• Je verzorgt projecten voor de nieuwe boekhoudkundige software applicaties voor de 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) en Belnet (11 entiteiten) die afhangen van de POD Wetenschapsbeleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van deze projecten door ervoor te zorgen dat de doelstellingen bereikt worden en houdt de timing en het budget onder controle.
 • Je helpt bij het opstellen van aanbestedingen/bestekken voor het opstarten van projecten.
 • Je volgt de evoluties van de beste praktijken in de technologie- en overheidssector.
 • Je helpt bij de ondersteuning van de AD B&B van de POD Wetenschapsbeleid door nieuwe oplossingen te zoeken/voor te stellen in het kader van de aankoop van een nieuw boekhoudprogramma voor de 11 entiteiten. 
 • Je draagt bij aan het opbouwen van duurzame relaties met toekomstige gebruikers van het nieuwe boekhoudprogramma.
 • Je maakt de balans op van de bestaande boekhoudkundige oplossingen om de toekomstige behoeften van de nieuwe boekhoudapplicatie vast te stellen.
 • Je zorgt voor proactieve communicatie met toekomstige gebruikers.

 

BELSPO

Je zal werken binnen het directoraat Begroting en beheerscontrole. Dit directoraat is onderverdeeld in 3 afdelingen:
-1. De dienst boekhouding en dienstreizen, die de boekhouding en de uitvoering van de specifieke begroting van de POD Wetenschapsbeleid beheert en alle dienstreizen van het personeel van de POD organiseert.
-2. De dienst O&O-contracten, die de financiële uitvoering van alle door Belspo gefinancierde onderzoekscontracten beheert en controleert.
-3. De dienst voor budgettaire en financiële ondersteuning van Belspo en de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI). Deze eenheid stelt de begroting van Belspo op, ziet toe op de uitvoering ervan en verleent budgettaire en boekhoudkundige ondersteuning aan de FWI's.
De functie van PMO is vacant binnen deze derde dienst.

Als een van de hoofdactoren van het wetenschappelijk onderzoek in België lopen bij het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) heel wat eersteklasonderzoeksprogramma’s.

Daarnaast beheert BELSPO ook tien Federale Wetenschappelijke Instellingen die heel wat topstukken herbergen en wetenschappers niet alleen een uitzonderlijk kader en buitengewoon onderzoeksmateriaal aanreiken, maar ook historische en artistieke collecties van wereldfaam. 

Dankzij zijn onderzoeksprogramma’s, zijn Federale Weten­schap­pelijke Instellingen en zijn ongeveer 2 300 medewerkers, beschikt BELSPO over ruime expertise op zeer gevarieerde gebieden waaronder astronomie, astrofysica, meteorologie, geschiedenis, kunst­geschiedenis, paleontologie, mineralogie, musicologie, seismologie, gravimetrie, klimatologie, antropologie, aard­weten­schappen, archivistiek, bewaring, restauratie, informatie­wetenschappen, codicologie, aquatische en terrestrische ecologie, cartografie en moleculaire biologie.

Bij BELSPO zijn wetenschappen en cultuur nauw verweven om een meer duurzame en harmonieuze maatschappij tot stand te brengen. Zo draagt BELSPO bij tot de kennis van het milieu met als doel meer welzijn in de maatschappij in de hand te werken en de duurzame ontwikkeling ervan te garanderen.

Onze opdrachten

BELSPO heeft als opdracht de werking van de Belgische, Europese en internationale onderzoeksruimte te optimaliseren en te versterken. In die zin coördineert het Federaal Wetenschapsbeleid de onderzoeksinspanningen van alle publieke overheden van ons land en neemt het de verantwoordelijkheid op zich onze onderzoekers in internationale onderzoeksnetwerken in te passen.

Wij leveren de regering ook betrouwbare en gevalideerde gegevens waarmee zij duidelijke beslissingen kan nemen in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering, de biodiversiteit, het poolonderzoek, de digitalisering, de erfgoedwetenschap en alle federale maatschappelijke uitdagingen. Het Federaal Wetenschapsbeleid vormt bijgevolg een permanente expertisecapaciteit ten dienste van de federale overheid op diverse wetenschappelijke en technische gebieden.

Wij beheren ook de Belgische bijdrage aan het Europees Ruimtevaartagentschap, waarvan België de zesde netto-bijdrager is. Die langetermijnbijdrage is van strategisch en cruciaal belang voor ons land en biedt de gelegenheid een netwerk van ondernemingen en hooggespecialiseerde onderzoekscentra te versterken.

BELSPO vertegenwoordigt ook BELNET, de IT-partner van de onderzoekswereld, de universiteiten, de ziekenhuizen en de overheid. BELNET levert en onderhoudt innoverende netwerkinfrastructuur van topkwaliteit en geassocieerde diensten, en van wie de medewerkers hun best doen om mee te zijn met de niet te stoppen ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie en internet.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - WTCIII Simon Bolivarlaan 30 bus 7

http://www.belspo.be

Generieke competenties

 • Je definieert proactief doelstellingen, ondersteunt actieplannen zorgvuldig en betrekt de juiste middelen, binnen het beschikbare tijdsbestek
 • Je ondersteunt toekomstige gebruikers van de nieuwe boekhoudsoftware in de 11 entiteiten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.

Technische competenties

 • Je hebt een grondige kennis van projectbeheer, alsook de technieken en de methodologieën van projectbeheer in een ICT-omgeving (Prince2, Agile, Scrum, …).
 • Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.

Pluspunten

 • Je hebt kennis van het gebruik van boekhoudkundige programma’s en applicaties
 • Je hebt een nuttige ervaring in overheidsopdrachten (aanbestedingen)
 • Je bent bereid om in een tweetalige omgeving te werken.
 • Je begrijpt goed de werking en de structuur van de federale overheid en het relatiebeheer in een overheidscontext.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werk-uren).
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • Allerlei sociale voordelen.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • Flexibele werkuren in een 38-uren week.
 • min. 26 dagen verlof per jaar.
 • Telewerken is mogelijk

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

        2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken en die geen deel uitmaken van de deelnemende organisaties van Talent Exchange. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (www.talentexchange.be) 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 10/10/2022 naar het volgende e-mailadres: TalentExchange@belspo.be - met de functietitel als referentie - Talent Exchange.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Stassart Françoise - Attachee Budget & Contrôle de gestion_Budget (BELSPO)
P: 02/238 35 49
E: francoise.stassart@belspo.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles