De gemeente Sint-Agatha-Berchem werft een sociaal-economische en participatieve projectleider aan om het team te versterken dat belast is met het Duurzaam Wijkcontract.

 

Wat is een duurzaam wijkcontract?

https://berchem.brussels/nl/duurzaam-wijkcontract/

 

Als verantwoordelijke voor sociaal-economische projecten werkt u nauw samen met de projectleider en de dienst Strategie en Ontwikkeling, ontwikkelt u de participatie, de coördinatie van sociaal-economische projecten, de organisatie van de eerste gemeentelijke burgerbegroting, de communicatie... voor het Duurzaam Wijkcontract "Cité Moderne" van de gemeente. U stimuleert en organiseert de deelname van bewoners, coördineert en neemt deel aan de synergie van lokale actoren. U werkt samen met de verschillende actoren (gemeentelijke en gewestelijke diensten) en neemt deel aan de organisatie van evenementen in verband met het wijkcontract (vergaderingen, wandelingen, wijkfeesten, enz.). U bent op het terrein aanwezig om te zorgen voor het goede verloop van de evenementen en activiteiten van de afdeling (inclusief sommige avonden en weekenden).

 

Hoofdtaken:

- U bent verantwoordelijk voor de opvolging en coördinatie van sociaal-economische projecten:

 • Diverse administratieve taken uitvoeren;
 • Interface met de subsidiërende instantie;
 • Zorgen voor het goede verloop en de evaluatie van de projecten;
 • Partnerschappen ontwikkelen om te zorgen voor een mix en diversiteit binnen de verschillende projecten;
 • Een platform voor buurtverenigingen opzetten en beheren;

 -  Zorgen voor de opvolging en coördinatie van de burgerparticipatiebegroting:

 • Twee keer per jaar oproepen voor burgerinitiatieven lanceren;
 • Een participatieve procedure voor de selectie van projecten toepassen;
 • Organiseren van bijeenkomsten van de participatieve selectievergadering op basis van collectieve inlichtingenmethoden;

 - Zorgen voor communicatie en de verschillende publieke in de buurt informeren over lopende acties en operaties:

 • Communicatiemiddelen ontwerpen en ontwikkelen die aangepast zijn aan een heterogeen publiek;
 • Een website of een specifiek platform voor het Duurzaam Wijkcontract creëren;
 • Diverse openbare vergaderingen faciliteren: algemene vergaderingen, buurtcomités, werkgroepen, enz.

 - De buurtantenne faciliteren en zorgen voor participatie:

 • Deelnemen aan animatieprojecten in samenwerking met plaatselijke scholen, bewonersgroepen, verenigingen en plaatselijke actoren en deelnemen aan/ organiseren van evenementen;
 • De afdeling ontwikkelen als centraal informatiepunt over het Duurzaam Wijkcontract en zorgen voor aanwezigheid in de buurt;

- Algemene taken:

 • Vergaderingen leiden op een dynamische en participatieve manier (notulen schrijven, promotiedocumenten...);
 • Transversaal werken met de verschillende actoren van het proces: de gemeente, het gewest, de inwoners, de verenigingen, ...
 • De projectleiders ondersteunen bij de ontwikkeling van hun acties en coördinatievergaderingen met de partners organiseren;
 • Deelnemen aan de organisatie van evenementen in verband met het Duurzaam Wijkcontract: feestelijke momenten, informatiestands in openbare ruimten, huis-aan-huisvergaderingen, enz.

 

Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem

Departement Strategische Zaken - Duurzaam Wijkcontract (DWC) “100 jaar later blazen we nieuw leven in de Moderne Wijk”


Vacatures

 • Aantal (1) - 1082 Sint-Agatha-Berchem

https://berchem.brussels/nl/

De functie van projectmanager vereist:

 • Om creatief en nieuwsgierig te zijn
 • Organisatorische vaardigheden;
 • Vermogen om problemen en risico's te voorzien
 • Zich bewust zijn van het trage tempo van de administratieve processen;
 • Informatie snel kunnen centraliseren, populariseren en verspreiden;
 • Een goede schrijf- en spreekvaardigheid hebben;
 • Beschikt over leiderschapsvaardigheden waarmee u groepen kunt samenbrengen en conflicten en stress kunt beheersen;
 • Beschikbaar en bereid zijn om 's avonds en in het weekend te werken; 

Pluspunten:

 • Kennis van de problemen en actoren in verband met de kwetsbare wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gelijke kansen, onderwijs, integratie, milieu, gezondheid, digitale kloof, enz.)
 • Kennis hebben van stedenbouwkundige processen en Brusselse instellingen
 • Kennis van het grondgebied en/of het netwerk van verenigingen in Brussel

Taal:

U beheerst de Franse en Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Contract van onbepaalde duur met een ontbindende clausule gekoppeld aan een subsidie (subsidie 2023-2026)
 • Een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met uw ervaring
 • Een echte autonomie en een functie met verantwoordelijkheden binnen een dynamische gemeente
 • Gemakkelijke toegang via openbaar vervoer
 • Maaltijdcheques 8€
 • 100% Terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer
 • Een breed scala aan opleidingsmogelijkheden
 • Efficiënte en geïndividualiseerde mobiele computeruitrusting
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Ziektekostenverzekering

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Het aanwervingsproces zal in twee fasen verlopen:

 • Schriftelijke test (proef van bekwaamheid op het gebied van de functie)
 • Gesprek

Geinteresseerd?

Sollicitaties voor deze functie (CV, begeleidende brief, kopie van het vereiste diploma) moeten worden ingediend via TALENTFINDER op onze website https://berchem.brussels/nl/wij-gemeentebestuur/werkaanbiedingen/

Aanwerving zo spoedig mogelijk

https://jobs.1082berchem.brussels/nl/vacature/79346/

Het Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem hecht veel belang aan diversiteit en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot selecties voor al wie solliciteert. Met de mogelijkheid om te werken in een werkomgeving waar eenieder zich volop kan ontwikkelen en zijn of haar talenten en vaardigheden maximaal kan valoriseren.

De personeelsdienst zorg voor een objectieve selectieprocedure op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische origine, handicap, geloofsovertuiging, of culturele identiteit.

Mede in die context kan de praktische organisatie van het examen binnen redelijke grenzen worden aangepast voor de kandidaten die officieel erkend zijn als persoon met een beperking en het schriftelijk bewijs daarvan bij de inschrijving voor het examen voorleggen.

DEMARET Karin - Administratieve secretaresse HR
P: 02/464 04 27
E: kdemaret@berchem.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles