Als attaché communicatie bij de cel Evenementen en Partnerschappen van de Algemene Directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister werkt u mee aan de organisatie van evenementen (evenementen voor het grote publiek, officiële plechtigheden, vergaderingen van staatshoofden en/of regeringsleiders, persconferenties etc.) en acties ter bevordering van het imago van het land, met inachtneming van de administratieve en budgettaire procedures en in samenwerking met andere diensten.  

U zorgt dagelijks voor de ondersteuning, opvolging, organisatie, uitvoering en/of assistentie op administratief, budgettair en praktisch vlak en op het vlak van materiaal en inhoud in het kader van de organisatie van evenementen.

 •         U bent verantwoordelijk voor de planning, de voorbereiding, de uitvoering, het goede verloop en de evaluatie van de verschillende communicatieacties in het kader van evenementen;
 •        U voert autonoom overheidsopdrachten uit (opstellen van het bestek, advies vragen aan de Inspectie van Financiën, publicatie, onderhandelingen, gunning etc.);
 •        U stelt duidelijke teksten en nota’s op voor verschillende ontvangers (Inspectie van Financiën, Rekenhof, Ministerraad, journalisten, leveranciers etc.);
 •        U beheert de verzoeken van de beleidscel van de Eerste Minister op het gebied van communicatie (opdrachten, stockbeheer, organisatie van evenementen etc.);
 •        U ontwerpt en ontwikkelt communicatieacties ter bevordering van het imago van België;
 •        In het kader van het beheerspartnerschap Europa-België tussen de Kanselarij van de Eerste Minister en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ontwikkelt en implementeert U educatieve communicatieacties over Europa;
 •        U ondersteunt, helpt, begeleidt, assisteert en adviseert de andere diensten van de Algemene Directie Externe Communicatie binnen uw vakgebied;
 •        U stelt nieuwe initiatieven voor en doet voorstellen om de werking van de cel te verbeteren.

U werkt mee aan verschillende communicatieprojecten, voert er deeltaken van uit en begeleidt deze om de doelstellingen van het project binnen de vooropgestelde termijn te bereiken.

U draagt bij tot het definiëren, ontwikkelen en toepassen van strategische richtlijnen en operationele standaarden inzake communicatie binnen de federale overheid door actief deel te nemen aan de federale communicatienetwerken om een coherent communicatiebeleid en een communicatiecultuur binnen de federale overheid te ontwikkelen en zo een positief imago naar de burger uit te stralen.

U onderhoudt en verbetert voortdurend de communicatievaardigheden om de expertise van de cel te actualiseren, uit te breiden en te verdiepen door deel te nemen aan conferenties, werkgroepen en opleidingen. 

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

De algemene directie Externe Communicatie:

  • ondersteunt en begeleidt de communicatie van de eerste minister, van de federale regering en van de federale overheid om de band tussen administratie en burger te verbeteren en in dat kader, via verschillende interactieve kanalen, de beslissingen en acties van de overheid mee te delen aan burgers, journalisten, verenigingen en ondernemingen 
  • organiseert, voor de eerste minister of op vraag van de federale regering, evenementen (vergaderingen, persconferenties, recepties, topbijeenkomsten, herdenkingen…)
  • versterkt het positieve imago van België door communicatieacties die in synergie en in samenwerking met de Belgische, Europese en internationale partners worden gevoerd
  • voert informatie- of bewustmakingscampagnes
  • levert diensten en expertise op het vlak van communicatie
  • is medevoorzitter van de COMMnetKern, het netwerk van communicatieverantwoordelijken, om het federaal communicatiebeleid te stimuleren en te coördineren
  • beheert het Internationaal Perscentrum in het Résidence Palace

De Kanselarij informeert over de beleidsbeslissingen van de regering en draagt België uit als kwaliteitsmerk in de wereld.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Algemene Directie Externe Communicatie

https://kanselarij.belgium.be

We zoeken een Master -26 jaar voor een contract van bepaalde duur (6 maanden) in een tweetalige omgeving. 

Profiel:

 • -26 jaar (startbaanovereenkomst)
 • Master in communicatie vereist

Troef:

 • Professionele ervaring in project- en/of eventbeheer

Gedragscompetenties:

 • U begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier in hun keuzeproces, U biedt hen een persoonlijke dienstverlening  en U onderhoudt constructieve contacten.

 • U gaat zelfstandig om met problemen en lost deze zelfstandig op, U zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • U handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, U respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Technische Competenties:

 • Basiskennis methodologie eventbeheer

Uw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en telt dubbel mee in de eindscore.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

U wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11, in het kader van een startbaanovereenkomst (6 maand).
 
Loon
Minimum aanvangswedde: 42.057,7 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • werken in een groene en aangename omgeving
 • 26 dagen verlof per jaar

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van diploma,  competenties en motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te motiveren op basis van de functiebeschrijving.

2. Selectiegesprek (ongeveer 1 uur): bespreking van uw profiel, uw competenties, uw motivatie, uw ervaring.

U dient minimum 50% te behalen om te slagen.

Stuur uw cv, motivatiebrief en diploma via mail naar 16_person@premier.fed.be met vermelding van de titel en de referentie van de vacature, dit kan ten laatste tot en met 4 december. Kandidaturen die deze drie elementen niet bevatten, worden niet weerhouden.

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister zet zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Valerie Zyde - Attaché
P: 02/501.03.68
E: valerie.zyde@premier.fed.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles