Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

In het kader van het Plan voor herstel en veerkracht heeft het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning nieuwe taken gekregen. Daartoe is een nieuwe cel opgericht om toezicht te houden op en verslag uit te brengen aan Europa over de projecten en hervormingen die deel uitmaken van dit plan.

Wens je mee te werken aan het faciliteren van de relance van België na de coronacrisis door het organiseren van de opvolging en rapportering van de verschillende projecten? Deel je graag je deskundigheid en ben je in staat constructieve contacten te leggen met de verschillende betrokken actoren, departementen, gemeenschappen, regio's en de Europese Commissie? Ben je goed in coördineren en heb je interesse voor digitalisering, tools en cijfers ? Dan is deze job echt iets voor jou!

De FOD Beleid en Ondersteuning is op zoek naar een gemotiveerde medewerker om de macrobudgettaire dienst van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie te versterken en de organisatie van het toezicht op en de rapportering over door de Relance fondsen (RRF) gefinancierde projecten op zich te nemen.

Uw belangrijkste taken:

 • Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de goede werking van het interfederale Toezichtscomité en de Centrale Reporting en Monitoring Unit.  In samenwerking met de gemeenschappen, gewesten en FOD's/POD's bereidt u de door de Europese Commissie gevraagde verslagen voor en, op administratief niveau, de betalingsverzoeken aan de Commissie.
 • Je bent het contactpunt voor andere FOD's/POD's, de Europese Commissie, ... voor alle zaken die verband houden met het RRF.
 • Je organiseert en neemt deel aan vergaderingen met de PMO's van de andere SPF's/PPS'en, vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten en de administratie van de Europese Commissie.

Meer info over de functie ?

Gert De Smet – Adviseur-generaal macrobudgettaire

Tel. : 02/740.75.58

Mail : gert.desmet@bosa.fgov.be

FOD Beleid en Ondersteuning VIA TALENT EXCHANGE

Er is 1 plaats voor de functie van Facilitator Relance bij de FOD Beleid en Ondersteuning (WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 1, 1000 Brussel).

Je zal deel uitmaken van de macrobudgettaire dienst.

De macrobudgettaire dienst telt ongeveer 10 medewerkers en staat in voor de opmaak van de economische en functionele hergroepering van de verrichtingen van de federale overheid. De dienst coördineert de maandelijkse/driemaandelijkse rapportering over de uitvoering van de begrotingen van de verschillende overheidsniveaus. De opvolging van de uitvoering van de begroting van de verschillende deelsectoren van de overheid behoort eveneens tot de taken van de dienst, alsook de opmaak van meerjarenramingen en de voorbereiding van officiële teksten over het begrotingsbeleid, zoals de algemene toelichting, het stabiliteitsprogramma en het ontwerpbegrotingsplan (draft budgetary plan). De macrobudgettaire dienst is een contactpunt voor internationale organisaties inzake begrotingsbeleid. Onlangs is het ook belast met het toezicht op en de rapportering over het herstel- en veerkrachtplan.

Het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie staat de Staatssecretaris van Begroting en de Regering bij op het vlak van de begroting en de controle op de uitvoering ervan, de beleidsevaluatie, de organisatiebeheersing en de ontwikkeling van Business Intelligence.

De FOD Beleid en Ondersteuning, opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD een controlerende rol.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Brussel

https://bosa.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Generieke competenties

 • Je bent dynamisch en denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je hebt een sterk gevoel voor organisatie en kunt grote hoeveelheden informatie tegelijk verwerken. Je stelt proactief objectieven op, tekent actieplannen nauwgezet uit en schakelt daarbij de juiste middelen in binnen de beschikbare tijd.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van economie en overheidsfinanciën.
 • Je hebt een goede kennis van de structuur en de werking van de Europese instellingen.
 • Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.

Expertise

 • Je hebt aantoonbare ervaring in projectmanagement (bij voorkeur in een A2-functie).
 • Je hebt affiniteit met IT en bent vertrouwd met kantoortoepassingen, in het bijzonder Excel en Sharepoint, alsook met projectopvolgingstools.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk !

Niet vereist, wel een troef

Je beheerst het Frans en het Engels voldoende om met je gesprekspartners, de gewesten, de gemeenschappen en de Europese Commissie, vlot in hun eigen taal te kunnen communiceren.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 26 oktober 2021 naar het volgende e-mailadres: caroline.vanderelst@bosa.fgov.be - met het vermelden van de functietitel.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Caroline Vanderelst - HR Business Partner
P: 02/740.76.08
E: caroline.vanderelst@bosa.fgov.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles