De vzw Bravvo is op zoek naar een Hoofdteamverantwoordelijke - nachtcel (m-v-x) voor de pijler Gemeenschapswachten. Als hoofdteamverantwoordelijke (m-v-x) staat u in voor de begeleiding, aansturing en coördinatie van de teams en de teamverantwoordelijken van de pijler. U coördineert en superviseert de correcte uitvoering van de taken op het terrein in lijn van de doelstellingen die de directie vooropstelt. U onderhoudt rechtstreeks contact met de teamleden en wijst hen op hun verantwoordelijkheden binnen de job. Via uw aanwezigheid op het terrein biedt u de nodige ondersteuning.

U bent de schakel tussen de operationele cel en de directeur of adjunct-directeur van de pijler.

Jobinhoud: 

 • De correcte uitvoering van de taken op het terrein coördineren en monitoren, in aansluiting op de doelstellingen van de directie;
 • De teams ondersteunen, coachen en evalueren; een goede teamspirit nastreven;
 • De taken organiseren en verdelen; toezien op de naleving van de werktijden en prestaties van de teamleden; het dagelijkse beheer van de teams in goede banen leiden;
 • Alle informatie centraliseren en deelnemen aan de besluitvorming inzake functioneringsevaluaties en de organisatie van het werk;
 • De vaststellingen op het terrein rapporteren aan de afdelingen van Bravvo of aan de bevoegde diensten, partners en/of overheden;
 • Een werkplan opmaken, de planning bewaken en handhaven; vergaderingen leiden rond de voortgang van de activiteiten; de risico’s evalueren en reflecteren over alternatieven;
 • De medewerkers ondersteunen bij de uitvoering van beslissingen van leidinggevenden; de teamvergaderingen leiden en aansturen;
 • Actief deelnemen aan diverse aspecten van het personeelsbeheer (opleidingen, stiptheid, verloven, conflictoplossing ...);
 • Het administratieve luik van de dienst beheren en controleren (uurroosters, planning op het terrein, bestellingen van materiaal en uniformen ...); crisissituaties aanpakken en oplossingen aanreiken;
 • Instaan voor de eerstelijnscommunicatie omtrent de verantwoordelijkheden van de job en de teams ondersteunen door op het terrein aanwezig te zijn.

vzw Bravvo

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://bravvo.bruxelles.be/

Opleidingsniveau - diploma

Getuigschrift hoger secundair onderwijs

* Indien u uw getuigschrift of diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverde gelijkwaardigheidserkenning kunt voorleggen. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw getuigschrift of diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Het met goed gevolg doorlopen van de opleiding tot vredeshandhaver en het psychotechnisch examen zijn verplichte voorwaarden voor de uitoefening van de functie.

Technische vaardigheden

 • U beschikt over goede IT-vaardigheden;
 • U hebt een vlotte pen.

Persoonlijke vaardigheden

 • U hebt een luisterend oor;
 • U kunt groepen aansturen en teams coachen;
 • U beschikt over kennis en vaardigheden inzake teamcoördinatie en -management;
 • U kunt groepsactiviteiten en vergaderingen in goede banen leiden;
 • U bent organisatorisch aangelegd;
 • U bent assertief;
 • U kunt zich vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en wenst zich voor de gemeenschap in te zetten.

Taalvaardigheid

U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede.

Ervaring

 • Minstens drie jaar ervaring in een omgeving van gemeenschapswachten wordt als essentieel beschouwd;
 • U hebt minstens drie jaar ervaring in teambeheer.

Niveau

 • Hoger secundair

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel (niveau C4) waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht;
 • Een wisselend uurrooster (dag/nacht) afhankelijk van de organisatie van het werk;
 • Eindejaarspremie;
 • Een terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer;
 • Maaltijdcheques;
 • Voordeeltarief voor medische zorgen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Is deze job iets voor u? Solliciteer dan via ons onlineformulier

https://bravvo.bruxelles.be/jobs

De vzw Bravvo selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een beperking  aan om te solliciteren. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het aanwervingsproces als voor de integratie binnen de vzw.

Adil FAHMI - Chargé de recrutement et projets RH
P: +3222796607
E: bravvo-jobs@brucity.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles