Brusafe is op zoek naar een jurist (M/V/X) die verantwoordelijk zal zijn voor met name de openbare aanbestedingen van Brusafe en haar partnerscholen.

 

In het kader van deze functie, zal de jurist:

 • Zorgen voor het volledige administratieve beheer van de aanbestedingen voor diensten, werkzaamheden en leveringen die onder de regelgeving inzake openbare aanbestedingen vallen, in nauwe samenwerking met de aanvragers (raadpleging, validering, bekendmaking, gunning en correspondentie);
 • Optreden als juridisch adviseur op het gebied van publiek- en bestuursrecht (openbare aanbestedingen, geschillen, diverse voorschriften betreffende het uitoefenen van opleidingen, goedkeuringen, enz.);
 • Juridische documenten opstellen en stappen ondernemen bij particuliere of openbare instanties;
 • Updates bijhouden (juridisch nieuws, jurisprudentie, enz.) en de medewerkers informeren over wijzigingen in de wetgeving;
 • Expertisenetwerken in verband met juridische aangelegenheden van de sector ontwikkelen en hieraan deelnemen;
 • Als intern juridisch adviseur spontaan of op verzoek advies geven aan directie of medewerkers om hen te informeren over of bij te scholen in specifieke aangelegenheden;
 • Kennis hebben van de verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG - GDPR).

Brusafe.brussels

Brusafe is de Gewestelijke School voor Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen. Deze school verenigt de huidige, bestaande opleidingsstructuren: de gewestelijke en intercommunale politieschool, het opleidingscentrum van de Brusselse brandweer, het instituut voor opleiding in dringende medische hulpverlening, de gewestelijke school voor openbaar bestuur (onderdeel veiligheid en preventie).   

 

De taken van Brusafe zijn met name:   

 • het implementeren van een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op veiligheid in de breedste zin van het woord;   
 • het ondersteunen van de verschillende scholen door gemeenschappelijke processen te delen (met name secretariaat, pedagogische eenheid, communicatie, boekhouding, openbare aanbestedingen, ICT enz.);   
 • het ondersteunen van de scholen door het beschikbaar stellen van een gemeenschappelijke en multidisciplinaire infrastructuur;  
 • het bevorderen van de aanwerving en het jobbehoud van personeel uit de buurt binnen de Brusselse overheidsdiensten die deel uitmaken van de openbare veiligheidsberoepen;
 • het beschikbaar stellen van haar kennis en infrastructuur aan openbare en zelfs particuliere organisaties, voor zover de activiteiten van deze organisaties verenigbaar zijn met haar taken.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1130 Haren - Haren (Bordet)

https://brusafe.brussels/nl/homepage/

Voorwaarden voor deelname: 

 • Beschikken over een masterdiploma in Belgisch recht (universitair diploma of langdurige opleiding);
 • Aantoonbare ervaring met openbare aanbestedingen is een pluspunt.

 

Technische vaardigheden: 

 • De Office 365-omgeving beheersen;
 • Over kennis van de wetgeving inzake openbare aanbestedingen beschikken;
 • Een goede kennis van het Nederlands is een pluspunt (tweetalige omgeving);
 • Zich zowel schriftelijk als mondeling duidelijk en vlot kunnen uitdrukken.

 

 Gedragsvaardigheden: 

 • Betrouwbaar en toegewijd zijn;
 • Een teamspeler zijn;
 • Flexibel zijn en zich gemakkelijk kunnen aanpassen;
 • Oplossings- en servicegericht zijn;
 • Goed tegen stress kunnen;
 • Gemotiveerd zijn door de waarden van de overheidsdienst

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wat wij bieden: 

 • Een dynamische en zich ontwikkelende werkomgeving; 
 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur (37,5 uur/week);  
 • Een loon berekend op basis van de mogelijke loonwaardering van uw eerdere ervaringen (ambtenarenschaal); 
 • Taalbonus mits bewijs van kennis van het Nederlands via Selor of een erkende taalschool;
 • Eindejaarsbonus;
 • 100% vergoeding van tickets voor het openbaar vervoer (kan worden gecombineerd);
 • 34 vakantiedagen per jaar (naar rato van de in het lopende jaar gewerkte periode);
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • Uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De selectieprocedure omvat de volgende stappen:

 • analyse van de cv’s en schriftelijke motiveringen;
 • een schriftelijke test;
 • een gesprek met een selectiecommissie.

Stuur uw sollicitatie, d.w.z. een gedetailleerd en bijgewerkt curriculum vitae, een schriftelijke motivering en kopieën van de vereiste kwalificaties, per e-mail naar:  job@brusafe.brussels, uiterlijk  02/01/23 met vermelding van ‘Jurist’. 

Onvolledige sollicitaties worden niet geanalyseerd of weerhouden.

http://brusafe.brussels

Brusafe zet zich in voor diversiteit in haar teams en zorgt voor een objectieve en inclusieve selectieprocedure. Indien nodig kunnen redelijke aanpassingen worden aangeboden.

HR dienst
E: job@brusafe.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles