Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

In het kader van de herimplementatie van een specifiek informaticaprogramma in een van onze Directies-generaal zijn we op zoek naar een business analist met belangstelling voor functionele analyse voor een opdracht van 12 maanden bij onze ICT-dienst. 

 • Je beheert de herimplementatie en verbetering van de applicatie rekening houdend met de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie. Je zorgt voor de technische haalbaarheid ervan.

 • Je hebt een rol als facilitator: enerzijds vertaal je de behoeften van de organisatie naar de ICT-dienst of naar de externe partners; anderzijds vertaal je de mogelijkheden en beperkingen inzake ICT naar de organisatie. Je onderhoudt de contacten met de verschillende actoren van het project.

 • Je bent de schakel tussen de business en functionele analisten: dankzij je begrip van wat in het programma gebeurt, kan je met hen in dialoog treden en bruggen slaan tussen hun benaderingswijzen.

 • Je implementeert oplossingen die realistisch en technisch haalbaar zijn en die voldoen aan de behoeften van de organisatie.

 • Je hebt analytische vaardigheden: je begrijpt en documenteert de bestaande processen, procedures en applicaties. Je onderzoekt of ze voldoen aan de nieuwe behoeften van de organisatie en je gaat na of verbeteringen mogelijk zijn. Je bent in staat zowel een huidige situatie als een toekomstvisie (As Is en To Be) in detail te beschrijven.

 • Je hebt een globaal overzicht van de ICT-architectuur van de FOD Sociale Zekerheid. Je stelt de behoeftekaart van de organisatie op en werkt ze bij.

 • Je bent een change agent: je identificeert de opleidingsbehoeften van de groepen die betrokken zijn bij de informaticaprojecten waarvoor je verantwoordelijk bent. Je onderneemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat alle betrokken personen tegen de implementatie zijn opgeleid (voorbereiding van cursussen en opleidingen, planning enz.)

 • Je bent in staat advies te geven: je helpt bij de evaluatie en selectie van de meest geschikte ICT-oplossingen. Je onderzoekt de haalbaarheid van de juiste integratie van de voorgestelde oplossingen in de huidige beschikbare systemen en je stelt oplossingen voor aan de organisatie, rekening houdend met de technische haalbaarheid en de economische efficiëntie.

 • Je evalueert de resultaten van de ICT-applicaties. Je geeft het startsein voor de implementatiefase van het project (ontwikkeling van testprogramma's voor gebruikersacceptatietests, planning, opvolging enz.).

 • Je speelt een rol als kennismanager: je volgt de evoluties in de applicaties die je zullen worden toevertrouwd. Je volgt de evolutie van de markt en de trends.

 • Zodra het tijd is voor de constructiefase, voer je de functionele analyse uit, die tot doel heeft in detail uit te werken wat in de vorige fasen werd gedaan. Na het zorgvuldig kaderen/definiëren van het project om te zorgen voor afstemming tussen business case en project, is het nu tijd voor een gedetailleerde uitwerking.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met  

 • Johan Moeyaert : Johan.Moeyaert@minsoc.fed.be
 • Ivan de Coninck : Ivan.DeConinck@minsoc.fed.be      

VIA TALENT EXCHANGE

De FOD Sociale Zekerheid staat, samen met de Openbare Instellingen voor de Sociale Zekerheid, in voor de uitwerking van het beleid van de sociale zekerheid, voor de interpretatie van de reglementering ervan en voor de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Vanuit zijn opdrachten en acties naar de publieke actoren en de sociale partners toe, draagt hij bij tot de leefbaarheid en doeltreffendheid van de sociale zekerheidsstelsels en tot het waarborgen van de sociale rechten.

De Dienst Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) biedt de FOD professionele oplossingen aan die de processen van de verschillende Directies-Generaal en Centrale Diensten moeten ondersteunen. Hij zorgt voor de permanente beschikbaarheid van deze oplossingen en waarborgt de continuïteit ervan. Op die manier komt de stafdienst ICT tegemoet aan de evoluerende behoeften van de gebruikers (burgers, ondernemingen,...).

De projecten zijn onderverdeeld volgens acht speerpunten: communicatie tussen burger en administratie, administratieve vereenvoudiging, behoorlijk bestuur en business intelligence, kennisbeheer, samenwerking tussen de personeelsleden, veiligheid en risicobeheer, business transformation en continuïteit.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Kruidtuinlaan, 50

https://socialsecurity.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Gewenste competenties 

 • Je beschikt over zeer goede abstracte, analytische, conceptuele en modelleringsvaardigheden en je toont een hoge mate van methodologische nauwkeurigheid.

 • Je bent oplossingsgericht en bent in staat een probleem in zijn geheel en in zijn verschillende dimensies aan te pakken.

 • Je hebt een groot vermogen tot initiatief en een verantwoordelijkheidsgevoel, in het kader van de vastgelegde doelstellingen, waarbij je altijd rekening houdt met de behoeften van de klanten.

 • Je geeft blijk van een grote luisterbereidheid en openheid en bent in staat in team te werken.

 • Je beschikt over coachingsvaardigheden in functie van het te bereiken doel en de te ondersteunen, te motiveren en te mobiliseren personen.

 • Je bent een bindende factor in de groep, die afstemming op het gemeenschappelijke doel bevordert.

 • Je hebt een uitstekende kennis van de Agile-methodologie (Scrum, Kanban, SAFe).

Gewenste ervaring

5 jaar als business analist of in een gemengde functie business en functionele analist.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Voordelen

 • glijdende werkuren in een 38-uren week

 • mogelijkheid tot telewerk

 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie

 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)

 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten en het internetabonnement

 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 07-11-2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minsoc.fed.be met het referentienummer SOC/ICT/TE_2021-0074.

https://socialsecurity.belgium.be/nl

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

zie rubriek "Jobinhoud"

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles