Je bent belast met administratieve, financiële, organisatorische en facilitaire taken voor een interne of externe klant of een dienst om zo optimaal mogelijk bij te dragen tot de dienstverlening.

Als administratief ondersteuner ondersteun je de dienst Gelijke Kansen in haar gelijkekansenbeleid.

Voorbeelden van taken

 • verslagen van interne en externe vergaderingen opstellen
 • teksten, memo’s, nota’s en presentaties opstellen
 • formulieren uitwerken
 • de vormgeving van documenten verzorgen
 • dossiers administratief beheren en opvolgen
 • dossiers en informatiebrochures samenstellen

Als projectbeheerder beheer je het budgettaire, administratieve en logistieke aspect van de projecten.

Voorbeelden van taken

 • subsidieaanvragen beheren
 • het budget van de dienst Gelijke Kansen beheren
 • de follow-up verzorgen van nieuwe aanvragen van (Europese) projecten en van de financiële rapportering van de (Europese) projecten

Als praktisch organisator verwezenlijk je operationele en/of organisatorische activiteiten om bij te dragen tot de praktische organisatie van de activiteiten van de dienst Gelijke Kansen.

Voorbeelden van taken

 • de post of de e-mails die in de functionele mailbox binnenkomen, beheren
 • bijdragen tot de praktische organisatie van seminaries, colloquia, activiteiten en vergaderingen
 • de agenda van de dienst beheren
 • vergaderingen plannen, uitnodigingen versturen en de zaal reserveren
 • het logistieke materiaal voor de dienst reserveren of voorzien
 • brieven versturen

 

Als gegevens- en/of documentatiebeheerder klasseer je dossiers, documenten of andere voor de dienst relevante informatie en/of voer je gegevens in en pas je deze aan zodat de dienst gestructureerde informatie ter beschikking heeft.

 

Voorbeelden van taken

 • dossiers, documenten of andere voor de dienst relevante informatie ordenen en opbergen volgens de procedures of voorschriften
 • de toegankelijkheid van het klassement verhogen
 • gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het geautomatiseerde bestand of de databank
 • de ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren

FOD Justitie - Dienst Gelijke Kansen, DG WL

Er zijn 2 vacante betrekkingen bij de dienst Gelijke Kansen

De dienst Gelijke Kansen werd eind 2016 opgericht als federale Gelijke Kansenadministratie. De dienst ondersteunt de federale minister of staatssecretaris die bevoegd is voor Gelijke Kansen. Ze staat in voor de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning inzake gelijke kansen en non-discriminatie van alle beschermde criteria van de antidiscriminatiewetgeving, uitgezonderd gender en handicap.

De dienst Gelijke Kansen:

 • ontwikkelt beleidsinitiatieven voor de beleidscel Gelijke Kansen, bijvoorbeeld het Interfederaal Actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen; 
 • volgt het nationale, Europese en internationale gelijkekansenbeleid op en onderhoudt nauwe banden met het middenveld;
 • treedt op als nationaal contactpunt haatmisdrijven voor het ‘Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten’ van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa;
 • neemt het secretariaat van de Evaluatiecommissie van de federale antidiscriminatiewetgeving waar;
 • formuleert ontwerpantwoorden op parlementaire vragen;
 • coördineert de Belgische rapportering aan de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa en aan het Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie van de Verenigde Naties;
 • bereidt bijdragen voor internationale rapportering over andere verdragen aan coördinerende administraties voor;
 •  vormt het institutioneel geheugen inzake gelijke kansen.

Adres van de dienst:

Dienst Gelijke Kansen

Waterloolaan 115

1000 Brussel

 

Bekijk het organogram (Organogram - Federale overheidsdienst justitie (belgium.be)


Vacatures

 • Aantal (2) - 1000 Brussel

Leeftijd:

Deze functie is toegankelijk via een startbaanovereenkomst. Een startbaanovereenkomst (of rosettacontract) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie.
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie.

 Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent voor het behalen van deze diploma’s.

 Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert de gegevens gericht en beoordeelt de informatie kritisch. 
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en verbetert de teamgeest door uw meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Pluspunten

 • Je zal in een tweetalige omgeving werken; kennis van het Frans is dus een troef.

 

Je motivatie is eveneens belangrijk en zal worden bevraagd tijdens het interview.


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Je wordt aangeworven via een contract ven bepaalde duur (startbaanovereenkomst) met de bijhorende weddeschaal B1.

Voordelen:

 • mogelijkheid tot telewerk
 • mogelijkheid om een tweetaligheidpremie te behalen
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • tussenkomst voor hospitalisatieverzekering 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (gratis)
 • Fed+-kaart: interessante aanbiedingen en voordelen
 • bedrijfsrestaurant
 • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof
 • fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen 
 • kinderopvang (juli en augustus)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op Werken bij de overheid | BOSA (belgium.be), het portaal van het federale personeel.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (ongeveer 50 min):

Er worden interviews georganiseerd, vanaf het moment dat er geschikte kandidaturen zijn. 

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je CV wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 

De procedure wordt afgesloten van zodra de geschikte kandidaat is gevonden.

Lijkt deze functie iets voor jou?

Vul dan het spontaan sollicitatieformulier in en mail het naar dgwlwl6@just.fgov.be.

Vermeld “Rosetta - administratief en financieel ondersteuner - Gelijke Kansen” in het onderwerp van je mail.

Zorg dat jouw kandidatuur volgende punten bevat

 • een volledig ingevuld spontaan sollicitatieformulier
 • je geboortedatum
 • de correcte vermelding in het onderwerp
 • de juiste contactpersoon

 Indien jouw kandidatuur niet volledig is, wordt deze niet weerhouden.

De FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Heeft u een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kunt u een aangepaste selectieprocedure aanvragen. Neem contact op met ons, op het moment dat u solliciteert.

Anne-Michèle De Moreau - Adviseur Operationele Steundienst
P: 02 542 67 40
E: dgwlwl6@just.fgov.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles