• Aan het definiëren van de globale aankoopstrategie deel te nemen.
 • Aan de verduurzaming van de aankopen bij te dragen door het voeren van een ecologisch en sociaal verantwoord aankoopbeleid.
 • Van A tot Z de leiding op te nemen van zowel courante als complexe aanbestedingsprocedures, vanaf de vaststelling van de noden tot en met de notificatie van contracten voor alle gemeentelijke diensten, en de wettigheid ervan te garanderen.
 • In samenwerking met de diensten, interne klanten, de evaluatiefase na de gunning en de opvolging van de uitvoering van overheidsopdrachten te organiseren.
 • De verschillende gemeentelijke diensten te voorzien van een kwalitatieve helpdesk.

Gemeente Elsene

De opdracht van de aankoopcentrale heeft betrekking op de organisatie van een operationeel beheer dat bijdraagt tot de efficiëntie van de bestellingen die de overheid doet. Door het uitwerken van tools voor het bestuur staat de aankoopcentrale in voor de juridische correctheid van de procedures voor de toewijzing van overheidsopdrachten.

 


Vacatures

 • Aantal (1) - 1050 Elsene - Herfststraat 38-42

https://jobs.elsene.be/nl/vacature/58305/een-overheidsaankoper-aankoopster-senior/

 • Je bent houder van een Master of een Bachelor en je diploma is erkend door NARIC Vlaanderen of door la Fédération Wallonie-Bruxelles (een gelijkwaardigheidsattest bijvoegen bij jouw kandidatuur indien van toepassing);
 • Je hebt een zeer goede kennis van overheidsopdrachten;
 • Een professionele ervaring m.b.t tot overheidsopdrachten is absoluut noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie;
 • Je bent gemotiveerd om bij te dragen tot nieuwe uitdagingen in het aankoopbeleid van de gemeente Elsene;
 • Je bent veeleisend naar jezelf toe en erop uit om steeds met professionalisme en respect te handelen;
 • Jouw voornaamste waarden zijn ethiek, legaliteit en het respect voor de werkprocedures;
 • Zelfstandigheid, nauwkeurigheid, zin voor organisatie en het stellen van prioriteiten bevinden zich eveneens tussen jouw kwaliteiten;
 • Je bent in staat om te analyseren en de inlichtingen samen te vatten;
 • Je behaalde reeds het mondelinge en schriftelijke SELOR-taalbrevet in de tweede landstaal of je beschikt over voldoende kennis om dit op korte termijn te behalen.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

 • Minimumaanvangswedde (zonder anciënniteit): € 3118,53 (brutomaandloon); daarbovenop kan een geldelijke valorisatie komen indien je al beroepservaring hebt;
 • Voordelen :

Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie (€ 237,36 bruto/maand) te verkrijgen;

Telewerk (1 dag/week)

Minimum 31 vakantiedagen per jaar;

Maaltijdcheques;

Werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten (gratis openbaar vervoer en vergoeding van € 0,20/km voor het traject te voet of per fiets);

Bedrijfsrestaurant;

Voorkeurstarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;

Permanente vorming van minimaal 5 dagen per jaar.

 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Pre selectie

Psychotechnische testen

Gesprek

Solliciteer nu via onze website: jobs.ixelles.be

Sluitingsdatum voor de sollicitaties: dimanche 29 mai 2022

https://jobs.elsene.be/nl/vacature/58305/een-overheidsaankoper-aankoopster-senior/

De gemeente Elsene selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische origine, geloof, handicap of nationaliteit.

Maud Pauwels - Recruteuse
P: 02/515.61.51
E: maud.pauwels@ixelles.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles