Functie

Er zijn vacatures bij RVA Turnhout in de processen Toelaatbaarheid en Loopbaanonderbreking/Tijdskrediet.

 

Voorkennis is niet vereist. Een uitgebreide opleiding wordt voorzien op de werkvloer.

 

Taken Toelaatbaarheid

De volgende opdrachten kunnen tot je takenpakket als dossierbeheerder Toelaatbaarheid behoren en zijn niet- limitatief:

 

Bij ontvangst van een aanvraag, beslis je zelfstandig over het recht op werkloosheidsuitkeringen, tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, jeugdvakantie- of seniorvakantie-uitkeringen, inschakelingsuitkeringen of uitkeringen in kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, …

Welke stappen moet je hiervoor allemaal doorlopen?

 

 • Je gaat na of de aanvraag volledig is. Indien nodig vraag je bijkomende informatie op bij de partnerorganisatie. Je gaat na of de indieningstermijn werd gerespecteerd.
 • Je bepaalt of iemand aan de voorwaarden voldoet om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering (bv nagaan of er voldoende arbeidsdagen in een bepaalde referteperiode werden gepresteerd).
 • Je bepaalt het statuut van de aanvrager (bv voltijds of deeltijds).
 • Je bepaalt de gezinssituatie.
 • Je bepaalt de cijfercode om zo tot het bedrag van de uitkering te komen Je bepaalt de vergoedingsperiodes.
 • Je deelt de beslissingen toelaatbaarheid aan de uitbetalingsinstelling en/of de sociaal verzekerde.
 • Je beantwoordt vragen van klanten over de wetgeving in dit domein, zowel van op afstand (telefonisch, per mail, per chat of attesten per brief) als fysiek (bezoekers in het RVA-kantoor). Hierover ook adviezen formuleren voor de hiërarchie.
 • Je staat in contact met onze partnerorganisaties. Dit zijn hoofdzakelijk de uitbetalingsinstellingen (vakbonden of HVW), de VDAB en het OCMW. Je beantwoordt hun vragen zowel telefonisch als per mail.
 • Je voert maandelijks kwaliteitscontroles uit op een steekproef van de behandelde aanvragen. Je meldt gedetecteerde problemen aan de hiërarchie.
 • Je onderzoekt wijzigingen in de wetgeving en informaticatoepassingen, veranderingen in de reglementering opvolgen en hierover uitleg/opleiding geven aan collega’s.
 • Je neemt deel aan nationale werkgroepen om werkwijzen over kantoren heen te uniformiseren en optimaliseren.
 • Detecteer je een anomalie (bijvoorbeeld een werkverlating of een foutief aangegeven gezinstoestand), dan maak je het dossier voor verder onderzoek over aan het proces vergoedbaarheid of controle. Je werkt dus ook nauw samen met collega’s van andere processen.
 • Je neemt een specifieke verantwoordelijkheid binnen het proces, bijvoorbeeld SWT, OCV, jeugd- en seniorvakantie, beroepsopleiding, werkhervattingstoeslag, afleveren U1, artiesten, …
 • Je levert werkloosheidsattesten af.

 

 

Taken Loopbaanonderbreking/Tijdskrediet

 

De volgende opdrachten kunnen tot je takenpakket als dossierbeheerder Loopbaanonderbreking/tijdskrediet behoren en zijn niet-limitatief:

 

 • Je behandelt alle soorten dossiers LO/TK (thematische verloven, Loopbaanonderbreking, tijdskrediet, landingsbanen) volgens de geldende reglementering en termijnen.
 • Je kijkt de aanvragen na op volledigheid en juistheid, doet beroep op databanken en vraagt indien nodig extra informatie op.
 • Je beslist over de toekenning of de weigering van het recht op uitkeringen en het bedrag hiervan.
 • Je valideert de behandelde dossiers en controleert de kwaliteit. Complexe dossiers bespreek je met je leidinggevende. Je levert attesten af in verband met de opname van bepaalde vormen van loopbaanonderbreking of tijdskrediet.
 • Je neemt een specifieke verantwoordelijkheid op binnen het proces (bv. de behandeling van anomalieën, terugvorderingen, berekening beroepsverleden).
 • Na de inwerkperiode sta je in contact met het publiek via telefoonshiften in het klantencontactcenter, mailverkeer en het fysiek ontvangen van bezoekers. Je behandelt vragen over wetgeving en aanvraagprocedures.
 • Je schoolt je regelmatig bij om je kennis van de wetgeving te verdiepen. Nieuwigheden breng je vervolgens over aan je collega's.
 • Na de inwerkperiode zal je nieuwe collega's opleiden.
 • Je neemt deel aan nationale werkgroepen om de werkwijzen overheen de kantoren te uniformiseren en optimaliseren.

 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Heb je een bachelor diploma en heb je interesse in sociaal recht? Ben je administratief aangelegd en op zoek naar een job met maatschappelijke waarde waarin je jezelf verder kan ontwikkelen? Dan is de RVA op zoek naar JOU!  

 

De RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) is een federale openbare instelling van sociale zekerheid met specialisaties in meerdere domeinen zoals werkloosheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle. Binnen onze organisatie staan respect, vertrouwen, professionalisme, maatschappelijke verantwoordelijkheid en algemeen belang centraal. Als eerste federale overheidsdienst kregen we het label ‘investors in people’ (Opnieuw belangrijke erkenning voor het personeelsbeleid van de RVA | RVA).  
Bezoek zeker onze website (www.rva.be) voor meer informatie over onze activiteiten. 

 

Om ons kantoor in Turnhout te versterken zijn we op zoek naar een gemotiveerde dossierbeheerder (m/v/x). 


Vacatures

 • Aantal (1) - 2300 Turnhout

https://www.rva.be/nl

 • Voldoe je aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar)? 
 • Ben je in het bezit van een bachelor diploma? 
 • Ben je gemotiveerd en heb je zin in een nieuwe uitdaging? 
 • Werk je graag in teamverband? 
 • Hecht je veel belang aan zelfontplooiing en ben je in staat om objectieven te behalen?  
 • Heb je een klantgerichte mentaliteit? 
 • Kan je goed gegevens analyseren en heb je affiniteit met reglementaire bepalingen?

 

Is het antwoord op bovenstaande vragen ja? Stel je dan snel kandidaat via het e-mailadres onderaan de vacature! 

 

Let op: een goede motivatie is noodzakelijk en weegt zwaarder door in de eindscore. 


Technische competenties

 

 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

 • Startbaanovereenkomst van onbepaalde duur (niveau B) 
  • Minimumloon van 2.691,72 euro bruto per maand (geïndexeerd) 
  • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
  • 26 verlofdagen  
  • Mogelijkheid tot telewerk 
  • Flexibele werkuren in een 38-uren week 
  • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
  • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding 
  • Voordelige hospitalisatieverzekering
  • Mogelijkheid om eventuele overuren op te nemen 
  • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart 
  • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
  • Tussenkomst in vakantiekampen voor schoolgaande kinderen 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Interview met casus (+/- 2u) zullen via Teams of op het hoofdbestuur in Brussel georganiseerd worden.  

 

Indien je gebruik wenst te maken van redelijke aanpassingen voor deze selectie, gelieve ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 

Stel je kandidaat via jobs.hrm@rva.be met je CV en motivatiebrief in te taal van de vacature. Gelieve in de titel te vermelden dat je solliciteert voor het kantoor Turnhout. Voor meer info kan je steeds contact opnemen met de dienst Werving via bovenstaand e-mailadres. 

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Dienst Werving RVA
E: jobs.hrm@rva.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles