• Je bezorgt relevante financiële en boekhoudkundige informatie aan het management van de FOD Financiën of de externe partijen, om zo mee een optimale besluitvorming mogelijk te maken. Je gebruikt hiervoor verschillende applicaties;
  • Je voert financiële en boekhoudkundige analyses uit;
  • Je neemt deel aan projectvergaderingen en vergaderingen over specifieke aspecten binnen je domein;
  • Je geeft geregeld feedback aan de leidinggevenden over de voortgang van aan jou toegewezen projecten
  • Je maakt je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen. Hiervoor volg je seminaries/cursussen, vergaar je kennis uit instructies, nota’s, artikels, handboeken,….

FOD Financiën

Er is 1 vacante plaats bij de afdeling Boekhouding van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole van de FOD Financiën te Brussel (North Galaxy, Koning Albert II laan 33, 1030 Brussel).

De Afdeling Boekhouding van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole organiseert, ondersteunt en implementeert de boekhouding van de FOD Financiën. Deze afdeling verzekert het correct opstellen van de rekeningen van onze FOD.
Een algemene boekhouding is onmisbaar om de evolutie van het patrimonium (balans) en de resultaten (resultatenrekening) op te volgen.
Om te beantwoorden aan de vereisten van behoorlijk bestuur en gezien het huidige financieel klimaat, is het onontbeerlijk een transparante boekhouding te voeren, die de basis vormt voor een financiële (kostprijs)rapportering. In het kader van efficiëntieverbeteringen is een goed inzicht in opbrengsten en kosten, gelinkt aan de processen van de organisatie, immers onmisbaar.

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole ondersteunt de FOD bij de voorbereiding en uitvoering van de begroting, de beheerscontrole en de opvolging evenals de interne controle.
Hij biedt financieel advies, budgettaire expertise, richtlijnen en administratieve ondersteuning.
Hij is ook belast met de uitvoering van de overheidsopdrachten betreffende aankopen voor de hele FOD Financiën en voor andere federale overheidsdiensten.

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het facilitair beheer bij de FOD Financiën. In dit opzicht beheert hij de gebouwen, die door de FOD Financiën worden gebruikt, en zorgt hij voor een comfortabele en veilige werkomgeving voor de ambtenaren en de bezoekers van onze FOD; hij voorziet in de nodige logistieke infrastructuur en werkmiddelen zoals het meubilair, de kantoorbenodigdheden en het wagenpark.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen d.m.v. generieke en technische opleidingen.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1030 Schaarbeek - Brussel

https://financien.belgium.be/nl

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je geeft steeds een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je bent resultaatgericht en je durft verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en eventueel een toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid en krijgt de kans om je regelmatig bij te scholen.

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst (1 jaar, mogelijk verlengbaar) als Financieel Deskundige (niveau B – bachelor/graduaat) met de bijhorende weddeschaal. 

Alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid kan je raadplegen op deze website, het portaal voor het federale personeel.

Voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid tot telewerk

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (ongeveer 40 min):
Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein, en ook jij krijgt uiteraard de kans om jouw vragen te stellen.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Afhankelijk van de functie en het aantal kandidaten is het mogelijk dat je nogmaals wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie en een mogelijke match met onze organisatie verder uit te diepen.

Team Startbaanovereenkomsten -
E: rosetta@minfin.fed.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles