Hebt u een passie voor politiek en bent u op zoek naar een bevredigende functie in het hart van beleids- en besluitvormingsprocessen op verschillende niveaus (Europees, nationaal, federaal)? Wil je ervaren hoe het is om te werken in een ministerieel kabinet dat het grootste investeringsprogramma van België coördineert? Deelt u de waarden van sociale vooruitgang en wilt u die inbrengen in het politieke debat?  Wij bieden u een gediversifieerde functie binnen een jong, gemotiveerd en dynamisch team!

 

Inhoud van de functie

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, zoekt een medewerker voor zijn beleidscel "Relance". Als medewerker in deze cel, onder de verantwoordelijkheid van de kabinetschef, zult u:

 

 • Toezien op de uitvoering van de projecten van het herstel- en investeringsplan, met inbegrip van de door de EU gefinancierde component

 • Werken in nauwe samenwerking met de monitoring en rapportage-cel van de RRF binnen de FOD BOSA en met de politieke kabinetten op federaal en Belgisch niveau.

 • Bijdragen aan de voorbereiding van dossiers aan de ministerraad en op interfederaal niveau namens de staatssecretaris.

 • De staatssecretaris vertegenwoordigen in interkabinettenwerkgroepen (IKW) en bij overleg met de Europese Commissie.

 • Optreden als contactpunt van de Europese Commissie voor technische uitwisselingen over door de EU gefinancierde projecten.

 • De communicatiecampagne begeleiden van het relanceplan NextGenBelgium.be.

 • De voorbereidende werkzaamheden voor het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2024 namens de staatssecretaris ondersteunen.

 • Memo's, briefings en antwoorden aan parlementaire vragen schrijven namens de staatssecretaris (toespraken in het Parlement, deelname aan thematische panels, persconferenties, enz.)

Beleidscel van de Staatssecretaris

U zal in de cel "Relance" van de beleidscel van de staatssecretaris werken.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - 61 Hertoginstraat

https://dermine.belgium.be/nl

Opleiding en expertise

 • U hebt een masterdiploma (universitair diploma of lang hoger onderwijs) of relevante beroepservaring.

Vaardigheden

 • U krijgt de dossiers snel onder de knie en kunt prioriteiten stellen.

 • U kunt zelfstandig en in een klein team werken.

Pluspunten

 • U spreekt vloeiend één van de twee landstalen en beheerst de tweede landstaal en het Engels goed.
 • U hebt een goede kennis van de Belgische en Europese instellingen.

 • Ervaring met het beheren van complexe projecten is een pluspunt.

 • U bent bekend met Excel en Power Point.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Als u statutair personeelslid of personeelslid met een contract van onbepaalde duur bij één van de federale overheidsdiensten of -instellingen bedoeld in het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 betreffende het statuut van het overheidspersoneel, kunt u vanuit uw administratie gedetacheerd worden. In dat geval behoudt u uw huidige status en salaris en krijgt u een kabinetsvergoeding.

Als u niet gedetacheerd bent, wordt uw salaris vastgesteld op basis van uw beroepservaring.

Alle nieuwe medewerkers krijgen een smartphone met abonnement, een laptop en een OV-kaart.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

 • Stuur uw sollicitatie (CV en sollicitatiebrief in één van de twee landstalen) tegen 30/11 naar xavier.previnaire@dermine.fed.be.

 • Analyse van de sollicitaties op basis van motivatie, vaardigheden en relevante ervaring.

 • Interview (max. 1u)

 • Indiensttreding gewenst in december 2022.

 • Stuur uw sollicitatie (CV en sollicitatiebrief in één van de twee landstalen) tegen 30/11 naar xavier.previnaire@dermine.fed.be.

De werkgever zet zich in voor diversiteit. Dit betekent dat talent moet worden aangemoedigd op een manier die diversiteit respecteert, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, handicap, wereldbeeld, enz.

Vanheuverzwijn Pierre - Adviseur
P: 0484750775
E: pierre.vanheuverzwijn@dermine.fed.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles