Met een enthousiaste, eigentijdse en geïntegreerde aanpak draagt u bij tot de ontwikkeling van het FIRM als een efficiënte en doeltreffende instelling, die een cultuur van respect, transparantie en valorisatie van haar personeel voorstaat.

 

Als medewerker mensenrechten werkt u nauw samen met de directie - onder wier toezicht u staat - en andere personeelsleden (gepland kader van 10).

 

U draagt bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het FIRM door middel van analyses, het opstellen van documenten en het intern en extern delen van kennis.

 

Uw taken:

 • bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategische en jaarplannen van het FIRM
 • adviezen, aanbevelingen en verslagen van het FIRM over juridische en maatschappelijke kwesties in verband met de bevordering en bescherming van de mensenrechten voorbereiden en opstellen, en toezien op de vertaling ervan
 • bijdragen aan de rapportering en de samenwerking van het FIRM met VN-organen en regionale mensenrechtenorganisaties
 • bijdragen aan het toezicht en de beleidsbeïnvloeding inzake de uitvoering door de Belgische autoriteiten van hun internationale verplichtingen en van de aanbevelingen van internationale instanties
 • samenwerken met andere mensenrechtenactoren, waaronder Belgische en internationale netwerken, publieke instellingen die zich bezighouden met mensenrechtenkwesties en middenveldactoren
 • mondelinge presentaties en tussenkomsten houden
 • intern documenteren en delen van kennis over nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten
 • bijdragen aan het ontwerp en de opstelling van het jaarlijkse activiteitenverslag van het FIRM
 • bijdragen aan de uitbouw van het instituut, met inbegrip van de niet functiegebonden taken die daartoe noodzakelijk zijn
 • bijdragen aan de communicatie over en de bevordering van de mensenrechten in België

Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) is een onafhankelijke instelling die, in samenwerking met andere organisaties, waakt over het respect, de kennis en de bewustwording van de mensenrechten in België. Het FIRM werd opgericht bij de wet van 12 mei 2019 om België te voorzien van een nationaal instituut voor de mensenrechten (NHRI) in overeenstemming met de Principes van Parijs.

 

Het FIRM heeft momenteel een federale bevoegdheid (hoewel de wet uitzicht biedt op interfederalisering) en een residueel mandaat. Het FIRM behandelt geen individuele klachten.

Voor meer informatie: www.federaalinstituutmensenrechten.be


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Leuvenseweg 48

U voldoet aan het volgende profiel of zoveel mogelijk aspecten daarvan:

Noodzakelijke voorwaarden:  

 • U beschikt over een universitair diploma of hoger onderwijs lange type, bij voorkeur in een studierichting die verband houdt met de functie (rechten, criminologie, politieke en/of sociale wetenschappen, geschiedenis, enz.)
 • U heeft minstens een eerste belangrijke ervaring op het gebied van mensenrechten
 • U heeft het recht om in België te werken.

 

Technische vaardigheden en competenties:

 • Zeer goede kennis van de Belgische en internationale mensenrechtensituatie
 • Kennis van de juridische en procedurele aspecten van de mensenrechten
 • Vermogen om complexe mensenrechtenkwesties te onderzoeken en te analyseren
 • Zeer goede synthese- en redactionele vaardigheden
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en vermogen om zich aan te passen aan verschillende gesprekspartners
 • Goede kennis van IT-toepassingen
 • Kennis van het Frans: functionele kennis
 • Kennis van het Engels: functionele kennis
 • Kennis van het Duits is een pluspunt.

 

Generieke competenties:

 • Informatiebeheer: informatie begrijpen, assimileren, analyseren en integreren. Zeer goede kritische analyse, synthese en schrijfvaardigheid. Nauwkeurig en aandachtig werken
 • Taakbeheer: taken uitvoeren, werk structureren, problemen oplossen, beslissingen nemen. Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Beheer van samenwerkingsverbanden: delen van knowhow, ondersteunen, leiden en motiveren van medewerkers
 • Relatiebeheer: communiceren, actief luisteren, werken in teamverband, servicegericht handelen, adviseren.
 • Beheer van persoonlijk functioneren: respect tonen, zich aanpassen, betrouwbaar zijn, inzet tonen, omgaan met stress, zelfontplooiing, doelen bereiken

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Een boeiende functie, waarin u vernieuwend werk kan doen in een team met enthousiaste mensen
 • Een voltijdse statutaire A1-functie met een stage van één jaar (statutaire A1-salarisschaal: minimum 28.421 €- maximum 49.161 € voor 100%) met een indexeringscoëfficiënt van 1,7758
 • Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering; taalvergoeding; verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; schooltoelage; aangepaste telecommunicatiemiddelen; maaltijdcheques (na een periode van 3 maanden))
 • Mogelijkheid tot telewerken en flexibele werktijden
 • Werkplaats: Leuvenseweg 48, 1000 Brussel. De kantoren zijn bereikbaar per lift
 • Startdatum: zo spoedig mogelijk

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

Na een voorselectie van de ontvangen kandidaturen zullen de kandidaten die het best aan het vereiste profiel voldoen, worden uitgenodigd voor een schriftelijke (eventueel virtuele) test en, na een tweede selectie, voor een mondeling interview tijdens hetwelk hun kennis en vaardigheden zullen worden getest. 

 

Het examenreglement wordt u op verzoek per e-mail toegezonden op het volgende adres: info@firm-ifdh.be.

U kan uw kandidatuur indienen ten laatste op 14 november 2021 middernacht.

Dit kan alleen door ons de volgende documenten per e-mail te sturen naar info@firm-ifdh.be:

 • een gedetailleerd curriculum vitae
 • een afzonderlijke motiveringsbrief
 • een kopie van uw diploma('s) van het hoger onderwijs

 

Met in de onderwerpregel van de e-mail de volgende referentie: ATTACHE MENSENRECHTEN  - FIRM-IFDH

Onvolledige aanvragen worden niet in aanmerking genomen.

U kunt uw aanvraag in het Frans of het Nederlands indienen en u krijgt binnen 3 dagen een ontvangstbevestiging.

 

Als dat niet het geval is, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@firm-ifdh.be.

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal het FIRM alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de aanwerving en de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat voor de functie.  Deze gegevens zullen alleen worden bewaard om het te nemen besluit te rechtvaardigen.

Gelijke kansen en diversiteit

Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, handicap, nationaliteit, enz.

 

Kandidaten met een handicap, leermoeilijkheden of ziekte

Ook als u niet over een geldig getuigschrift beschikt, kunt u om een redelijke aanpassing van de selectieprocedure verzoeken. U kan een beschrijving geven van uw handicap/ziekte/leerprobleem en ook aangeven welke aanpassingen kunnen worden gedaan om u te helpen. Het FIRM zal zich inspannen om u deze tijdens de duur van de tewerkstelling ter beschikking te stellen.


E: info@firm-ifdh.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles