• Je volgt de inventarisatie op, brengt ze in kaart (per straat, per blok) en informeert over de voortgang ervan;
 • Je maakt een nauwkeurig en duidelijk overzicht over alle gebouwen op het gemeentelijke grondgebied en in het bijzonder van de geconstateerde onregelmatige situaties;
 • Je doet onderzoek voor elk perceel aan de hand van luchtfoto’s (binnenzijde van het huizenblok), de huidige bevolkingsregisters, het kadaster (samenstelling van het onroerend goed, enz.) en controleert de echtheid van de informatie;
 • Je controleert, na analyse, de handelingen en werken die op het gemeentelijke grondgebied worden uitgevoerd, je controleert ook of ze in overstemming zijn met de afgegeven vergunning(en) en de goedgekeurde plannen, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire regelingen, en neemt de noodzakelijke maatregelen wanneer de handelingen en werken niet overeenkomstig de toepasselijke vergunningen en normen worden uitgevoerd;
 • Je analyseert en beheert stedenbouwkundige klachten en klachten over bewoonbaarheid, opent en onderzoekt dossiers indien nodig;
 • Je detecteert, voorkomt en volgt gebouwen op die de openbare veiligheid bedreigen en handelt dienovereenkomstig, los van de stabiliteitsproblemen die inherent zijn aan de structuur van de gebouwen zelf;
 • Je legt de geldende regels, de keuzes, de gevolgen en de risico’s van deze keuzes, de toepasselijke procedures en de mogelijke rechtsmiddelen uit;
 • Je ontvangt het publiek op kantoor of per telefoon tijdens je diensturen en geeft het nauwkeurige, duidelijke en volledige informatie;
 • Je klasseert alle gedateerde documenten in NOVA op perceelniveau;
 • Je registreert, reproduceert, klasseert en archiveert bestanden (handmatig en/of met de computer), houdt dossiers bij en stelt statistieken op;
 • Je stelt adviezen, verslagen en/of beraadslagingen op met inachtneming van de wettelijke, reglementaire en procedurele regelingen.

Gemeente Elsene

Je maakt deel uit van de cel Controle van de dienst Stedenbouw. Die bestaat uit 8 personeelsleden en voert verschillende taken uit, waaronder het toezicht op de uitvoering van stedenbouwkundige vergunningen, de opvolging van klachten van burgers, het onderzoek en de vervolging van overtredingen, de strijd tegen onbewoonbare woningen en de toewijzing van huisnummers aan gebouwunits.

Als inventariseerder van gebouwen voer je een volledige inventarisatie van de bouwwerken in Elsene uit, met name door ervoor te zorgen dat elke burger een postadres heeft dat in overeenstemming is met de geldende wetgeving en normen. Als stedenbouwkundige controleur analyseer je de juridische situatie van het gebouw op basis van de verleende bouwvergunning en controleer je ook systematisch onregelmatigheden.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1050 Elsene - Brussel

https://jobs.ixelles.be/fr/index.aspx

 • Je bent in het bezit van een door Naric-Vlaanderen of door de Franse Gemeenschap erkend bachelordiploma;
 • Je bent in staat plannen te lezen en te analyseren;
 • Je hebt een goede kennis van de geldende stedenbouwkundige en milieuwetgeving;
 • Een eerste ervaring is een pluspunt, maar niet noodzakelijk;
 • Je werkt graag zelfstandig maar kunt ook goed samenwerken met anderen;
 • Je bent nauwgezet en beschikt over uitstekende analytische vaardigheden;
 • Je bent in staat je werk te structureren: prioriteiten stellen en deadlines halen;
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt een goed aanpassingsvermogen;
 • Je bent bereid om gedeeltelijk buiten te werken;
 • Je bent in het bezit van het mondelinge en schriftelijke SELOR-taalcertificaat in de tweede landstaal of je beschikt over voldoende kennis om dit op korte termijn te behalen.

 


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

 • Voltijdse contract van onbepaalde duur (37.30 u/week – glijdend uurrooster);
 • Minimum aanvangswedde (zonder anciënniteit) van € 2433,41 (brutomaandloon) waaraan eventueel een geldelijke valorisatie kan worden toegevoegd indien je al beroepservaring hebt;
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie (€ 177,61 bruto/maand) te verkrijgen;
 • Maaltijdcheques (€ 8 per gewerkte dag);
 • 1 tot 2 dagen telewerk per week, onder voorbehoud van toestemming van de overheden;
 • Minimaal 31 vakantiedagen per jaar;
 • Een werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten (gratis openbaar vervoer en vergoeding van € 0,20/km voor het traject te voet of per fiets);
 • Voorkeurstarieven in alle Iris Zuid ziekenhuizen;
 • Voortgezette opleiding van minstens 5 dagen per jaar.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Kandidaten die aan het profiel voldoen zullen uitgenodigd worden voor een gesprek.

Solliciteer nu via onze website: jobs.elsene.be

Sluitingsdatum voor de sollicitaties: 25 mei 2022.

https://jobs.elsene.be/nl/index.aspx

De gemeente Elsene selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische origine, geloof, handicap of nationaliteit.

Stéphanie LEMOINE - Recruiter
P: 02 515 61 67
E: stephanie.lemoine@elsene.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles