Zin om samen met ons de War for talent te winnen? Je bent resultaatgericht en gepassioneerd door human resources en wil je competenties in dienst van de modernisering van de FOD Justitie stellen?


Taakomschrijving :

 • Je werkt mee aan een vlot verloop van de screenings- en rekruteringsopdrachten;
 • Je bent hét aanspreekpunt voor de laureaten vanaf de start van de selectieprocedure;
 • Je staat in nauw contact met de selectiedeskundigen en de kandidaten;
 • Je volgt de selectieprocedures administratief op van de publicatie van een vacature tot de consultatie van de laureaatenlijst;
 • Je bewerkt en verifieert administratieve documenten en zorgt voor de correcte archivering ervan;
 • Je geeft inlichtingen en beantwoordt een brede waaier van vragen of klachten van medewerkers, klanten of kandidaten;
 • Je voert gegevens in de digitale tools in en werkt deze bij indien nodig;
 • Je informeert de rechtstreeks betrokken partijen over de voortgang van hun dossier.
 • Je biedt een maximale ondersteuning aan de medewerkers, de klanten of de kandidaten in hun zoektocht naar een antwoord op hun vraag of klacht:
 • Je verzamelt bijkomende informatie en contacteert bij meer complexe vragen de betrokken personen;
 • Je zoekt en analyseert informatie van verschillende bronnen (reglementering, samenwerkingsovereenkomsten,gegevens in digitale bronnen) op om de vragen te beantwoorden;
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de verschillende mailboxen van de dienst;
 • Je maakt planningen op en verstuurt uitnodigingen naar kandidaten of klanten;

FOD Justitie

Wij zijn op zoek naar 1 collega bij de Stafdienst P&O dienst Talent & Acquisitions van de FOD Justitie

Missie

Wij selecteren de juiste persoon, op de juiste plaats, op het afgesproken moment, zodat instroom en mobiliteit van talent verzekerd is in de organisatie.

Taken

Een voldoende instroom van nieuwe medewerkers verzekeren, op een gestructureerde en planmatige manier zodat de organisatie haar opdrachten op een optimale manier kan opnemen.

Dit impliceert:

 • Het analyseren van de actieplannen van de organisatie in nauwe samenwerking met de BUPA’s en Budget en Monitoring
 • Het omzetten van de actieplannen in een rekruteringsplan op jaarbasis
 • Het opvolgen en bijsturen van de selectieplanning aan de hand van een aantal indicatoren en in functie van de prioriteiten van de organisatie
 • Het uitvoeren van de selectieprocessen volgens de methodologie van Selor
 • Het afleveren van de laureatenlijsten, het aanbieden van de jobs en het behandelen van het onboardingsdossier van A tot Z.
 • Het opvolgen van de indicatoren in verband met rekrutering en instroom
 • In samenwerking met het team Employer Branding de nodige acties nemen om Justitie als aantrekkelijke werkgever op de kaart te zetten en te houden
 • Processen zoals Talent Exchange, Special Federal Forces, aanwerving van Rosetta’s ondersteunen en faciliteren.
 • Verder professionaliseren van de eigen werking met het oog op het verwerven van meer autonomie op vlak van selecties inclusief het stroomlijnen en meer Lean maken van de processen en voorbereiden van verdere digitalisering.
 • De interne bewegingen van het personeel initiëren, faciliteren en de nodige screenings uitvoeren met respect voor het reglementaire kader: bevorderingen, promoties, interne mobiliteit, re-integratie en re-oriëntatie

De FOD Justitie speelt een actieve rol met betrekking tot wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke bevoegdheden. Het doel is bij te dragen tot een harmonieuzere relatie tussen de persoon in de straat en justitie. Ze biedt haar 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanmogelijkheden dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. In dat verband legt onze organisatie de nadruk op de uitwisseling van kennis, de ontplooiing van talenten en de verwezenlijking van ideeën om samen onze doelstellingen te bereiken.
Maatschappelijk engagement is in onze ogen net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn, die meegaat met haar tijd en oog heeft voor de veranderingen binnen de samenleving.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Waterloolaan 115

https://justitie.belgium.be/nl

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore x2.

 

Pluspunten

 • Je komt in een tweetalige werkomgeving terecht, de kennis van de Franse taalrol is een pluspunt.
 • Je bent bekend met de meest gangbare office programma's (Word, Excel) en de communicatieprogramma's (e-mail, Internet,...)
 • Je hebt een kennis van de HR processen

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Arbeidsvoorwaarden

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomt in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • werken in een groene en aangename omgeving
 • 26 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot telewerk

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Interview (+-1u) :

Het interview zal plaatsvinden in Brussel. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je CV wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.
Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze mondelinge proef zal plaatsvinden begin Juni 2022 (onder voorbehoud). 

Stuur uw Cv naar onboarding@just.fgov.be voor 29/05/2022.

Onboarding
E: onboarding@just.fgov.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles