Als adjunct van de verantwoordelijke van de dienst Vervoer ben je verantwoordelijk voor de projecten die jou toevertrouwd worden. Samen met jouw ploeg sta je in voor de aankopen van de dienst en waak je over de correcte toepassing van de plaatsingsprocedures voor de overheidsopdrachten. Je werkt tevens mee aan het management en het operationele beheer van de dienst. Bij afwezigheid van het diensthoofd zorg jij voor de administratieve leiding van de dienst en neem je deel aan de planning en opvolging van de acties van de ploegen

Jouw voornaamste taken 

Activiteiten- en projectbeheer

 • Je denkt actief mee om de dienst optimaal te laten functioneren;
 • Je evalueert de vervoersactiviteiten en stelt maatregelen voor om de doeltreffendheid te verhogen (opstellen van procedures, invoeren van indicatoren, uitwerken van controle-instrumenten, ...);
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van een projectenportfolio gericht op het beperken van de impact van verplaatsingen op het milieu (duurzame mobiliteit, aankoop van emissievrije voertuigen, …);
 • In samenwerking met de verantwoordelijke werk je aan het strategisch plan voor de dienst met het oog op duurzame ontwikkeling;
 • Je coördineert de vervoersopdrachten voor de verschillende diensten overeenkomstig het bedrijfsvervoerplan;
 • Je zorgt voor de vernieuwing en aanpassing van de meerjarige onderhoudsplannen, rekening houdend met de uitgevoerde vaststellingen op het terrein.

Management

 • Je assisteert het diensthoofd (die je vervangt in geval van afwezigheid) bij de dagelijkse leiding van de teams;
 • Je stimuleert samenwerking, ontwikkelt groepsgeest en werkt samen met de mensen op het terrein;

Aankopen en overheidsopdrachten

 • Je bent verantwoordelijk voor marktverkenning en -onderzoeken, je ontmoet bedrijven en schat hun capaciteiten in om de meest efficiënte oplossing te verkrijgen (kosten, termijn, kwaliteit, hoeveelheid, milieuprestaties, ...) ;
  • Je vult de documentatie (leveranciers, soorten producten, goederen...) van de dienst aan via deelname aan tentoonstellingen en beroepsbeurzen, maar ook door het lezen van technische en gespecialiseerde tijdschriften;
  • Je definieert en specificeert de noden van de klantendiensten in overleg met hen, je werkt mee aan de opmaak van bestekken, je kiest en test de producten/goederen/diensten in samenwerking met de gebruikers;
  • Je staat ook in voor het onderhandelen, afsluiten en opvolgen van de overheidsopdrachten. In dit opzicht ben je verantwoordelijk voor het bepalen van leveranciers/dienstverleners. Je zoekt de beste match tussen de behoefte en het bestaande aanbod, je onderhandelt over de voorwaarden en bepalingen van de contracten, je analyseert de bijkomende kosten verbonden aan een eerste aankoop (onderhoud, herstelling, …) en denkt na over de globale kosten. Je gunt de overheidsopdrachten en zorgt voor de opvolging van de uitvoering en eventuele geschillen;

Administratie

 • Je zorgt voor de voorbereiding en opvolging van de dossiers die in het besluitvormingsproces van de organisatie worden ingevoerd;
 • Je zorgt voor de opmaak van nota’s, verslagen, brieven, pv's, opdrachtdocumenten, ...

Gemeente Elsene

De dienst Vervoer van de gemeente Elsene voert drie hoofdopdrachten uit. De eerste opdracht heeft betrekking op het onderhoud van het gemotoriseerde wagenpark van de gemeente (wagens, vrachtwagens, bussen, specifieke beroepsvoertuigen, machines….). De tweede betreft de organisatie van personen- en goederenvervoer (vervoer voor de scholen, opleidingen...). De derde betreft de organisatie van goederenbehandeling (verhuizingen, uithuiszettingen, feesten en evenementen).


Vacatures

 • Aantal (1) - 1050 Elsene

https://www.elsene.be/site/index.php

 • Je bent houder van een Master of een Bachelor erkend door NARIC Vlaanderen of de Federatie Wallonië-Brussel. (Voeg een kopie van je gelijkwaardigheidsattest bij je kandidaatstelling indien van toepassing);
 • Relevante werkervaring in projectbeheer is absoluut noodzakelijk voor deze functie;
 • Je bent geboeid door de klimaatverandering en wilt een betere luchtkwaliteit, je hebt oprechte belangstelling voor de modal shift;
 • Je bent praktijkgeoriënteerd en op zoek naar een functie die theorie en praktijk combineert;
 • De wetgeving inzake overheidsopdrachten is je niet onbekend, je bent in staat een uitvoeringsdossier op te stellen, offertes te analyseren en opdrachten te gunnen overeenkomstig de geldende procedures;
 • Je bent zeer analytisch;
 • Je bent resultaatgericht, zelfstandig en stelt je creatief en proactief op om voorstellen te ontwerpen en formuleren, oplossingen te vinden. Je deelt je tijd in om de projecten binnen de gestelde termijnen tot een goed einde te brengen;
 • Je bouwt een sterk netwerk op en geeft de voorkeur aan werken in partnerschap;
 • Een eerste ervaring binnen een overheidsdienst en meer bepaald binnen een lokaal bestuur is een pluspunt;
 • Een eerste ervaring in het activiteitendomein en/of ervaring in teammanagement vormt ook een pluspunt;
 • Je beheerst het Nederlands voldoende om probleemloos met Nederlandstaligen te kunnen communiceren (leveranciers, collega’s, diensthoofden);
 • Je bent in het bezit van het mondelinge en schriftelijke SELOR-taalcertificaat in de tweede landstaal of je beschikt over voldoende kennis om dit op korte termijn te halen.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Solliciteer nu via onze website: jobs.elsene.be

De kandidaatstellingen worden afgesloten op: 26/09/2022.

https://jobs.elsene.be/nl/vacature/72530/une-adjointe-au-responsable-du-service-des-transports/

Maud Pauwels - Recruteuse
P: 02/515.61.51
E: maud.pauwels@ixelles.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles