Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

De Communication Officer voert één of meerdere van onderstaande taken uit:

 • Opmaak van brochures, affiches en publicaties
 • Fotodatabase samenstellen
 • Fotograferen en filmen
 • Copywriting
 • Redactie/vertaling (vooral voor online publicaties)
 • Alle taken die een webmaster opneemt (voor onze 3 websites cert.be, ccb.belgium.be en safeonweb.be)
 • Social media management (LinkedIn, Twitter en Facebook)
 • Communicatie- en gedragsveranderingscampagnes voeren van a tot z
 • Crisiscommunicatie
 • Contactpunt voor de pers zijn (nationaal en internationaal)
 • Persberichten schrijven en persconferenties organiseren
 • Collega’s helpen bij het uitwerken van hun projectcommunicatie
 • Mee organiseren van interne, externe en online events

 

VIA TALENT EXCHANGE

Het Centrum voor Cybersecurity België zoekt verschillende talenten om haar communicatiedienst een boost te geven. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België. Het CCB superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie en staat onder het gezag van de Eerste Minister.

 U zal het ongetwijfeld gemerkt hebben: cybersecurity is een actueel thema. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die recent het slachtoffer geworden is van een cyberaanval of online oplichting. De kans is groot dat u de jongste maanden zelf een verdacht bericht of sms’je mocht ontvangen. Hopelijk was u de criminelen te slim af en hebt u het bericht doorgestuurd naar verdacht@safeonweb.be en verwijderd.

 De uitdagingen voor het CCB zijn groot: het wil tegen 2025 van België één van de minst kwetsbare landen in de EU maken. De communicatiedienst speelt daarin een belangrijke rol. Wij zorgen ervoor dat het CCB een geloofwaardige partner is en blijft voor overheidsdiensten, bedrijven en organisaties. Wij werken aan een goede relatie met de pers zodat zij ons vertrouwen als authentieke bron wanneer het over cybersecurity gaat.  Wij zorgen ervoor dat de volledige bevolking continu toegang heeft tot correcte en eenvoudige informatie en zich zo beter kan wapenen tegen cyberaanvallen en online oplichting.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Brussel

https://ccb.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

U kijkt er naar uit om het domein van cybersecurity te ontdekken en u wil uw talenten inzetten in een kleine en dynamische overheidsdienst. 

Generieke competenties

 • U bent flexibel en wilt evolueren
 • U bent creatief en dynamisch

Expertise

 • U bent gepassioneerd door externe communicatie

Troeven

 • Ervaring in één of meerdere domeinen van communicatie

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Andere

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 Duur van de opdracht : 12 maanden

Huidige salaris 

Het werkregime is bespreekbaar (flexibiliteit). Min 50%

Telewerk mogelijk 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 15/11/2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@premier.fed.be met het referentienummer.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Phédra Clouner - Adjunct Directeur
E: Phedra.clouner@ccb.belgium.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles