMH selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Bram De Croock - recruiter
E: job@firebru.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles