De Dienst Vervoersvergunningen maakt deel uit van de Directie Vergunningen en Controle. Hij levert de vervoersvergunningen af voor alles wat betreft het vervoer van goederen en reizigers zowel op nationaal als internationaal vlak. Zijn missie bestaat uit het afleveren, weigeren, behouden en intrekken van vervoersvergunningen en aldus bij te dragen tot de ontwikkeling van een vervoersmarkt met kwalitatieve ondernemingen die de mededingingsregels respecteren.

Het is in deze vernieuwende context dat wij een administratieve medewerker voor de dienst Vervoersvergunningen zoeken.

Jouw belangrijkste activiteiten binnen deze opdracht van Talent Exchange zijn:

 • Je beheert de aanvragen voor vervoersvergunningen voor al wat betreft het goederen- en personenvervoer. Na analyse van de aanvraag of het dossier regel je de toekenning, de weigering, het behoud of de intrekking van de vervoersvergunning.
 • Je brengt de vervoerders op de hoogte van de staat van hun dossier en van de redenen die hebben geleid tot de eventuele beslissing om de vergunning te weigeren of in te trekken.
 • Je zorgt voor de inbreng van de gegevens betreffende de vervoersvergunningen in de databank zodat deze actueel en betrouwbaar blijft.

 • Je beantwoordt de informatievragen van de klanten en behandelt eenvoudige klachten en geschillen.

 • Je zoekt naar de beste oplossingen voor de vervoerders, rekening houdend met de geldende regels en procedures.

 • Je onderhoudt contacten met de andere diensten van het Directoraat-generaal

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Jan Bonte (NL): 02/277.36.83 – jan.bonte@mobilit.fgov.be of

Nathalie Dendelot (FR): 02/277.31.78 – nathalie.dendelot@mobilit.fgov.be

Meer info over onze FOD: http://mobilit.belgium.be/nl

VIA TALENT EXCHANGE

De FOD Mobiliteit en Vervoer moedigt al zijn medewerkers aan om hun potentieel aan te wenden en elke dag zichzelf te overtreffen in de opdrachten die hen werden toegekend. Door het optreden van haar management, wil de FOD een organisatie worden waar iedereen zich ten volle kan ontplooien en zin krijgt om zijn zowel technische als menselijke talenten en ervaring, ten dienste te stellen van de opdrachten en van de doelstellingen van de FOD. Dit veronderstelt dat iedereen zijn huidige vaardigheden verbetert en er nieuwe ontwikkelt door middel van transversale initiatieven die op grote schaal worden aangemoedigd. Deze initiatieven worden afgestemd op de doelstellingen van de organisatie en worden ondersteund door een onmiskenbaar en zichtbaar vertrouwensklimaat.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - BRUSSEL

http://mobilit.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Competenties

- Je kan omgaan met en zelfstandig problemen oplossen, je zoekt naar alternatieven en voert oplossingen uit.

- Je creëert en verbetert een teamgeest door jouw ideeën en meningen te delen en bij te dragen tot een positieve sfeer tussen collega’s.

- Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je biedt een op de klant afgestemde kwalitatieve dienstverlening aan en onderhoudt constructieve contacten.

Je handelt op een integere manier, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je eerbiedigt de vertrouwelijkheid en de engagementen en je vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Troeven

- Je bent vertrouwd met het gebruik van de software (Word, Excel, request collector, …). en van het Internet.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Andere

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht : 12 maanden (zo snel mogelijk op te starten)

Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)

Telewerk mogelijk 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv’s op basis van de volgende criteria:
  1. competenties
  2. motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Medewerker (m/v/x) buiten de stageperiode of proefperiode, bij een overheidsinstelling die lid is van Talent Exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 27/10/2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@mobilit.fgov.be - met het referentienummer XNT21120.

http://mobilit.belgium.be/nl

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Jan Bonte
P: 02/277.36.83
E: jan.bonte@mobilit.fgov.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles