Wat zal je doen?

Ons team bestaat uit 1 communication manager, 1 communicatie attache, een webmaster en een communication assistant. Samen werken jullie aan het verwezenlijken van een globaal intern en extern communicatiebeleid voor het College van de hoven en rechtbanken en haar steundienst. Jullie werken nauw samen met 5 attachés die verantwoordelijk zijn voor de communicatie in de 5 ressorts van de rechtbanken en hoven.

-          Als interne communicatieadviseur begeleid en adviseer je het management en het personeel van de organisatie bij het opstellen en uitwerken van communicatieplannen in overeenstemming met het communicatiebeleid van het College.

Je zorgt voor de informatiedoorstroming en de communicatie tussen de actoren van de organisatie.

Je werkt ook mee aan de vernieuwing van het Intranet van de hoven en rechtbanken.

-          Als verantwoordelijke voor de externe communicatie zet je de communicatiestrategie voor de organisatie om in doelstellingen en acties om te zorgen voor een doeltreffende en samenhangende communicatie.

-          Als adviseur school je jezelf bij om zo je communicatiecompetenties te verbeteren en je expertise over communicatie voortdurend te actualiseren, uit te breiden en te verdiepen.

-          Als organisator coördineer en stimuleer je verschillende projecten en werkgroepen om in de dienst een nieuwe communicatiecultuur in te voeren, en die te professionaliseren. Je plant en beheert de communicatieacties die uit die verschillende projecten voortvloeien.

-          Als community manager beheer je de socialemediakanalen van het College (LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube en Instagram) en voorzie je deze regelmatig van content. Je werkt ook een intern beleid uit op vlak van sociale media.

-          Als redacteur stel je naargelang de actualiteit persmededelingen op teneinde de media op de hoogte te houden van de actualiteit van onze organisatie maar ook van al haar werkzaamheden. Je schrijft ook verslagen en nota’s.

-          Als inspirator draag je bij tot de ontwikkeling van een communicatiecultuur die niet enkel het overbrengen van informatie als doel heeft, maar ook een modern communicatiebeleid wil stimuleren die het imago van onze organisatie moet versterken.

Service d'appui du Collège des cours et tribunaux

Er is 1 vacante plaats (contract van onbepaalde duur) bij de steundienst bij het College van de hoven en rechtbanken.

 

Je maakt deel uit van de cel Communicatie van de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken. Die cel bestaat momenteel uit vier personen en heeft de volgende hoofdtaken:

-       Het intranet van de zetel en van de steundienst en de website van het College ontwikkelen en beheren;

-       Adviseren en de strategische en operationele communicatie ontwikkelen;

-       De communicatiekanalen en het communicatiebeleid uniformiseren en ontwikkelen.

 

De steundienst helpt zowel het College als de hoven en rechtbanken bij het verwezenlijken van hun hoofdtaken als de directiecomités van de rechtbanken en hoven. Concreet kunnen de opdrachten van de steundienst als volgt samengevat worden:

1. Het College in de volgende domeinen ondersteunen:

-       Communicatie;

-       Kennismanagement;

-       Kwaliteitsbeleid;

-       Werkprocessen;

-       Implementering van de informatisering;

-       Strategisch HR-beheer;

-       Activiteitsstatistieken van de zetel;

-       werklastmeting en-verdeling.

2. De directiecomités in de volgende domeinen ondersteunen:

-       Algemene leiding;

-       Organisatie en beheer van de gerechtelijke entiteit.

 

De steundienst ondersteunt de directiecomités ook bij de voorbereiding van de werkingsverslagen en maakt een geconsolideerde analyse.

Het College helpt de hoven en rechtbanken bij het verwezenlijken van hun kerntaak. Meer informatie kan je vinden op de website van het College van de hoven en rechtbanken.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel - Waterloolaan 70, 1000 Brussel (Themis Gerechtgebouw)

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl

Wie zoeken we?

-          Iemand die zicht heeft op wat een organisatie nodig heeft als intern en extern communicatiebeleid.

-          Iemand met een vlotte pen die weet welke woorden te gebruiken om onze collega’s en externe partners aan te spreken, te betrekken en te motiveren. Of het nu gaat over interne nieuwsbrieven, het intranet of berichten op sociale media.

 -          Aangezien je in een tweetalige omgeving werkt, is een goede kennis van het Frans daarbij belangrijk.

 

Gedragsgerichte competenties:

-       In team werken: je creëert en verbetert de groepsgeest door je mening en je ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s;

 -       Betrouwbaarheid tonen: je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;

 -       Doelstellingen bereiken: je toont de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Technische competenties:

-       MS Office;

-       Gebruik van de sociale media;

-       Website/Intranet: inhoud en look and feel;

-       Mondeling communiceren.

 

Pluspunten:

-       Je hebt een goede kennis van grafische vormgeving (Indesign, Photoshop, Canva of vergelijkbaar).

-       Je bent vertrouwd met juridische content.

-       Je hebt kennis van de federale staat en van de federale overheidsdiensten.

 

Opgelet: Graag willen wij u erop wijzen dat een indiensttreding uitgesloten is wanneer uit uw strafregister blijkt dat u een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen.

Deelnemingsvoorwarden:

Diploma:

Diploma hoger onderwijs van het lange type (master/licentiaat) in het domein van communicatie.

 

Ervaring:

Een relevante beroepservaring van minstens 2 jaar op het gebied van communicatie in minstens 3 van de volgende domeinen :

-       Community management;

-       Copywriting;

-       Opstelling van communicatieplannen;

-       Organisatie van evenementen;

-       Coördinatie van een team.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) op basis van een contract van onbepaalde duur. Weddenschaal NA11. 

Via Fedweb kan je een loonsimulator consulteren die een inschatting geeft van jouw bruto- en nettoloon: https://bosa.belgium.be/nl/salarissimulator

 De steundienst heeft zijn kantoren in het hartje van de Europese hoofdstad en is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Onze ruime lokalen met veel licht bieden een panoramisch uitzicht over de hoofdstad en haar bezienswaardigheden en zijn toegankelijk voor personen met een verminderde mobiliteit.

 Tevens krijg je toegang tot twee bedrijfsrestaurants die democratische prijzen hanteren.

 Ten slotte hebben we een recreatie- en ontspanningsruimte waar we samenkomen voor verjaardagen, projecten, verwelkoming van nieuwe collega's, enz.

 

Voordelen

 

We zijn een dynamische organisatie in volle ontwikkeling en we willen dat iedereen zich goed in zijn vel voelt en een goed evenwicht vindt tussen werk en privéleven. Daarom krijg je:

-       De mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te verwerven (artikel 4 of 6 gerechtspersoneel);

-       De mogelijkheid om tal van opleidingen te volgen tijdens de werkuren;

-       De mogelijkheid om aan te sluiten bij een voordelige hospitalisatieverzekering;

-       26 dagen vakantie én het recht om met je familie van de eindejaarsperiode te genieten tijdens de sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar;

-       Het recht om tot 3 dagen per week te telewerken (in akkoord met je hiërarchie);

-       12 dagen inhaalrust per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)

-       Een flexibel uurrooster in het kader van een 38-urenweek, zonder verplichting om je lunchpauze op een vast uur te nemen;

-       Gratis openbaar vervoer voor je woon-werkververplaatsingen;

-       Tal van voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart;

-       Een fietsvergoeding;

-       Een laptop;

-       Een smartphone met abonnement;

-       Er zijn douches als je wil sporten tijdens uw middagpauze;

-       Ten slotte houden wij als dynamisch team enorm van de sfeer tijdens de teambuildingactiviteiten.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De selectieprocedure bestaat uit een interview (+/- 50 min) voorafgegaan door een eliminerende schriftelijke proef (90 min) waarbij wordt nagegaan of je profiel in overeenstemming is met de specifieke eisen van de functie. Ook je motivatie en je belangstelling en affiniteit met het werkterrein zullen worden bevraagd.

Het vereiste minimum om te slagen voor deze selectie is 60%.

Locatie van de selectie: Themis Gebouw, Waterloolaan 70 (9de verdieping) – 1000 Brussel

Feedback: Na het ontvangen van je resultaat kan je binnen de twee maanden via mail feedback vragen. Je vindt de contactgegevens onderaan dit vacaturebericht.

Meer info over de functie en de selectieprocedure?

Hannie Van Den Bilcke, Communication manager van de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken

Mail: Hannie.Vandenbilcke@just.fgov.be

Solliciteren kan tot en met vrijdag 25 november 2022.

 

Heb je interesse in deze functie, bezorg ons dan je cv en motivatiebrief, alsook een kopie van je diploma.

Je kan je enkel via mail kandidaat stellen.

Bovenstaande documenten stuur je door naar CCT-CHR.selection@just.fgov.be (referentie PP2022CT039).

Makram HAMMAMI - Directeur
P: 02/557 46 50

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles