Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché ICT (m/v/x - niveau A).

De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ofwel op basis van een terbeschikkingstelling in het kader van de wet van 31 januari 2007 (1) indien het gaat om een vastbenoemd personeelslid, ofwel op contractuele basis.

FUNCTIEVEREISTEN

De attaché ICT komt terecht in de ICT-afdeling van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. De attaché ICT:

 • volgt nieuwe technologieën en ontwikkelingen binnen het vakgebied op de voet;
 • doet voorstellen om de werking van de dienst te verbeteren;
 • bedenkt en ontwikkelt informaticatoepassingen op basis van voorafgaande functionele en technische analyses;
 • volgt de technologische ontwikkelingen op en  verleent technische adviezen door mogelijke aanpassingen aan projecten voor te stellen;
 • analyseert de behoeften van de gebruikers en komt tegemoet aan de verwachtingen van de gebruikers;
 • bepaalt, implementeert en verzekert de monitoring van de informatiesystemen;
 • bestudeert de werkprocedures, de informatiestromen, de input en de output om alle gegevens te inventariseren en hun relevantie te registreren;
 • begeleidt en is verantwoordelijk voor het bewaken van verbeterprojecten;
 • stelt adequate technische documentatie op. 

* Gelet op het evolutief karakter van het IGO, kunnen deze taken onderhevig zijn aan kleine wijzigingen.

Nota

(1) Wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en kennisbeheer en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding.

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding is een onafhankelijk federaal orgaan dat bijdraagt tot een kwaliteitsjustitie door op een optimale wijze de professionele competenties van magistraten en leden van de rechtelijke orde te ontwikkelen in een Europese dimensie.

U belandt in een dynamisch en multidisciplinair team in uitbouw , waar u zich steeds verder kan bekwamen in de vereisten van deze functie, maar ook snel sterke resultaten neerzet voor onze interne en externe klanten.

De plaats van tewerkstelling is Brussel.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1050 Elsene - Brussel

https://www.igo-ifj.be/nl

COMPETENTIES

De volgende competenties zullen in het bijzonder in aanmerking worden genomen:

Technische competenties:

 • kennis  van databases;
 • kennis van systeembeheer;
 • kennis van hardware;
 • kennis van webservers en internettechnologieën;
 • kennis van Windows.

Persoonlijke competenties:

 • in staat zijn proactief objectieven te stellen en te behalen;
 • vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen;
 • analytisch vermogen hebben;
 • in staat zijn in teamverband te werken en de groepsgeest te bevorderen;
 • integer handelen, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • goede mondelinge communicatievaardigheden hebben.

Pluspunten:

 • meerdere jaren werkervaring in soortgelijke functie;
 • basiskennis van de organisatie en de werking van de rechterlijke orde;
 • een goede kennis van de andere landstaal.

TOELATINGSVEREISTEN

1) burger van de Europese Unie zijn;

2) van onberispelijk gedrag zijn;

3) de burgerlijke en politieke rechten genieten;

4) vereist diploma: houder van een universitair diploma (master/licentiaat/doctor) of houder van een diploma hoger onderwijs van het korte type (graduaat/bachelor) mits 4 jaar relevante ervaring.

Vereiste ervaring: beschikken over een voor de functie nuttige ervaring.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Het ter beschikking gesteld personeelslid behoudt zijn eigen statuut, wedde en voordelen.

Het personeelslid dat wordt aangeworven onder arbeidsovereenkomst geniet van de weddeschaal van adjunct-auditeur (A1) zoals bepaald in het statuut van het administratief personeel van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, met inachtneming van zijn/haar geldelijke anciënniteit.

De jaarlijkse brutowedde voor een adjunct-auditeur met 0 jaar anciënniteit bedraagt momenteel €46.087,27 (of €25.952,96 (100%) vermenigvuldigd met de huidige index 1,7758).

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De aanwerving gebeurt op basis van het slagen in een selectietest die bestaat in een interview door de directie van het Instituut. Indien de directie het nodig acht, kan de selectietest uit meerdere interviews bestaan.

Tijdens het interview wordt geëvalueerd of het profiel van de kandidaat overeenstemt met de functievereisten en wordt ook zijn motivatie en interesse voor het algemeen werkkader getoetst.

Voorafgaand aan het sollicitatiegesprek kan de directie een preselectie maken van de ingezonden kandidaturen.

De kandidaten dienen hun gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae (in PDF versie), tegen uiterlijk 21 januari 2022, te richten aan de directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding via brenda.marchand@igo-ifj.be. Onvolledige kandidaturen of kandidaturen die worden ontvangen na het vervallen van deze termijn zullen niet worden geaccepteerd. Uw gegevens zullen worden bewaard in onze wervingsreserve en dit voor een periode van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal van afsluiting van de selectie, indien u daaromtrent uw uitdrukkelijke toestemming verleent. In de wervingsreserve rangschikken we de geslaagde kandidaten volgens de behaalde punten in de selectie. Bij een nieuwe vacature contacteren we de kandidaten in deze volgorde.

https://www.igo-ifj.be/nl/vacancy/2021-12-17/aanwerving-ict-attache-niv-contractueel

Brenda Marchand - Verantwoordelijke personeelsbeheer
P: +3225184953
E: brenda.marchand@igo-ifj.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles