Wil je deel uitmaken van HET kenniscentrum in België op gebied van asbest? Kom je graag meer te weten over beroepsziekten in het algemeen? Vind je het een uitdaging om rond verschillende thema’s te werken?

FEDRIS werft momenteel 1 administratief assistent aan voor de dienst Ondersteuning Wetenschappelijke raad en innovatieve programma’s.

Je functie bestaat onder andere uit:

 • het beheer van de activiteiten van het team waardoor deadlines gehaald kunnen worden;
 • het beantwoorden van e-mails, telefoons (je bent het eerste aanspreekpunt). Indien nodig, schakel je de oproep door naar de experts;
 • het verwerken van inkomende en uitgaande post;
 • het organiseren en bijwonen van verschillende vergaderingen, waarbij je een verslag opmaakt;
 • het beheer van de procedures van de dienst: je stelt ze op in opdracht van de deskundigen en zorgt ervoor dat ze worden bijgewerkt. Je houdt een inventaris bij;
 • het mee organiseren van evenementen (conferenties, beurzen, webinars) en informatiecampagnes;
 • het uitvoeren van eenvoudige onderzoeken en analyses in Excel en in diverse databases ter ondersteuning van de deskundigen van de dienst. Je wordt hiervoor intern opgeleid.
 • in teamverband werken met Franstalige en Nederlandstalige experts van de Dienst Ondersteuning Wetenschappelijke raad, om zo administratieve en logistieke ondersteuning te bieden aan de verschillende wetenschappelijke comités en de uitvoering van de beslissingen op te volgen.

Meer info over de jobinhoud?

Isabelle Binard

Isabelle.binard@fedris.be

Ingrid Le Roux

Ingrid.leroux@fedris.be

FEDRIS (Federaal Agentschap voor beroepsrisico's)

Er is 1 functie vacant bij de dienst Ondersteuning Wetenschappelijke raad en innovatieve programma’s van FEDRIS (Federaal Agentschap voor beroepsrisico's - Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel).

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

Fedris draagt actief bij tot de bescherming en bevordering van de gezondheid van de werknemers op de werkplek op het gebied van preventie, passende vergoeding van arbeidsgerelateerde schade, beroepsmatige re-integratie en de controle op de juiste toepassing van de wet op de beroepsrisico's.

Meer info over de opdrachten van Fedris: www.fedris.be.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node

https://www.fedris.be/

Voorwaarde om te solliciteren: Je komt in aanmerking voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Diplomavoorwaarden

Je beschikt over een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat).

Ook als je pas afgestudeerd bent, kan je solliciteren. Ervaring is niet vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Technische competenties

 • Je bent in staat een duidelijke en gestructureerde schriftelijke boodschap op te stellen.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef

Omdat je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is kennis van het Frans een troef.

Basiskennis Word/Excel

 


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Je wordt aangeworven met een startbaanovereenkomst (contract van 1 jaar met optie op verlenging) als administratief assistent met de bijhorende weddeschaal (B1).

Loon

Minimum aanvangswedde: 32.947,60 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • interessante aanbiedingen en voordelen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een werklaptop
 • kinderopvang tijdens schoolvakanties
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38 urenweek
 • 26 dagen verlof per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Er gebeurt een screening op basis van je cv en motivatiebrief. Kandidaten van wie het profiel het meest aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor een interview met gevalstudie.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens het interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Lijkt deze functie iets voor jou?

Stuur dan ten laatste op 28/11/2022 je cv en motivatiebrief naar birgit.kuppens@fedris.be, met hr@fedris.be in cc.

Vermeld ‘Administratief assistent– Startbaanovereenkomst’ in het onderwerp van je mail.

Fedris voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? Dan kan je een aangepaste selectieprocedure aanvragen. Neem contact op met ons, op het moment dat je solliciteert.

Birgit Kuppens - HR Specialist
P: (+32) 02 272 25 31
E: birgit.kuppens@fedris.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles