De functie in het kort

Is teamwork voor jou de fundering van goede collegialiteit? Roep je het door ramen en deuren dat je streeft naar leefbare woningen?

Dan is dit de job voor jou!

Als Inspecteur voor de Gewestelijke Huisvestingsinspectie heb je een divers en specifiek takenpakket. Waarbij het je belangrijkste missie is om de naleving van de verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting te controleren in de woningen die je bezoekt. Na een inspectiebezoek stel je de vaststelling op en bereid je de definitieve beslissing voor. De bezoeken vinden in het overgrote deel plaats in twee etappes. Enerzijds stel je de nodige werken vast, anderzijds dien je de goede uitvoering ervan te controleren. Het eerste inspectiebezoek wordt altijd samen uitgevoerd met een collega. Na het eerste inspectiebezoek zal je als dossierbeheerder instaan voor een beslissend controlebezoek, dit bezoek sluit het inspectiedossier af. Hierna bepaal je of de woning conform is met de huisvestingscode of niet. 

Als inspecteur voor de Gewestelijke huisvesting zijn dit je taken:

 • Je beheert en verwerkt dossiers waarbij je als dossierbeheerder alles opvolgt tot aan de eindbeslissing.
 • Je staat in voor de concrete briefwisseling.
 • Je bent de contactpersoon bij uitstek voor verhuurder en huurder van de huurwoning alsook voor andere belanghebbenden (advocaten, gemeentes, …).
 • Je voert inspectiebezoeken uit waar je de minimumeisen van de huurwoning op technisch vlak nakijkt, noteert en fotografeert.
 • Je stelt in functie van de vastgestelde gebreken een beslissing en een ingebrekestelling op met een voorlopige boeteraming.
 • Je beantwoordt vragen van verhuurders en huurders in verband met de gevraagde conformiteitswerken, de procedure, …
 • Je hebt een bemiddelende rol waarbij je beide partijen respecteert en objectief benadert.
 • Je ziet toe op de naleving van de door de DIRL opgelegde verhuurboden. Je gaat met alle nuttige middelen (onderzoek ter plaatse, contacten met de verhuurders, politiediensten, enz.) na of de woningen niet bewoond zijn. Als dat zo is, verzamel je alle informatie die nodig is om dossiers aan te leggen voor een onderzoek op eigen initiatief. Je houdt een bijgewerkte tabel van deze bestanden bij.
 • Via je contacten met de actoren op het terrein (gemeenten, politie, verenigingen), met je collega's en tijdens jouw inspectieronde, krijg je informatie over woningen die in overtreding zijn. Je controleert deze informatie en vult ze aan om op eigen initiatief onderzoeksdossiers aan te leggen.

Specifieke factoren van deze functie:

In vele gevallen is het eerste inspectiebezoek het eerste contact met de belanghebbenden en dient er eveneens een korte verklaring gegeven te worden van de lopende procedure. De aanwezigheid van beide partijen ter plaatste kan soms tot conflictsituaties leiden.

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Wie zijn wij?

Er is 1 plaats vacant bij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie, van Brussel Huisvesting bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel). 

Je komt terecht in één van de inspectiecellen van de directie. Deze cellen zijn samengesteld uit 6 personen (1 coördinator, 4 of 5 inspecteurs en 1 administratieve medewerker) die in een collegiale sfeer samenwerken. 

De Gewestelijke Huisvestingsinspectie bestaat momenteel uit meer dan 50 personen en zorgt ervoor dat het recht van alle huurders op behoorlijke huisvesting gerespecteerd wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Sinds 1 september 2019 is de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie ook bevoegd voor het opsporen, vaststellen en sanctioneren van discriminatie bij de toegang tot huisvesting.
 • In die context neemt ze de nodige maatregelen om de woningen te verbeteren en te moderniseren, op aansporende en zo nodig repressieve wijze.
 • Ze speelt ook een maatschappelijke rol en informeert het publiek.

Om te garanderen dat de normen opgelegd door de Brusselse Huisvestingscode nageleefd worden en om discriminatie op de woninghuurmarkt te bestrijden, beschikt de gewestelijke inspectie over:

 • drie (in de toekomst vier) onderzoekscellen met inspecteurs, die de staat waarin de woningen verkeren controleren;
 • een sociale cel die enkel optreedt voor de huurders van wie de woning niet langer verhuurd mag worden;
 • een anti-discriminatie cel;
 • een juridische cel;
 • een administratieve cel;
 • een financiële cel.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Sint-Lazarusplein 2, Brussel 1000

Wie zoeken we?

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Specifiek diploma niveau B:

 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling vastgoedexpertise of landmeten.
 • Eén van volgende diploma’s uitgereikt door een Belgische Hogeschool, behaald in een afdeling bouw, bouwkundig tekenen, openbare werken, architect assistent, interieurarchitect, interieurvormgeving:

- Diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of van het hoger onderwijs van het korte type (vb. gegradueerde / professionele bachelor).

 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een richting architectuur.

Vereiste ervaring:

Relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van de bouw waarbij je minstens 1 van onderstaande 6 opgesomde taken hebt uitgevoerd:

o   Installatie en/of controle van sanitaire of elektrische of gasinstallaties

o   Uittekenen van technische plannen voor een architectenbureau of installatiebureau

o   Werfopvolging

o   Opmaken van staten van bevindingen

o   Uitvoeren en/of controleren van constructiebouw (dak- en zinkwerken, ruwbouwwerken)

o   Controleren van de verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting in woningen

Zie  het selectiereglement voor de specifieke vereisten. Neem dit zeker grondig door voor dat je solliciteert.


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Aanbod

Er is 1 vacante plaats bij Brussel Huisvesting. Je wordt aangeworven als Assistent (niveau B1) met bijhorende weddenschaal B101. De minimum aanvangswedde bedraagt 32.544,77 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, berekend op 1 jaar anciënniteit reglementaire toelagen niet inbegrepen)

Voordelen

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen;
 • 35 verlofdagen per jaar;
 • Mogelijkheid om te profiteren van een toelage voor tweetaligheid (€ 600, € 2400 of € 3200 euro per jaar, niet-geïndexeerd, afhankelijk van het niveau);
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8/gewerkte dag;
 • Volledige terugbetaling van het NMBS- en TEC/De Lijn-abonnement;
 • Eindejaarsbonus;
 • Mogelijkheid om te telewerken;
 • Flexibele uren;
 • Mogelijkheid om een fietspremie te krijgen (€ 0,25/km);
 • Abonnement MIVB/Villo aangeboden;
 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verschillende sociale voordelen;
 • Gemakkelijke bereikbaarheid via het openbaar vervoer.

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • Investeren in de ontwikkeling van de vaardigheden van werknemers;
 • Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden  - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers;
 • competentiebalansen;
 • opleidingen op maat;
 • loopbaancoaching.

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • Belg zijn als de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten ter bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties;
 • gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten hebben;
 • houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

 

Contactpersonen:
Voor vragen met betrekking tot de functie: Thierry Billiet- Eerste attaché-architect E-mail: tbilliet@gob.brussels
Voor vragen met betrekking tot de procedure: Maarten De Moor mdemoor@talent.brussels 0490/67.22.99

 

Bijkomende informatie

Plaats van tewerkstelling:
Sint-Lazarusplein 2
Brussel, 1000
Belgium

Herken je jezelf in dit profiel en wil je deel uitmaken van ons team?
Interesse voor deze job? Klik op de knop "solliciteren" bovenaan deze pagina ten laatste op 30-11-2022!

Selectiereglement

Klik hier om naar het selectiereglement voor deze vacature te gaan.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

 meer informatie over onze selectieregels vindt u op onze website

 meer informatie over onze selectieregels vindt u op onze website

Voor meer informatie, klik hier.

Maarten De Moor - Selectiemedewerker
E: mdemoor@talent.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles