Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange

De cel Procurement is op zoek naar een gemotiveerde medewerker met bijzondere belangstelling voor ICT-aankoop en de specifieke kenmerken daarvan. Je zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van bestekken en het analyseren van offertes met het oog op de gunning van opdrachten:

 • Je voert de nodige prospectie uit om te zoeken naar efficiënte manieren om aan specifieke IT-beveiligingsbehoeften te voldoen;
 • Je werkt in teamverband aan overheidsopdrachten tot en met de open procedure;
 • Je analyseert nauwgezet de offertes voor de gunning van opdrachten;
 • Je werkt met gedreven teams;
 • Je bent betrokken bij de verwezenlijking van innoverende en ondernemende projecten.  

VIA TALENT EXCHANGE

Er is één vacante functie bij het Centrum voor Cybersecurity België (Wetstraat 18 Brussel)

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is een jonge organisatie onder het gezag van de eerste minister. Het CCB is volop aan het uitbreiden en biedt een dynamische en uitdagende werkomgeving die aansluit bij zijn werkterrein en bij de voortdurende veranderingen op het gebied van IT-veiligheid.

 Om de cybersecurity van de Belgische staat en zijn burgers te garanderen, zijn speciale technische middelen nodig die worden verkregen door het sluiten van eigen contracten. De cel Overheidsopdrachten voert deze contracten uit in overeenstemming met de wetgeving en ziet erop toe dat ze correct worden uitgevoerd. Haar acties liggen ook in de lijn van het federale aankoopbeleid. Het gaat dus om een horizontale dienst (ondersteunende dienst) die essentieel is voor het werk van de projectbeheerders en cyberanalisten. Daarom zijn haar acties resultaatgericht.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Brussel

https://ccb.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur.

U houdt ervan om uitdagende dossiers aan te pakken en gaat innovatief te werk;

Gedragsgerichte competenties :

 • U toont zich betrouwbaar.
 • U zet zich in teneinde uw objectieven te behalen.
 • U toont zich beslissingsgericht.
 • U handelt servicegericht.

Technische competenties:

 • U houdt ervan om uitdagende dossiers aan te pakken en gaat innovatief te werk;
 • De regelgeving inzake overheidsopdrachten heeft voor u geen geheimen (wet van 17 juni 2016 en uitvoerings-KB);
 • U beschikt over een algemene kennis van de administratieve en budgettaire controleprocedures (wet van 16 november 1993);

Troeven

 • 1 jaar ervaring als openbaar aankoper
 • Diploma bachelor in de rechten, bestuurskunde of politieke wetenschappen;
 • Ervaring in ICT;
 • Beheersing van het Office-pakket (Word, Excel, Outlook);
 • Beheersing van de eProcurement-toepassingen;
 • Ervaring in een tweetalige omgeving (NL-FR).

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Andere

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange

Telewerk is mogelijk

Het werkregime kan besproken worden, ter wille van de flexibiliteit (min. 50%)

Huidig pakket

Duur van de opdracht : 12 maanden

Contract: Talent Exchange

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de CV's in functie van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur goed te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en in voorkomend geval, uw overdraagbare competenties te vermelden.

2. Gesprek (ongeveer 45 minuten) ivm uw profiel, uw competenties, uw motivatie, uw ervaring en uw interesse in de functie.

Gezien het soms aanzienlijke aantal kandidaturen dat niet aan de voorwaarden voldoet, informeren wij u erover dat wij geen gevolg geven aan kandidaturen van personen die niet deel uitmaken van een overheidsorganisatie.

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 15/11/2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@premier.fed.be - met het referentienummer.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Mathieu Coton - Public Procurement Manager & Security Officer
P: 0470 60 18 71
E: mathieu.coton@ccb.belgium.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles