Functie

- Rechtstreeks werken met de sectorverantwoordelijke (lid van her directiecomité);

- Het beheer van en het toezicht op 3 secties/activiteiten:

De schoonmaakafdeling die verantwoordelijk is voor de schoonmaak en de controle van alle gebouwen in de administratie. Deze sectie valt onder de directe verantwoordelijkheid van de contactpersoon. Het bestaat uit ongeveer 100 hulparbeiders en verschillende ploegverantwoordelijken.

De afdeling logistieke ondersteuning die als taak heeft goederen en diensten te implementeren die essentieel zijn voor de dagelijkse activiteiten van de administratie. Reprografische taken (afdrukken, kopieën), interne en externe postdistributie of taken met betrekking tot de organisatie van vergaderingen en festiviteiten (het ordenen van catering, het reserveren van zalen, het aanbieden van een agent, enz.). Deze sectie valt onder de verantwoordelijkheid van een administratief hoofd en telt 7 agenten.

De afdeling aankoop omvat alle aankopen en orders in overeenstemming met wettelijke procedures (administratie en boekhouding); het opstellen van specificaties en inkooporders, opvolging van leveringen en facturering. Deze sectie heeft 2 agenten onder direct toezicht van de logistiek manager.

- Begrotingsbeheer en -controle (toereikendheid van activiteiten/begroting);

- Het opstellen en opstellen van verschillende documenten (operationeel plan, verslagen, activiteitenverslag, beraadslagingen aan het college en de Raad);

- Uitvoering van het strategisch plan dat is gedefinieerd door de hiërarchie, toewijzing van beschikbare middelen, taakverdeling.

 

Gemeentebestuur van Evere

Dienst Economaat


Vacatures

 • Aantal (1) - 1140 Evere

http://www.evere.brussels

 

Diploma

U bent in het bezit van een master diploma in management.

Competenties

 • ­Minimum 5 jaar beroepservaring ;
 • ­Grondige kennis van de tweede landstaal (Selor-taalcertificaat 'Artikel 8' en 'Artikel 10');
 • Uitstekende stressbestendigheid en flexibiliteit;
 • ­Significante ervaring met het leiden en het aansturen van organisatorische, menselijke en technologische verandering;
 • ­Nauwgezetheid op het vlak van kwaliteit en interne en externe klanttevredenheid;
 • ­Analytische, synthetische en leidinggevende vaardigheden;
 • ­Zin voor organisatie en initiatief;
 • ­Kennis inzake overheidsopdrachten;
 • ­Nauwkeurigheid van handelingen (opvolging, reporting);
 • ­Relationele vaardigheden en transversaal werken;
 • ­Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • ­Goede kennis van het Officepakket (Word, Excel, PowerPoint, …) en internet.
 • Gedegen ervaring met teammanagement;

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Indiensttreding: Onmiddellijk - Contract van onbepaalde duur 36u/week.

Voordelen: Maaltijdcheques van 8,00€/werkdag, MIVB abonnement, hospitalisatieverzekering, fiets premie, voetgangerspremie, bedrijfsparking, evenwicht privéleven/professioneel leven, mogelijkheid om 2 dagen/week maximum te telewerken, 36 jaarlijkse vakantiedagen naar rato van het uurrooster, aanvullende pensioenverzekering ten laste van de werkgever voor het contractueel personeel, kortingen op Touroperators. Functie GSM met split billing, functiecomputer.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Via onze site www.evere.brussels in de rubriek "jobs"

Stuur jouw CV naar sgeyskens@evere.brussels

http://www.evere.brussels

Geyskens Stephanie - HR assistente
E: sgeyskens@evere.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles