Als Project Manager van de dienst Economische Ontwikkeling, bent u bevoegd voor :

Op het gebied van de economische ontwikkeling bent u belast met de dienstverlening aan de vrije beroepen, de ambachtslieden, de winkeliers en de toekomstige winkeliers. U zult verantwoordelijk zijn voor het bijstaan en informeren van ondernemingen en potentiële investeerders in het kader van hun administratieve procedures en de ontwikkeling van hun projecten.

U stelt een globale aanpak voor de economische ontwikkeling van het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem, U voert de voorstellen van het college van Burgemeester en Schepenen op dit gebied uit.

Op het vlak van handel heeft het gemeentebestuur, om de lokale ondernemingen en de lokale economie in Sint-Agatha-Berchem concreet te ondersteunen, ervoor gekozen om al haar gemeentelijke premies om te zetten in bedrijfscheques. In een B2B-aanpak controleert, evalueert en ontwikkelt u samen met de plaatselijke handelaars de applicatie voor waardebonnen (https://chequescommerces1082.be) en verbetert u de gebruikerservaring.

U bent ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de lokale markten (wekelijkse vrijdagmarkt, streekmarkt, jaarmarkt en markt met een specifiek thema), en voor de opvolging en de evaluatie van de concessies die de marktdeelnemers aanwijzen voor hun praktische organisatie in het gebied.

In het algemeen voert u de voorstellen van het College van Burgemeester en Schepenen in deze aangelegenheden uit, doet u voorstellen voor nieuwe maatregelen, verordeningen en steun om de winkels en handelaars in de gemeente te ondersteunen en nieuwe aan te trekken.

Wat het beheer van de vergunningen voor de openbare ruimte betreft, stelt u het College van Burgemeester en Schepenen voor vergunningen te verlenen voor evenementen (filmopnames, buurtfeesten, diverse activiteiten, ...) in de openbare ruimte en voor commerciële voorzieningen in de openbare ruimte (terrassen, kraampjes, aanplakborden, ...) overeenkomstig de algemene politieverordeningen die de 19 gemeenten gemeen hebben, en overeenkomstig de procedures en gemeentelijke verordeningen die op deze zaken van toepassing zijn

Op het gebied van de werkgelegenheid geeft u concrete steun aan het experiment "Territoire zéro chômeur de longue durée" (nul langdurig werklozen). U zorgt voor de banden met de plaatselijke missie en de sociale integratie. U legt de nodige contacten en zet de oprichting van een tewerkstellingshuis op gang (OCMW, Actiris, Bruxelles Formation, ...) om het zoeken naar werk dynamischer te maken voor de inwoners van Sint-Agatha-Berchem. U voert de voorstellen van het College van Burgemeester en Schepenen op dit gebied uit.

Op het gebied Internationale Relaties is Sint-Agatha-Berchem al 15 jaar betrokken bij een ontwikkelingssamenwerkingsproject in Afrika met de gemeente Grand-Dakar, in Senegal. Dit project wordt georganiseerd in het kader van het Gemeentelijk Programma voor Internationale Samenwerking (CIC), dat door de federale regering wordt gesubsidieerd. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de voorstellen van het college van Burgemeester en Schepenen op dit gebied, het opstellen van administratieve dossiers, het operationaliseren van projecten en het tot een goed einde brengen van deze partnerschappen.

Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem

Het Departement Burgerzaken, dienst Economische Ontwikkeling is bevoegd voor Economische Ontwikkeling, Handel, Werkgelegenheid, Internationale Betrekkingen en Vergunningen voor Openbare Ruimte


Vacatures

 • Aantal (1) - 1082 Sint-Agatha-Berchem

https://berchem.brussels/nl/

 • U beschikt idealiter over een eerste ervaring in een soortgelijke functie
 • U werkt autonoom, proactief en dynamisch
 • U volgt continu opleidingen om uw kennis en ervaring in uw specifiek vakgebied op peil te houden en uit te diepen
 • U denkt oplossingsgericht en gaat op correcte wijze om met stress
 • U spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans - Selor taalbrevet (is geen vereiste bij de aanwerving)

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Een aantrekkelijke verloning rekening houdend met uw ervaring
 • Maaltijdcheques (8€)
 • Een grote autonomie en een verantwoordelijke functie binnen een dynamische gemeente
 • Een openwerksfeer, waar veel ruimte is om iniatieven te nemen
 • Een gemakkelijke bereikbaarheid via het openbaar vervoer
 • Terugbetaling aan 100% van het openbaar vervoer
 • Een ruim opleidingsaanbod
 • Een flexibele dienstregeling en een aantrekkelijk verlofsysteem
 • Verzekering gezondheidszorgen

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Het aanwervingsproces zal in verschillende fasen verlopen:

 • Proeven van bekwaamheid op het gebied van Economische ontwikkeling

Indien succesvol:

 • Schrijfvaardigheidstest
 • Gesprek

Sollicitaties voor deze functie (CV, begeleidende brief, kopie van het vereiste diploma) moeten worden ingediend via TALENTFINDER op onze website https://berchem.brussels/nl/wij-gemeentebestuur/werkaanbiedingen/

Aanwerving zo spoedig mogelijk

https://jobs.1082berchem.brussels/nl

Het Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem hecht veel belang aan diversiteit en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot selecties voor al wie solliciteert. Met de mogelijkheid om te werken in een werkomgeving waar eenieder zich volop kan ontwikkelen en zijn of haar talenten en vaardigheden maximaal kan valoriseren.

De personeelsdienst zorg voor een objectieve selectieprocedure op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische origine, handicap, geloofsovertuiging, of culturele identiteit.

Mede in die context kan de praktische organisatie van het examen binnen redelijke grenzen worden aangepast voor de kandidaten die officieel erkend zijn als persoon met een beperking en het schriftelijk bewijs daarvan bij de inschrijving voor het examen voorleggen.

Karin DEMARET - Administratieve secretaresse HR
P: 024640427
E: kdemaret@berchem.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles