Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange

De Deskundige (B) of Attaché (A1) Managementondersteuning  bij de dienst Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC) heeft, onder andere, de volgende opdrachten en taken:

 • Je biedt ondersteuning bij de ontwikkeling en het opstellen van de bestuursovereenkomst en -plannen, zowel vormelijk als inhoudelijk;
 • Je biedt ondersteuning bij de uitvoering en de evaluatie van de bestuursovereenkomst en -plannen;
 • Je informeert je en verleent advies over de werking van de organisatie op vlak van project- en portfoliobeheer;
 • Je neemt deel aan projecten, werkgroepen, …
 • Je biedt ondersteuning bij kwaliteitscontroles om projecten te evalueren;
 • Je levert informatie aan voor het verlenen van adviezen aan de directie/het Beheerscomité, in overleg met de kwaliteitscontrole, omtrent de uitvoerbaarheid en wenselijkheid van projecten;
 • Je analyseert de projecten en hun realisatie in het kader van de projectrapportering.

FOD Financiën VIA TALENT EXCHANGE

De FOD Financiën beheert de middelen die het mogelijk maken aan de collectieve behoeften van onze samenleving te voldoen. Dit betekent dat dankzij ons werk de burgers er zeker kunnen van zijn dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en juiste manier worden geïnd. Bovendien zorgen wij ervoor dat de middelen efficiënt worden verdeeld om de zaken die we allemaal gebruiken te kunnen realiseren: infrastructuur, sociale zekerheid, …

Je gaat aan de slag bij de dienst Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC) die de Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) ondersteunt bij de strategiebepaling, projectopvolging, procesbeschrijving, veranderingsbeheer en communicatieacties binnen zijn algemene administratie.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1030 Schaarbeek - Brussel

https://financien.belgium.be/nl

Competenties

 • Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie;
 • Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing;
 • Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden;
 • Zich uitdrukken op een duidelijke en begrijpelijke manier zowel schriftelijk als mondeling en gegevens correct rapporteren.

Expertise

 • Basiskennis over de werking en strategie van de FOD.

Troeven

 • Goede kennis van Microsoft tools (Word, Excel, PowerPoint, SharePoint)
 • Kennis over projectmethodologie PRINCE2…


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Andere

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange

Telewerk is mogelijk

Huidig pakket

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Onderzoek van de ontvangen kandidaturen in functie van de volgende criteria:
  1. Competenties
  2. Motivatie
  3. Ervaring
 2. Gesprek (max. 1,5 uur): gesprek over je profiel, je ervaring, je motivatie en interesse voor de opdracht.

Meer info : talentexchange@minfin.fed.be

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze weegt dan ook harder door in de eindscore.

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 24/10/2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minfin.fed.be - met het referentienummer XNT21147.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Iris Hooijmaaijer - Leidinggevende dienst Strategie / PMO / Budget
P: 0257 539 06
E: iris.hooijmaaijer@minfin.fed.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles