Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange

De e-commerce heeft geen geheimen voor jou ? Je houdt van het contact met de klant? Je voelt je handelaar in tweedehandszaken?

Dan kan je de persoon zijn die we zoeken.

Binnen de Patrimoniumdiensten heeft Fin Shop als opdracht de roerende goederen te realiseren die door verschillende overheden werden overgemaakt.

In 2009 werd in Brussel een eerste centrum opgericht. Twee andere centra werden geopend, een in Gembloux en een in Bornem.

 

De taken zijn onder andere :

 • Het ontvangen van klanten;
 • Het opzoeken en encoderen in de database;
 • Het publiceren op de site finshop.belgium.be;
 • Het beheren van het magazijn (sorteren en behandelen van goederen).

FOD Financiën VIA TALENT EXCHANGE

De FOD Financiën beheert de middelen die het mogelijk maken aan de collectieve behoeften van onze samenleving te voldoen. Dit betekent dat dankzij ons werk de burgers er zeker kunnen van zijn dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en juiste manier worden geïnd. Bovendien zorgen wij ervoor dat de middelen efficiënt worden verdeeld om de zaken die we allemaal gebruiken te kunnen realiseren: infrastructuur, sociale zekerheid, …

                                  


Vacatures

 • Aantal (2) - 1130 Brussel - Fin Shop Brussel, Tweedekkerstraat 126 – 1130 Brussel

https://financien.belgium.be/nl

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange

Competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s;
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten;
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt jouw verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.

Troeven

 • Kennis van de tweede landstaal

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Andere

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Huidig pakket

Telewerk is mogelijk (1 dag per week)

Duur van de opdracht: 12 maanden

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Onderzoek van de ontvangen kandidaturen in functie van de volgende criteria:
  1. Competenties
  2. Motivatie
  3. Ervaring
 2. Gesprek (max. 1,5 uur): gesprek over je profiel, je ervaring, je motivatie en interesse voor de opdracht.

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange

Om te postuleren stuur je een sollicitatiebrief en een recent CV, ten laatste voor 29/05/2022, naar volgend e-mailadres: talentexchange@minfin.fed.be

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

 

Hecham Yacoubi - Attaché
P: +32 257 84 139
E: hecham.yacoubi@minfin.fed.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles