Als projectmanager draagt jij bij aan de verwezenlijking van de algemene opdrachten van de dienst. Je bent verantwoordelijk voor de projecten die je worden toevertrouwd en meer bepaald voor de promotie en de opvolging van de verschillende projecten die verband houden met de uitvoering van het verkeersplan van het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers.

 

Jouw voornaamste taken zijn:

 

Het plannen

-       Nadenken over de mobiliteit van morgen;

-       Sectorale politiek uitwerken op gebied van lopen, fietsen, micromobiliteit, openbaar vervoer, gedeelde mobiliteit, verkeer, parkeren en verkeersveiligheid;

-       Deelnemen aan het ontwerpen van gemeentelijke en gewestelijke openbare zones

 

Het projectbeheer en het veldwerk

-       Coördineren en opvolgen van de verschillende projecten/fasen in verband met de uitvoering van het verkeersplan van het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers:

  • Een informatiecampagne opzetten om de burgers en de op het grondgebied aanwezige activiteiten te begeleiden bij de veranderingen op het gebied van toegankelijkheid,
  • Coördinatie van de implementatie van de planmaatregelen (eenrichtingsstraten, busbanen, wegafsluitingen, enz.) in samenwerking met de technische diensten;
  • Evalueren van het plan met de betrokkenen, voorstellen en coördineren van corrigerende maatregelen of gewenste verbeteringen;
  • Networking event rond het project ontwikkelen en bevorderen.

-       Het coördineren van de uitvoering van de sectorale politiek op het terrein (Stad 30, schoolomgevingen, leveringszones, fietsenstallingen, fietsboxen, carsharingstations, openbaar vervoerhaltes, laadpalen, verkeersplan, fietsvoorzieningen, zones met beperkte toegang, verkeerssluizen, schoolstraten …);

-       Veldexpertise uitvoeren, verkeerstesten organiseren, mobiliteitstellingen uit voeren, evaluatieverslagen opstellen;

-       Sensibiliserings- en opleidingacties starten over duurzame mobiliteit (fietsenpool in scholen, communicatie gericht naar het brede publiek …).

 

Expertise

-       Een onderzoek ontwikkelen op gebied van mobiliteit en dit ter beschikking stellen van het College en de andere administratiediensten;

 

Het administratief beheer

-       Reglementen in verband met mobiliteit opstellen en ze actualiseren (parkeerregeling, aanvullende regelingen over wegverkeer, …);

-       Het opstellen van bewegwijzeringsplannen voor gemeentelijke wegen;

-       Vragen en klachten beantwoorden in verband met mobiliteit.

Gemeente Elsene

De dienst Mobiliteit streeft een dubbel doel na: het voor iedereen mogelijk maken om zich te verplaatsen in de gemeente, en de verkeershinder te verminderen om de levenskwaliteit in de stad te verbeteren. Hij is verantwoordelijk voor het bedenken en het tot stand brengen van de mobiliteitspolitiek in samenwerking met de operationele diensten en in overeenstemming met de regionale politiek (met name Good Move Plan).


Vacatures

  • Aantal (1) - 1050 Elsene - Ixelles

https://www.elsene.be/site/index.php

-           Je bent in het bezit van een Master erkend door de Federatie Wallonië-Brussel of NARIC Vlaanderen (een gelijkwaardigheidsattest bijvoegen bij uw kandidatuur indien van toepassing);

-           Je bent geïnteresseerd in mobiliteitskwestiesen in de ontwikkeling van nieuwe alternatieven voor de auto.

-           Een beroepservaring (ten minste 3 jaar) in projectmanagement in verband met het vakgebied van de dienst is van essentieel belang voor de uitoefening van de functie;

-           Een werkervaring op het gebied van communicatie, sensibilisatie of de organisatie van evenementen is een pluspunt;

-           Een opleiding CeMa/mobiliteitsadviseur (georganiseerd te Brussel Mobiliteit) gevolg hebben is een troef;

-           Je bent dynamisch, zelfstandig, georganiseerd en een uitstekende planner, je voert projecten binnen de gestelde termijnen uit;

-           Je kunt goed communiceren, spreken in het openbaar en het begeleiden van vergaderingen zijn geen enkel probleem voor je;

-           Je bent vertrouwd met de instrumenten en de methodologie van networking event;

-           Je schrijfvaardigheden zijn uitstekend;

-           Je bent perfect op je gemak met cijfers en je kan eenvoudige databases aan;

-           Je bent vertrouwd met het lezen en interpreteren van plannen;

-           Je hebt een elementaire kennis van de geldende regelgeving, met name de wegcode

-           Je bent vertrouwd met standaard kantoorsoftware en grafische presentatiesoftware;

-           Je bent houder van het schriftelijke en mondeling taalbrevet elementaire kennis van de tweede landstaal uitgereikt door SELOR of je beschikt over de nodige kennis om dit diploma op korte termijn te verkrijgen.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

-       Een fijne en stimulerende werkomgeving waarin je jezelf kunt ontplooien;

-       Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (37u30/week) - (subsidies toegekend tijdens 4 jaar);

-       Telewerk (2 dagen/week); 

-       31 dagen vakantie/jaar

-       Uitgebreid opleidingspakket voor nieuwkom(st)ers;

-       Gratis abonnement (NMBS / MIVB / TEC / DE LIJN);

-       Fietsers- /voetgangerspremie;

-       Bedrijfsrestaurant met democratische prijzen;

-       Aanvangswedde (zonder anciënniteit) van 3.512,02 EUR (maandelijks brutosalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen), waarbij een geldelijke valorisatie kan komen als je al beroepservaring hebt;

-       Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (267,31 EUR bruto/maand); 

-       Maaltijdcheques (nominale waarde 8 EUR);

-       Voorkeurtarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Preselectie CV

Schriftelijke proef

Gesprek

Solliciteer nu via onze website: jobs.elsene.be

Sluitingsdatum voor de sollicitaties: 31/12/2022

https://jobs.elsene.be/nl/vacature/80725/une-cheffe-de-projets-en-mobilite-h-f-x-/

De gemeente Elsene selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische origine, geloof, handicap of nationaliteit.

Pauwels - Recruteuse
P: 02/515.61.51
E: maud.pauwels@ixelles.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles