De functie in het kort

 • Je neemt deel aan vergaderingen/werkgroepen/overlegcommissies/jury's, en je verdedigt jouw ideeën en die van jouw collega's/hiërarchische meerderen.
 • Je bepaalt de nodige acties om uw doelstellingen te bereiken.
 • Je analyseert de plannen van de aanvraag en toetst ze af aan de geldende regelgeving (BWRO, GSV, GBP ...) en aan het begrip van de goede plaatselijke aanleg.
 • Je beheert de relaties met het publiek en beantwoordt zijn vragen.
 • Je volgt de lopende dossiers/procedures op.
 • Je bereidt de eensluidende adviezen van de gemachtigde ambtenaar voor, gevraagd door de gemeenten in het kader van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning/verkavelingsvergunning, ingediend door privaatrechtelijke personen.
 • Je begeleidt de vergunningaanvragers en de bouwheren met het oog op een grotere stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van hun voorstellen.
 • Je behandelt en bereidt de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en tot verkavelingsvergunning, ingediend door publiekrechtelijke personen, voor de gemachtigde ambtenaar voor.
 • Je houdt informatievergaderingen en sensibiliseert het publiek voor het beleid dat urban.brussels voert.
 • Je neemt deel aan overlegcommissies in het kader van de dossiers die je hebt behandeld.

Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels)

Wie zijn wij?

De directie Stedenbouw van Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels) legt zich op proactieve wijze toe op de verbetering van de leefbaarheid van de stad. Om deze strategische doelstelling te bereiken, wendt ze de uitvoeringsinstrumenten voor stedenbouw aan. Bij de beoordeling van de projecten neemt ze met andere woorden alle aspecten van de stad in aanmerking. Ze geeft vooral de gewestelijke stedenbouwkundige vergunningen af.

Deze directie omvat meerdere departementen waaronder de Vergunning Gebouwen, die de aanvragen beheert tot stedenbouwkundige vergunning voor gebouwen en openbare ruimten, en tot vergunning voor de openbare ruimten en de infrastructuren. Je wordt in een van deze departementen aangesteld.

urban.brussels is een zelfstandige gewestelijke overheidsdienst die ijvert voor een coherente, harmonieuze ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via:

 • de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake stedenbouw, conform het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO);
 • de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake de vrijwaring van het roerende en onroerende erfgoed;
 • het beheer van de operationele programma's zoals de wijkcontracten/de duurzame wijkcontracten, de renovatie van alleenstaande gebouwen die eigendom zijn van de gemeenten en de OCMW's, de strijd tegen leegstand, het grootstedenbeleid, enz.;
 • het verlenen van juridisch advies in stedenbouwkundige kwesties.

 

Websitehttps://urban.brussels/nl


Vacatures

 • Aantal (2) - 1000 Brussel - Mont des Arts 10-13, Bruxelles 1000

Wie zoeken we?

Deelnemingsvoorwaarden:

Je beschikt over een master diploma in architectuur zonder ervaring OF een master diploma in stedenbouw en ruimtelijke ordening met 2 jaar ervaring.

Lees het selectie-regelement voor specifieke vereisten. Neem dit zeker grondig door voor je solliciteert. 

Gedragsgerichte competenties die nodig zijn om de job uit te voeren:

 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van je ondernomen acties.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties op beslissingen uit te voeren. 

Technische competenties die nodig zijn om de job uit te voeren: 

 • Informatie analyseren in het kader van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
 • Schriftelijke communicatie

Handig, maar niet nodig:

 • Kennis van Frans aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt.
 • Kennis van Cobat & RRU

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wat bieden we?

Er is 1 vacante plaats bij urban.brussels. Je wordt aangeworven als Attaché met de bijhorende weddeschaal . De minimum aanvangswedde bedraagt 4.2451,97 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • Een flexibel uurrooster binnen een 38-urige werkweek: u begint tussen 7.30 en 9 uur en eindigt
  tussen 16 en 18 uur.
 • 35 verlofdagen per jaar.
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8 per gepresteerde dag.
 • Een opleidingspakket voor nieuwkomers.
 • Een MIVB-abonnement.
 • Het trein- en/of busabonnement (DE LIJN-TEC) voor het woon-werkverkeer (gratis woonwerkverkeer met het openbaar vervoer).
 • Een fietspremie: 0,24 €/km.
 • De mogelijkheid om te telewerken.
 • Eventueel een tweetaligheidspremie.
 • Een vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
 • Een aangename en groene werkomgeving.
 • Diverse voordelen via de vzw Sociale Dienst (hospitalisatieverzekering, opvang tijdens de
  schoolvakanties enz.)

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

meer informatie over onze selectieregels vindt u op onze website

meer informatie over onze selectieregels vindt u op onze website

Voor meer informatie, klik hier.

Maarten De Moor - Selectie assistente
E: mdemoor@talent.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles