Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Tijdens deze missie van twaalf maanden beheer je het technische luik van een Europees openbaar bekabelingscontract van "a tot z" door ervoor te zorgen dat de geldende regelgeving wordt nageleefd, met name in:

 • Analyse en voorbereiding van het dossier;
 • Het opstellen van het technische deel van de bijzondere specificaties;
 • Het lanceren van de procedure;
 • De gunning en uitvoering van de opdracht;
 • Het onderhouden van relaties met stakeholders (tot relevante onderaannemers).

Context 

Voor een goede uitvoering van ICT-diensten in al onze internationale posten (± 110 posten wereldwijd) zijn wij op zoek naar één of meerdere medewerkers die ons helpen bij de aanbesteding voor de implementatie en het onderhoud van onze kabelnetwerken:

 1. De studie uitvoeren
 2. Werken om aan de normen te voldoen
 3. Digitaliserings- en optimalisatiewerkzaamheden
 4. Naleving van het Nationaal Energieplan 2021 - 2030 (PNEC)

FOD BUITENLANDSE ZAKEN VIA TALENT EXCHANGE

De FOD

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

De Directie ICT

De stafdirectie ICT staat in voor alles wat betrekking heeft op de informatica- en telecommunicatie ondersteuning van de FOD Buitenlandse Zaken.

Dit omvat het ter beschikking stellen en moderniseren van de ICT-infrastructuur, maar ook van de telecommunicatie apparatuur en alles wat nodig is om het informaticamateriaal in lokale en wereldwijde netwerken met elkaar te laten communiceren.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Bruxelles

http://www.diplomatie.belgium.be

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Gewenste competenties en ervaring 

 • Je hebt goede kennis van elektrische installaties in gebouwen;
 • Je hebt goede kennis van bouw- en bekabelingstechnologie: aarding, bliksemafleider, elektrische veiligheid (zekeringen, beschermende kasten, ...), elektrische stabiliteit (generatoren, omvormers, UPS), elektrische certificering;
 • Je hebt goede kennis van bekabelingstechnieken (fiberoptics), technische beveiliging en data van het computernetwerk;
 • Je hebt goede kennis van monumentale of historische gebouwen (op internationaal niveau);
 • Je hebt ervaring in de beheer van aannemers en onderaannemers;
 • Je wil in verbinding treden met het Belgische diplomatieke netwerk via onze posten over de hele wereld;
 • Je kan vlot werken met MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,…);
 • Je hebt een basiskennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten;
 • Je zal werken in een tweetalige/meertalige omgeving. Een goede kennis van het Frans/ en het Engels, zowel actief als passief, is dan ook een pluspunt.

 


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht :12 maanden

Het werkregime is bespreekbaar (flexibiliteit).

Loon : 

Het loon blijft ten laste van de uitzendende organisatie, maar de kosten die rechtstreeks verband houden met het uitvoeren van de opdracht, zijn ten laste van de ontvangende organisatie.  Opgelet ! De premies die verbonden zijn aan het uitoefenen van de functie bij de FOD van herkomst mogen niet bewaard worden (bvb bureelvergoeding of kilometervergoeding voor inspecteurs).

Voordelen :

 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werk-uren).
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • Allerlei sociale voordelen.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • Flexibele werkuren in een 38-uren week.
 • 26 dagen verlof per jaar.

 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

  1. Analyse van de cv’s en motivatiebrieven op basis van de volgende criteria:

  a. relevante ervaring
  b. competenties

  2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je ervaring, je competenties, je motivatie en je interesse voor de opdracht.

  Meer info: talentexchange@diplobel.fed.be

  Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

  Opgelet

  De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

   

  Uw kandidatuur indienen voor 2 november 2021 via onze online toepassing SuccessFactors (link hieronder).

  https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=3323&company=fodbuitenl&st=2D9E3AFAFA7ED1A3A4FC38E37EDEA6D82FA649CA

  De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

  Philippe Lepas - Program Manager
  P: +32 2 501 30 31
  E: philippe.lepas@diplobel.fed.be

  Faites connaissance avec vos futurs collègues

  Travailler pour .be ?

  Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

  Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles