U bent verantwoordelijk voor de uitwerking, de coördinatie en de opvolging van het preventie- en beschermingsbeleid op het werk, in overeenstemming met de welzijnswetgeving.
U assisteert en adviseert de diensthoofden en alle medewerkers.
Taken :
• U maakt risico-analyses van de ongevallen en beroepsziekten, het systematisch onderzoeken van de arbeidsomstandigheden, het maken van preventieplannen en het geven van gespecialiseerd advies
• U controleert de technische veiligheid tracht ze te waarborgen
• U verricht een onderzoek naar de ongevallen en u formuleert preventieve en corrigerende maatregelen
• U ondersteunt de instelling bij het beheer van het psychosociale welzijn van haar personeel
• U beheert de vragen in verband met psychosociale interventies (stress, conflicten, geweld en pesterijen op het werk)
• U bent verantwoordelijk voor de bewustmaking en voorlichting van alle personeelsleden en de diensthoofden, het beheer van projecten en andere acties rond thema's als stress, burn-out, absenteïsme, conflicten, ...
• U stelt verslagen op rekening houdend met de instructies in de wetgeving, u past het jaarlijkse actieplan en het algemene preventieplan aan
• U geeft advies bij de procedures voor de aankoop van materiaal en uitrusting, met de opstelling van instructies, tijdens/voor de organisatie van opleidingen, tijdens tijdelijke werkzaamheden/werklocaties met externe bedrijven
• U zorgt voor informatie over en heeft toezicht op evacuatieplannen
• U neemt deel aan de vergaderingen van het Comté voor Preventie en Arbeidsbescherming
• U maakt deel uit van het multidisciplinair team waarin u regelmatig ervaringen en suggesties uitwisselt.
• U verzorgt contacten met externe partners en relevante instellingen
Vaardigheden
• U bent gepassioneerd door preventie, veiligheid en het welzijn van werknemers en beschikt over vaardigheden zoals samenwerken, kennis delen, initiatief nemen, analyseren, communiceren, schrijven en tijdbeheer.
• U weet zich methodisch en strikt op te stellen (controle van de wetgeving, dossierbeheer, enz.), u staat open voor verandering (innovaties, projectbeheer, enz.) en u weet te overtuigen.
• U kan gemakkelijk alleen werken of in een team, en u bent gericht op nauwkeurigheid, resultaten en het halen van deadlines.

  U bent in staat initiatief te tonen wanneer in noodgevallen en bij afwezigheid van de bedrijfsleiding de nodige maatregelen moeten worden getroffen.
• U toont een vermogen om een helpende relatie op te bouwen gebaseerd op partnerschap.
• U waarborgt de vertrouwelijkheid en discretie van de dossiers die je behandelt

OCMW VAN GANSHOREN

EEN PREVENTIE ADVISEUR
Veiligheid en welzijn op het werk


Vacatures

  • Aantal (1) - 1083 Ganshoren - GANSHOREN

Voorwaarden
• U bent in het bezit van een bachelordiploma
• gediplomeerd zijn als veiligheidspreventieadviseur niveau 2 of zich ertoe verbinden dit snel te behalen;
• Beschikken over een goede kennis van de toepassing van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers, de Europese hygiëne- en kwaliteitsnormen.
• Zonder de titel van preventieadviseur niveau 2 is een eerste relevante ervaring op het gebied van preventie verplicht.
• Weten hoe basis kantoorautomatiseringssoftware te gebruiken
• Bij voorkeur tweetalig Fr / Nl


Niveau

  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Wij bieden u
• Een voltijds contract voor onbepaalde duur niveau BH ;
• Een mogelijkheid tot erkenning en waardering van uw functie gerelateerde anciënniteit ;
• Een tweetaligheidspremie (via examen Selor) ;
• Een eindejaarspremie ;
• Gratis openbaar vervoer ;
• Een hospitalisatieverzekering (tussenkomst van het OCMW naar rato van 50%) ;
• Een voordelig aantal vakantiedagen ;
• Een aangepast en individueel vormingsplan ;
• Een aangename werkomgeving (met respect voor het evenwicht tussen werk – en privéleven ) ;
• Een voordelig tarief voor de maaltijden.

Interesse ?
Uiterste datum voor uw indiening : 22/10/2021.
Stuur uw CV, motivatiebrief en diploma per mail (jobs@cpasgan.irisnet.be) of per post naar (OCMW van Ganshoren /Home ''Heydeken'' Hervormingslaan 63 - 1083 Ganshoren).
Tel : 02/422.57.57

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Interesse ?
Uiterste datum voor uw indiening : 22/10/2021.
Stuur uw CV, motivatiebrief en diploma per mail (jobs@cpasgan.irisnet.be) of per post naar (OCMW van Ganshoren /Home ''Heydeken'' Hervormingslaan 63 - 1083 Ganshoren).
Tel : 02/422.57.57

Véronique Omba Okanada - Directrice RH
P: 02/422.57.57
E: jobs@cpasgan.irisnet.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles