Belangrijkste Taken

 • Je verzorgt een aantal ondersteunende taken wat betreft het onthaal van externe klanten, de informatieverstrekking aan de interne medewerkers alsook het administratief verwerken van documenten teneinde optimaal bij te dragen aan de kwalitatieve dienstverlening van de dienst Secretariaat en Logistiek.
 • Je verzamelt en beheert gegevens en documenten, die je dan ook archiveert.
 • Je behandelt de inkomende en uitgaande briefwisseling en stelt de planning op van de vergaderzalen.
 • Het onthaal van bezoekers is een van je hoofdtaken. Je behandelt eenvoudige en/of routinematige vragen om inlichtingen van interne klanten persoonlijk, telefonisch of via mail, en/of verwijst door waar nodig.
 • Je staat in voor de dagelijkse postbedeling in het gebouw en zet vergaderzalen klaar.
 • Je staat in voor het stockbeheer van inkt, papier, koffie, thee en andere dranken.
 • Je staat in voor het onderhoud van de printers.
 • Je maakt deel uit van een team waar gewerkt wordt met flexibele werkroosters, waarbij sprake kan zijn van supplementaire uren (bvb: persconferentie).

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister is de federale overheidsdienst die de eerste minister steunt bij de voorbereiding, de coördinatie en de uitvoering van het regeringsbeleid.

De Kanselarij informeert over de beleidsbeslissingen van de regering en draagt België uit als kwaliteitsmerk in de wereld.

Bij de Kanselarij neemt de dienst Secretariaat en Logistiek de volgende taken op zich:

1. Beheer van de gebouwen en alle technische installaties:

• in de Wetstraat 18

• in de Wetstraat 16

• in de Wetstraat 14

• in de ambtswoning van de eerste minister, gelegen Lambermontstraat 1

• in Hertoginnedal, gelegen in Oudergem

2. Beheer van de perszaal en van de vergaderzalen van de Kanselarij

3. Aankoop van goederen en diensten en beheer van:

• het restaurant

• het wagenpark

• de receptie en telefoon

• de schoonmaakploeg

• het kantoormateriaal

4. Toezicht op de samenstelling van de secretariaten en de beleidscellen van de federale regering, alsook de samenstelling van hun wagenpark.

 


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - FOD Kanselarij van de Eerste Minister

https://kanselarij.belgium.be

Profiel:

 • Je bent minder dan 26 jaar (startbaanovereenkomst)

Troef:

 • Je zal tewerkgesteld zijn in een tweetalige omgeving (NL/FR). Kennis van het Frans is een troef.

Gedragscompetenties:

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert de eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek.

Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en telt dubbel mee in de eindscore.


Niveau

 • Hoger secundair

Je wordt aangeworven als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1,  in het kader van een startbaanovereenkomst (6 maand).


Loon
Minimum aanvangswedde: 27.437,48 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • werken in een groene en aangename omgeving
 • 26 dagen verlof per jaar

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van diploma,  competenties en motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te motiveren op basis van de functiebeschrijving.

2. Selectiegesprek (ongeveer 1 uur): bespreking van uw profiel, uw competenties, uw motivatie, uw ervaring.

U dient minimum 50% te behalen om te slagen.

Lijkt deze functie iets voor jou?

Stuur dan je diploma, cv en motivatiebrief via mail naar 16_person@premier.fed.be met vermelding van de titel en de referentie van de vacature, dit kan tot en met 4 december 2022 (uiterste inschrijvingsdatum).

Kandidaturen die deze drie elementen niet bevatten, worden niet weerhouden.

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister zet zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Zyde Valerie - Attaché
P: 02/501.03.68
E: valerie.zyde@premier.fed.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles