De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties.

De DG vereenvoudiging en digitalisering (DG VD) van de FOD BOSA beschikt over een Capability map, waarin een 30-tal capabilities werden geïdentificeerd. Voor elk van deze capabilities wensen we nu een overzicht te maken van de volgende aspecten over die capability: een overzicht van de huidige maturiteit, de belangrijkste business processen, de betrokken afdelingen/teams, de behandelde informatie, de gebruikte applicaties, en de eventuele afhankelijkheden met andere capabilities.

Hiervoor zoekt DG VD ondersteuning van een business analyst voor het documenteren van deze capabilities.

Alle capabilities in de capability map van DG VD documenteren. Dit houdt in:

 • Organiseren workshops met capability owners/managers en bijkomende betrokkenen om de capability te documenteren onder de vorm van een 'capability one-pager' + organiseren van de validatie van deze one-pager.  (Opmerking: hierbij bestaat de mogelijkheid dat capabilities worden geïdentificeerd die beter worden samengevoegd, of misschien beter worden opgesplitst)
 • Voorbereiden presentatie van de capability one-pagers voor validatie door het management.
 • Voor elke capability een capability view maken in de EA Repository op basis van die one-pager, en daarbij ook de relaties met andere capabilities registreren.
 • Up to date houden van de capability map in geval van wijzigingen

FOD Beleid en ondersteuning

Werken bij DG Vereenvoudiging en digitalisering van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) betekent bijdragen tot de digitalisering van de dienstverlening voor burgers en bedrijven. Jouw werk zal een zichtbare invloed hebben op de digitale diensten die voor de overheid en het bedrijfsleven worden ontwikkeld.

Meer weten over de missies van DG Vereenvoudiging en Digitalisering ? Luister naar de podcast van de directeur-generaal, Jack Hamande (in het Frans).


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Simon Bolivarlaan 30, bus 1

https://bosa.belgium.be/nl

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties.

Generieke competenties:

 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en je bouwt met hen op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie op.
 • Je kan realistische doelen stellen, ondersteunt nauwgezet actieplannen en betrekt daarbij de juiste middelen binnen de beschikbare tijd.
 • Je bent een teamplayer die ook goed zelfstandig kan werken.
 • Een sterke motivatie is zeer belangrijk.

Technische competenties:

 • Je bent vertrouwd met zelfstandig workshops/interviews te organiseren en uit te voeren
 • Je bent vertrouwd met het maken van modellen (ongeacht of dat nu UML, BPMN, Archimate of nog andere soorten modellen zijn, en ongeacht de gebruikte tooling)

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring als business analyst of functionele analyst of enterprise architect 


Niet vereist, wel een troef

 • Voldoende kennis van Frans
 • ervaring met enterprise architectuur
 • kennis van Archimate 
 • ervaring met Sparx Enterprise Architect (of een gelijkaardige tool).

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)

Het werkregime is bespreekbaar (flexibiliteit). Min 80x%

Telewerk mogelijk (3/5)

Contract: Talent Exchange

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 Om je kandidaat te stellen, stuur je motivatie samen met een recent cv ten laatste op 08/12/2022 naar het volgende e-ailadres: emilie.boigelot@bosa.fgov.be  met het referentie talent exchange/ Business analyst

https://bosa.belgium.be/nl

Nicolas Vervaeck - Enterprise Architect
P: +3227408187
E: nicolas.vervaeck@bosa.fgov.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles