Onze arbeidsmarkt wordt vandaag gekenmerkt door een stabiel vrijwillig personeelsverloop en een enorm aanbod aan openstaande vacatures.

Als recruiter kan jij hier het verschil maken, vanaf het verleiden van de kandidaten richting het eerste contact, het interview, een positieve kandidaatbeleving tijdens de sollicitatieprocedure, tot aan het in dienst treden.

Zie jij dit als een uitdaging ? Lees dan zeker verder naar wat deze functie precies inhoudt en ontdek hoe jij – dankzij je ‘hands-on’ mentaliteit – kan bijdragen aan een optimale ‘fit’ tussen de kandidaat en de FOD.

 

Na het verkrijgen van een opleiding, sta je in voor het rekruterings- en selectieproces van statutaire en contractuele ambtenaren voor de FOD WASO, zowel via interne als externe weg.

 • Je analyseert en onderzoekt het competentieprofiel samen met de klant. Je geeft advies op basis van jouw expertise om zo de meest geschikte kandidaten te kunnen aanwerven.
 • Je ondersteunt de klant om een aantrekkelijke functiebeschrijving op te stellen en een kwalitatieve proef te maken. Je betrekt de juryleden bij de volledige selectieprocedure.
 • Je plant de volledige selectieprocedure en je beheert, coördineert en ondersteunt het selectieproces. Je respecteert hierbij de vooropgestelde deadlines en waakt erover de correcte methodologie/wetgeving toe te passen.
 • Je brengt de procedure in via een specifieke tool.
 • Je gaat hierbij te werk volgens een bepaalde methodologie die je verwerft door de nodige opleidingen te volgen bij FOD BOSA.
 • Je houdt je kennis van de methodiek en de wetgeving up- to -date.
 • Je neemt interviews af voor de interne selectieprocedures en bij de startbaanovereenkomsten waarna je de kandidaten schriftelijke en/of mondelinge feedback geeft.
 • Je neemt een actieve rol op als jurylid tijdens contractuele en/of statutaire selectieprocedures.

Waar kan jij bijkomend het verschil maken in ons team?

Als er iets beter kan, maken we het beter! Bij ons krijg je de mogelijkheid om je eigen talenten in te zetten in de lopende projecten waarbij we onze eigen groei willen vormgeven (o.a. employer branding, apps ontwikkelen, proeven ontwikkelen).

 

Meer info over de jobinhoud?

Nele De Beer – Selectieverantwoordelijke

Directie van de planning, selectie en de loopbaan

Tel.: 02/233.47.27

E-mail: hr@werk.belgie.be   

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Er is 1 Nederlandstalige contractuele betrekking (met startbaanovereenkomst) vacant bij de Directie van de planning, de selectie en de loopbaan waar je deel zal uitmaken van een professioneel, gemotiveerd en servicegericht team. Deze directie maakt deel uit van de Afdeling van het personeel en de organisatie, die behoort tot de Algemene Directie Ondersteunende diensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel).

Het huidige team bestaat uit 4 selectieverantwoordelijken en 4 assistenten. De rekrutering kadert in de uitbreiding van het selectieteam.

 

De Directie van de planning, de selectie en de loopbaan werkt het personeelsplan uit, werft de nieuwe statutaire en contractuele medewerkers aan en biedt de personeelsleden van de FOD mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling (mutatie, overgangsselecties en bevorderingsprocedures, ondersteuning van contractuelen om statutair te worden). Deze directie werkt mee aan diverse HR-projecten en staat verder nog in voor het beheer van de functiebeschrijvingen voor de federale cartografie en het voorbereiden van de uitreiking van de eretekens.

 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

 

Surf zeker eens naar onze website: https://werk.belgie.be/nl.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1070 Anderlecht - Ernest Blerotstraat 1, 1070 Anderlecht

https://werk.belgie.be/nl

COMPETENTIES

Gedragsgerichte competenties

 

 • Je werkt constructief in team, je stelt je flexibel op ten aanzien van je takenpakket en je neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier en levert hen een persoonlijke dienstverlening.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om de werking van de dienst te verbeteren, je staat op een autonome wijze in voor de kwaliteit van je werk en je reageert resultaatsgericht op stress.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd, deze weegt harder door in de eindscore (x 2).

 

Pluspunten

 • Je werkt in een tweetalige omgeving dus kennis van het Frans is een voordeel.
 • Je bent bereid om een opleiding te volgen bij FOD BOSA om je de verschillende toepassingen en methodologieën eigen te maken.
 • Je hebt bij voorkeur een diploma in het domein human resource, psychologie of sociaal werk optie personeelswerk.

 

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 

 1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie.

 

Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021 -2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt, kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.

 

 1. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

 1. Op de datum van indiensttreding moet je jonger dan 26 jaar zijn (om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst of rosettacontract)


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

ARBEIDSVOORWAARDEN

Je wordt via een startbaanovereenkomst aangeworven als technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Opgelet: de duur van het contract is 1 jaar. Na een positieve evaluatie wordt dit verlengd tot het einde van het kwartaal waarin je 26 jaar wordt.

De plaats van tewerkstelling is het hoofdbestuur van de FOD WASO (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

 

LOON

Minimum aanvangswedde: 32.300,64 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de index van 1/9/22, reglementaire toelagen niet inbegrepen o.a. eindejaarspremie en vakantiegeld).

 

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

 

VOORDELEN

 • mogelijkheid tot 3 dagen telewerk per week, te regelen in functie van het werk (bij volledige prestaties).
 • minimum 26 dagen verlof per jaar (bij volledige prestaties)
 • variabele werkuren in een 38 of 40-uren week (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatierust als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)
 • beschikken over een laptop en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • bijkomende sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
 • gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

SCREENING

 Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Je zal daarna via e-mail het resultaat van de cv-screening ontvangen.

 De kandidaten die het best aansluiten bij het profiel zullen uitgenodigd worden voor een interview.

 

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

 

Interview (+/- 60 minuten)

Tijdens het interview wordt geëvalueerd of jouw gedragsgerichte - zie het luik 'Competenties' - overeenstemmen met de vereisten voor de functie. Jouw motivatie, interesse voor de functie en affiniteit met het domein zullen eveneens bevraagd worden.

Jouw cv en motivatiebrief zullen door de jury worden gebruikt als bijkomende informatie vóór en tijdens het interview.

 

Dit interview zal plaatsvinden omstreeks juli/begin augustus 2022 (onder voorbehoud) in het hoofdkantoor van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Meer informatie over de selectieprocedure?

Nele De Beer – Selectieverantwoordelijke

Directie van de planning, de selectie en de loopbaan

Tel.: 02/233.47.27

E-mail: hr@werk.belgie.be

Is deze functie iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten!

Bezorg onderstaande documenten aan selectieverantwoordelijke Nele De Beer, via hr@werk.belgie.be:

 1. motivatiebrief
 2. cv
 3. kopie van je hoogst behaalde diploma

Nele De Beer - Selectieverantwoordelijke
P: +3122334727
E: hr@werk.belgie.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles