De dienst Bestuurlijke geschillen is ondergebracht in de afdeling “Bestuurlijk rechtsmiddel & Patrimoniaal beheer” en heeft als doel een  administratieve opvolging te geven voor verschillende vormen van overlast en dit zowel preventief als repressief.

De dienst Bestuurlijke geschillen  bestaat uit 3 cellen : de cel fiscaal contentieux; de cel administratieve sancties en de cel bestuurlijke politie.

De Dienstverantwoordelijke beheert deze drie cellen en de missie van de cellen is :

• Voor de cel fiscaal contentieux : de behandeling van klachten ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen  naar aanleiding van een lokale belasting.

• Voor de cel administratieve sancties : de Sanctionerend ambtenaar ondersteunen bij de vervolging van de rapporten opgesteld door de politie of gemeentelijke ambtenaren na problemen van overlast;

• Voor cel bestuurlijke  politie : deelnemen aan de uitvoering van reglementen en het opstellen van nieuwe reglementen, alsook om onder het gezag van de burgemeester de algemene en bijzondere politiebevelen op te stellen die door deze laatste zijn uitgevaardigd

Hij-Zij heeft ook een taak als juridisch expert voor de interne en externe diensten van de administratie.

Gemeente Schaarbeek

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag, samen met ongeveer 1500 gemeentemedewerkers. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!


Vacatures

  • Aantal (1) - 1030 Schaarbeek - Gemeentehuis – Colignonplein – 1030 Schaarbeek

https://www.1030.be/nl/economie-tewerkstelling/travailler-a-ladministration/vacatures

PROFIEL:

-        Houder van een Master of gelijkgesteld diploma

-        Ervaring in het domein

-        Tweetaligheid FR/NL gewenst

 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

Technische competenties:

-        Goede kennis van de wetgeving gelinkt aan de functie (administratief recht,  nieuwe gemeentewet, fiscaal recht, wet op de gemeentelijke administratieve sancties, ,…)

-        Goede redactionele vaardigheden (Grammatica, spelling, syntaxis

-        Vlotte omgang met Excel, Word, Mail

-        Kennis van de software INFODOC is een pluspunt

-        Kennis van de methodologische functionnering en interne procedures van het gemeentebestuur is een pluspunt

Gedragscompetenties:

-        Vermogen om te analyseren

-        Teamspirit en vermogen om op een gestructureerde manier te werken

-        Vermogen om beslissingen te nemen en een team te leiden (Leadership)

-        Naar anderen kunnen luisteren

-        Een netwerk van interne en externe partners kunnen opbouwen


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

-        Valorisatie van jaren beroepservaring

-        Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie

-        Aandacht voor een goed evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verlofdagen

-        Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering

-        Opleidingsmogelijkheden

-        Gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)

-        Maaltijdcheques (8 EUR)

-        Eindejaarspremie

-        Tussenkomst in een aanvullend pensioenregime

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een aanwervingsproef en/of een onderhoud.

De kandidaturen (motivatiebrief, cv en diploma) moeten opgestuurd worden aan Mevrouw Patricia CABRERA CORRALES, Coördinatrice Werving en Selectie, Dienst Talentmanagement – Directie Human Resources : jobs@1030.be of per post op het volgend adres: Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek.

 

Deadline voor sollicitaties : 02/12/2022

Vermeld referentie: AG-ContAdm-RIM

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Als u een handicap, leerstoornis of ziekte hebt en in het kader van de selectieprocedure redelijke aanpassingen wenst, verzoeken wij u dit bij uw sollicitatie te vermelden. Wij zorgen ervoor dat u goed verzorgd wordt.

Mevrouw Wendy LEEMANS - Adjunct-Directeur – Directie Algemene Zaken
E: wleemans@1030.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles