Hebt u een passie voor politiek en bent u op zoek naar een bevredigende functie in het hart van beleids- en besluitvormingsprocessen op verschillende niveaus (Europees, nationaal, federaal)? Wil je ervaren hoe het is om te werken in een ministerieel kabinet dat het grootste investeringsprogramma van België coördineert? Deelt u de waarden van sociale vooruitgang en wilt u die inbrengen in het politieke debat?  Wij bieden u een gediversifieerde functie binnen een jong, gemotiveerd en dynamisch team!

Inhoud van de functie

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, zoekt een medewerker voor zijn beleidscel. Als medewerker in deze cel, onder de verantwoordelijkheid van de kabinetschef en de adjunct-kabinetschef voor Wetenschapsbeleid zult u:

 • De staatssecretaris adviseren over kwesties in verband met wetenschapsbeleid (inclusief interfederale, Europese en internationale coördinatie in het ruimtevaartbeleid) en relanc.

 • Het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie namens de staatssecretaris voorbereiden, zowel voor dossiers in verband met relance (evaluatie RRF in februari 2024) als met wetenschapsbeleid (Raad van de EU COMPET - Onderzoek en Ruimtevaart).

 • Leiding geven aan de coördinatie van strategische economische/industriële sectoren (bv. biopharma, lucht- en ruimtevaart) in nauwe samenwerking met de bevoegde kabinetten en industriële spelers om de ontplooiing van structurerende projecten voor het Belgische economische weefsel te bevorderen.

 • De staatssecretaris vertegenwoordigen in diplomatieke contacten met andere lidstaten.

 • Optreden als bevoorrecht contactpunt met sociale en milieupartners (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling) en andere belanghebbenden in verband met uw taken.

 • Nota's en briefings opstellen namens de staatssecretaris (toespraken in het Parlement, deelname aan thematische panels, persconferenties, enz.)

Beleidscel van de staatssecretaris

U zal in de cellen "Relance" en "Wetenschapsbeleid" werken.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - 61 Hertoginstraat

https://dermine.belgium.be/nl

Opleiding en expertise

 • U hebt een masterdiploma (universitair diploma of lang hoger onderwijs)

 • U hebt minstens 5 jaar relevante beroepservaring.

Vaardigheden

 • U krijgt de dossiers snel onder de knie en kunt prioriteiten stellen.

 • U kunt zelfstandig en in een klein team werken.

Pluspunten

 • U spreekt vloeiend de beide landstalen en het Engels.

 • U hebt een goede kennis van de Belgische en Europese instellingen.

 • Ervaring met het beheren en opzetten van complexe Europese projecten en/of diplomatieke omgevingen is een pluspunt.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Als u statutair personeelslid of personeelslid met een contract van onbepaalde duur bij één van de federale overheidsdiensten of -instellingen bedoeld in het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 betreffende het statuut van het overheidspersoneel, kunt u vanuit uw administratie gedetacheerd worden. In dat geval behoudt u uw huidige status en salaris en krijgt u een kabinetsvergoeding.

Als u niet gedetacheerd bent, wordt uw salaris vastgesteld op basis van uw beroepservaring.

Alle nieuwe medewerkers krijgen een smartphone met abonnement, een laptop en een OV-kaart.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

 • Stuur uw sollicitatie (CV en sollicitatiebrief in één van de twee landstalen) tegen 30/11 naar xavier.previnaire@dermine.fed.be.

 • Analyse van de sollicitaties op basis van motivatie, vaardigheden en relevante ervaring.

 • Interview (max. 1u)

 • Indiensttreding gewenst in het eerste kwartaal 2022.

 • Stuur uw sollicitatie (CV en sollicitatiebrief in één van de twee landstalen) tegen 30/11 naar xavier.previnaire@dermine.fed.be.

De werkgever zet zich in voor diversiteit. Dit betekent dat talent moet worden aangemoedigd op een manier die diversiteit respecteert, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, handicap, wereldbeeld, enz.

Vanheuverzwijn Pierre - Adviseur
P: 0484750775
E: pierre.vanheuverzwijn@dermine.fed.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles