• Dagelijks opstellen en vertalen van teksten die bestemd zijn voor personeel en publiek
 • Beantwoorden van de telefonische oproepen van journalisten en hen in verbinding stellen met de woordvoerder
 • De socialemediakanalen van de RVA mee beheren en helpen ontwikkelen
 • Bijdragen aan de permanente verbetering van de communicatiemiddelen die binnen de RVA gebruikt worden (intranet, intern magazine, brochures,…)
 • Regelmatig opstellen van rapporten en verslagen van vergaderingen over dienstgerelateerde materies
 • Voorstellen van de resultaten van afgenomen tevredenheidsenquêtes aan de medewerkers en aan publiek
 • Af en toe geven van opleidingen
 • Opvolgen van de activiteiten van de dienst en waken over het permanent up-to-date stellen van de boordtabellen
 • Actief deelnemen en bijdragen aan het netwerk van communicatoren in onze kantoren
 • Beheren van administratieve taken die inherent zijn aan het goed functioneren van de dienst (briefwisseling, mailings,…).

 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

is een federale openbare instelling van sociale zekerheid. De RVA is een moderne sociale parastatale bevoegd voor werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Meer info op http://www.rva.be.

De directie Communicatie staat in voor de interne en externe communicatie van de RVA. Zij bedenkt en realiseert communicatietools, is verantwoordelijk voor de contacten met de media, beheert de interne communicatie via het intranet en staat in voor de coördinatie van de Front Offices.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

http://www.rva.be

Deelnemingsvoorwaarden

 • Je bent jonger dan 25 jaar (de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst van minstens 1 jaar
 • Je beschikt over een universitair/master diploma in het domein van communicatie.

 

Competenties :

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt  sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en opbouwt met hen een vertrouwensrelatie op basis van je expertise.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt zowel over goede redactionele capaciteiten als over sterke mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je hebt een praktische kennis van Word en Powerpoint en een basiskennis Excel.
 • Je hebt een goede kennis van het Frans.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Je krijgt een startbaanovereenkomst met een contract van onbepaalde duur.

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddenschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 42.057,74  euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • laptop en headset
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar.

 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb (www.fedweb.be), het portaal van het federale personeel.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Aan de hand van een schriftelijke proef en een interview zal geëvalueerd worden of je technische en gedragscompetenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 24 punten op 40 behaalt.

Je kan solliciteren tot en met 11/10/2022 bij voorkeur via e-mail: jobs.hrm@rva.be

of via post : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Keizerslaan 7, 1000 Brussel, t.a.v. dienst Werving

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met de dienst Werving.

Tel: 02/515.41.89

 

De RVA beheert de diversiteit actief door gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot de selectie voor al haar kandidaten te garanderen.
Onze selectieverantwoordelijken worden door Selor opgeleid in diversiteit en gelijke kansen. Zij zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij alleen uw competenties worden gemeten aan de hand van neutrale instrumenten en tests. Uw huidskleur, geslacht, leeftijd of handicap,... spelen geen rol bij de beoordeling van uw competetenties.

Omwille van de leesbaarheid zijn onze functiebeschrijvingen alleen in het mannelijk geslacht geschreven. Alle jobs zijn even geschikt voor vrouwen als voor mannen.Dienst Werving
E: jobs.hrm@rva.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles