Jouw belangrijkste activiteiten binnen deze opdracht van Talent Exchange zijn:

 • Je organiseert overleg met de administraties van de gefedereerde entiteiten en de sectorale overlegorganen, plant vergaderingen en rapporteert;
 • Je maakt templates en procedures voor de medewerkers van de FOD om de voorbereiding en rapportage van Europese en internationale bijeenkomsten waaraan zij deelnemen te vergemakkelijken;
 • Je bent betrokken bij de versterking van een netwerk van stakeholders en bij de reflectie over een meer systematische raadpleging van deze stakeholders;
 • Je bereidt ministeriële interventies, toespraken, nota’s voor;
 • Je vertegenwoordigt de FOD tijdens diverse coördinatievergaderingen over actuele Europese thema’s, zoals de „Duurzame en slimme mobiliteitsstrategie”;
 • Je faciliteert de standpuntbepaling over Europese dossiers en zorgt voor het noodzakelijke overleg.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Anne-Sophie Cosyns: 02 277 34 03 - 0476 45 15 15 - annesophie.cosyns@mobilit.fgov.be

Meer info over onze FOD: http://mobilit.belgium.be/nl

FOD MOBILITEIT EN VERVOER - VIA TALENT EXCHANGE

De Cel Eurocoördinatie bestaat uit 4 medewerkers en is een performante en klantgerichte dienst, die deel uitmaakt van de Strategische Dienst bij de Diensten van de Voorzitster.

Haar belangijkste opdracht is het ondersteunen van het Europese en internationale beleid van de FOD. De Cel is het aanspreekpunt voor horizontale Europese thema’s. Daarnaast verzekert deze Cel ook de coördinatie van de parlementaire vragen in de FOD.

De Cel onderhoudt veel relaties en werkt bijvoorbeeld intern samen met dossierbeheerders van verschillende directies en extern met bijvoorbeeld andere overheidsdiensten alsook met de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

De Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken, daar werken we bij de FOD Mobiliteit en Vervoer elke dag aan.  

Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat, we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer.  

We helpen niet enkel ons land vooruit, maar je krijgt ook alle vertrouwen en vrijheid om te groeien. Als individu en als team. Zo stuwen we België én onszelf verder vooruit. 

Het is in deze vernieuwende context dat wij een medewerker (m/v/x) (NL/FR) voor de Cel Eurocoördinatie en Parlementaire Vragen van de Strategische Dienst bij de Diensten van de Voorzitster zoeken.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - BRUSSEL

http://mobilit.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties
 • Je bouwt relaties en netwerken op binnen en buiten de organisatie met uw collega's en op verschillende hiërarchische niveaus
 • Je kan je mondeling duidelijk en verstaanbaar uitdrukken

Troeven

 • Je hebt een goede kennis van internationale, Europese en Belgische instellingen en organisaties
 • Je hebt een goede kennis van vergader- en onderhandelingstechnieken
 • Je hebt voldoende kennis van het Frans om te functioneren in een tweetalige omgeving

 


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Andere

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht: max 12 maanden

Begin van de opdracht: September 2022-September 2023

Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)

Telewerk mogelijk

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv’s op basis van de volgende criteria:

 • competenties
 • motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek, voorafgegaan door een casestudy (max. 1 uur + voorbereidingstijd): In de casestudy zal je een webpagina schrijven op basis van de bijgeleverde documenten. Daarna volgt een bespreking met betrekking tot je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse in de opdracht.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 23/05/2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@mobilit.fgov.be - met het referentienummer XNT22055.

http://mobilit.belgium.be/nl

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Anne-Sophie Cosyns - Adviseur
P: 02 277 34 03
E: annesophie.cosyns@mobilit.fgov.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles