Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties. www.talentexchange.be

Het gaat om een functie met veel uitdagingen waarin je een essentiële rol te spelen hebt bij het tot een goed einde brengen van de overheidsopdrachten.

 

De noden van Fedasil zijn divers: het kan gaan om opdrachten voor opleidingsdiensten, voor de aankoop van medisch materiaal of van werken zoals de installatie van schuttingen.

 

Je hebt de mogelijkheid om uitdagingen aan te gaan met concrete resultaten voor het Agentschap en voor de opvang van asielzoekers. Je kan je ontwikkelen en leren binnen een dynamisch team.

 

We stellen je voor om een aantal dossiers te behandelen, afhankelijk van je profiel en je ervaring.

Als medewerker van de dienst Overheidsopdrachten,

 • Help je bij de verwezenlijking van aankoopdossiers via een onderhandelingsprocedure
 • Je adviseert en begeleidt de opvangcentra en de verschillende diensten bij de voorbereiding van hun overheidsopdrachten (lokale aankoopen, globale of andere)
 • Je controleert dossiers die door de verschillende diensten zijn opgemaakt of door de centra en draagt zo bij tot de verbetering van de aankoopprocessen binnen het Agentschap
 • Je zorgt voor een systematische reporting en archivering van de dossiers die je behandelt.

FEDASIL - VIA TALENT EXCHANGE

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming  en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Kartuizersstraat 21

http://fedasil.be

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: www.talentexchange.be

 

Competenties

 • Je hebt ervaring in een functie overheidsopdrachten of in een juridische functie.
 • Je kan je werk zelfstandig organiseren en neemt initiatief. 
 • Je werkt resultaatgericht
 • Je kan prioriteiten bepalen in je werk en een planning respecteren.
 • Je bent flexibel, dynamisch en proactief
 • Je werkt graag in team

 

 Troeven

 • Een goede kennis van de tweede landstaal (Frans) is een pluspunt

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties.

 

Duur van het opdracht : 12 maanden

Telewerk mogelijk

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 15/09/2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@fedasil.be - met het titel van de functie als referentie.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Valerie Leclercq - Conseiller RH
E: valerie.leclercq@fedasil.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles