Jeuken je vingers ook als je slecht geschreven teksten ziet? Is het maken en publiceren van content je ding? Lees dan even verder want de FOD BOSA is op zoek naar jou, een communicatie-assistent met een vlotte pen, een focus op web en een passie voor HR.

Als communicatie-assistent ga jij nl. mee de inhoud en de vorm van de interne en externe communicaties van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) bepalen. Daarbij zal je hoofdzakelijk communiceren over human resources gerelateerde onderwerpen.

Dit worden je voornaamste taken en verantwoordelijkheden:  

 • Op vraag van interne klanten heldere en vlotte nieuwsberichten voor het intranet schrijven en publiceren.
 • De inhoud van onze websites aanpassen.
 • Meewerken aan de copy writing voor de nieuwe BOSA-website.
 • Je arendsoog op teksten werpen die door je collega’s geschreven werden. Je stelt ook verbeteringen voor.
 • Bestaande content in aantrekkelijke nieuwsbrieven en mailings gieten. Je zorgt ook voor de versturing.
 • Uitnodigingen voor evenementen schrijven en versturen, de inschrijvingen opvolgen. Na het evenement zorg je voor een evaluatie.
 • Communicatie opmaken en versturen naar het personeel van de eigen FOD.
 • Zelf voorstellen voor communicatie-acties doen aan de aan jouw toegewezen directeur-generaal.

 Naargelang je interesses en talenten kan je ook nog andere taken in het communicatieteam opnemen (evenementen mee helpen organiseren, foto’s nemen, beeldatabank bijwerken, …).

FOD Beleid & Ondersteuning

Er is 1 openstaande vacature op de interne communicatiedienst van de FOD Beleid & Ondersteuning (FOD BOSA).

De communicatiedienst maakt deel uit van het Directoraat-Generaal Interne ondersteunende dienst (DG IOD). Het ondersteunt de hele FOD op het gebied van interne en externe communicatie en helpt het imago van de organisatie naar de buitenwereld toe te ondersteunen en te ontwikkelen. Je komt terecht in een tof en hecht team van 15 medewerkers.

Het Directoraat-Generaal Interne Ondersteunende Dienst (DG IOD) begeleidt het management en de medewerkers van de FOD BOSA bij een hele reeks ondersteunende activiteiten op het vlak van IT, HR, financiën, logistiek, facility en communicatie.

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) is de federale partner op vlak van hr, begroting en boekhouding, digitale transformatie, overheidsopdrachten en strategische ondersteuning. BOSA richt zich in de eerste plaats op de regering en de organisaties van de federale overheid en hun personeelsleden. Het biedt ook bepaalde producten en diensten aan burgers (bv. publicatie van vacatures binnen de overheid) en bedrijven (bv. ter beschikking stelling van een platform voor het digitaliseren van overheidsopdrachten) aan, en werkt samen met andere bestuursniveaus (gewesten, gemeenschappen, gemeenten, …).


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Generieke competenties:

 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

 
Technische competenties:

 • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden
 • Je beschikt over goede mondelinge vaardigheden

 
Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Die weegt harder door in de eindscore (x2).

 
Niet vereist wel een troef

 • Je kan een website beheren met behulp van relevante instrumenten (zoals CMS en google analytics).
 • Je beschikt over een goede praktische kennis van Ms Office (Excel, Word).
 • Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram kennen geen geheimen voor jou.
 • Je schrijft heldere en foutloze teksten die aangepast zijn aan hun doelgroep en hun kanaal.
 • Kennis van overheidsopdrachten is een plus.
 • Je komt in een tweetalige omgeving terecht, dus een goede kennis van het Frans is een groot voordeel.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van de opdracht : max 12 maanden 

 • Divers takenpakket, boeiende werkomgeving met ruimte voor autonomie en initiatief
 • Leuke werksfeer en open communicatie
 • De opportuniteit om nieuwe contacten te leggen en je netwerk binnen de federale overheid uit te breiden 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

  Bedankt om jouw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en ons een recent CV en een overtuigende motivatiebrief aan te leveren. 

 2. Gesprek (ca 1 uur) + voorbereiding (ca 30 min.)

  Dit interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, ervaring, interesse en voeling met het werkterrein. Vóór het interview krijg je een casus en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die casus wordt ook besproken tijdens je interview. 

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 28 oktober 2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@bosa.fgov.be - met de vermelding van de jobtitel.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent Exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Laurence Mortier - Communicatiemanager FOD BOSA
P: 02/740.80.81
E: laurence.mortier@bosa.fgov.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles