In termen van teammanagement :

 • Je bent verantwoordelijk voor de supervisie en coördinatie van het team (3 personen) zodat de cel de verwachte resultaten behaalt;
 • Je leidt, begeleidt en ondersteunt medewerk(st)ers bij hun werk;
 • Je bent de contactpersoon voor de scholen, de andere diensten van de directie Openbaar onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, GBS en het departement Financiën, en zorgt voor een goede interne samenwerking en een optimale bijdrage van de medewerk(st)ers aan de resultaten van de cel;
 • Je zorgt ervoor dat de teamleden gemotiveerd zijn en creëert een positieve en gezellige sfeer.

 

In termen van het opstellen, sluiten en opvolgen van overheidsopdrachten:

 • Je analyseert en definieert samen met de hiërarchische lijn en de directies van de gemeentescholen de behoeften en gaat het belang ervan na;
 • Je stemt de overheidsbestellingen zo goed mogelijk af op de behoeften waaraan moet worden voldaan;
 • Je stelt documenten voor de overheidsopdrachten op en houdt daarbij rekening met alle nodige juridische, technische en budgettaire garanties; 
 • Je schrijft overheidsopdrachten uit, voert onderhandelingen, sluit ze, gunt ze en zorgt voor (of ziet toe op) de uitvoering ervan;
 • Je volgt de correcte uitvoering van de overheidsopdrachten systematisch op administratief vlak op en je verzekert tevens de financiële en budgettaire opvolging;
 • Je adviseert je team bij het opstellen, sluiten en opvolgen van overheidsopdrachten, eventueel in overleg met andere gemeentediensten. 

 

In termen van de financiën en de boekhouding:

 • Je vertaalt de strategische visie van de directie Openbaar onderwijs in begrotingslijnen en zorgt ervoor dat de strategie vanuit financieel oogpunt operationeel is;
 • Je beheert en verdeelt de budgetten van de gemeentescholen.

 

Commune d'Ixelles

De cel Aankopen/Financiën van Openbaar onderwijs is verantwoordelijk voor de opmaak en het beheer van de budgetten die zijn toegewezen aan de 14 scholen en de psycho-medisch-sociale centra van de gemeente Elsene. De cel beheert de subsidies, in het bijzonder de door de Federatie Wallonië-Brussel toegekende subsidies. De cel Aankopen/Financiën voorziet in de behoeften van de scholen op het gebied van de aankoop van goederen en diensten door zelf overheidsopdrachten te plaatsen of gebruik te maken van opdrachten van andere gemeentediensten of externe aankoopcentrales. De cel Aankopen-Financiën telt vier personen en maakt deel uit van de directie Openbaar onderwijs, die zelf 25 administratieve medewerkers in dienst heeft.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1050 Elsene

https://jobs.ixelles.be/fr/index.aspx

 • Je bent houder van een bachelordiploma dat erkend is door NARIC Vlaanderen of de Federatie Wallonië-Brussel (Voeg een kopie van je gelijkwaardigheidsattest bij je kandidaatstelling indien van toepassing.);
 • Je hebt 3 jaar beroepservaring met overheidsopdrachten;
 • Ruime ervaring met teammanagement is een troef;
 • Je hebt een goede kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en van budgetbeheer;
 • Je bent klantgericht en communiceert efficiënt en met alle betrokken partijen;
 • Je bent resultaatgericht en in staat een team te leiden, taken te verdelen en het werk van het team te superviseren met naleving van een strikte planning en een vooropgesteld budget;
 • Je bent gemotiveerd door de gedachte om bij te dragen aan nieuwe uitdagingen met betrekking tot het aankoopbeheer van de gemeente Elsene;
 • Je wilt graag professioneel handelen;
 • Je bent autonoom, georganiseerd, je kunt prioriteiten stellen en werkt zeer nauwkeurig;
 • Je bent in staat om informatie te analyseren en samen te vatten;
 • Je bent in het bezit van het mondelinge en schriftelijke SELOR-taalcertificaat in de tweede landstaal of je beschikt over voldoende kennis om dit op korte termijn te behalen.

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

 • Contract van onbepaalde duur
 • 37.30 u/week 
 • Aanvangswedde (B1 salaristrap 0) van € 3.362,04 (brutomaandloon), waar een geldelijke valorisatie bij kan komen als je al beroepservaring hebt;
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen (SELOR-taalattest artikel 9§2) (€ 294,05 bruto/maand);
 • Minstens 31 vakantiedagen per jaar;
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van € 8;
 • Werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten (gratis NMBS- en MIVB-abonnement, vergoeding voor voetgangers en fietsers: 20 cent/km);
 • Voorkeurstarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;
 • Doorlopende opleiding van minstens 5 dagen per jaar.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

https://jobs.ixelles.be/fr/index.aspx

https://jobs.ixelles.be/fr/index.aspx

De gemeente Elsene selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Frédéric OLVOET - RH
P: 02/515.61.65
E: frederic.olvoet@ixelles.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles