Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Niet-klinische evaluatoren zijn verantwoordelijk voor de evaluatie van de niet-klinische gegevens (farmacologie, farmacokinetiek, toxicologie) die worden ingediend in het kader van aanvragen tot klinische studies, wetenschappelijk advies of vergunning voor het geneesmiddel in de handel te brengen.

 

De cel niet-klinische evaluatoren zoekt verdere versterking voor de evaluatie van de niet-klinische (of preklinische) gegevens betreffende geneesmiddelen voor de mens. Dit betreft zowel chemisch geproduceerde geneesmiddelen als geneesmiddelen afkomstig van plantaardige, dierlijke of andere biologische/ biotechnologische oorsprong, inclusief geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMPs, somatische celtherapie, gentherapie, weefselmanipulatie).

FAGG VIA TALENT EXCHANGE

De cel niet-klinische evaluatoren maakt deel uit van de afdeling evaluatoren binnen het DG PRE Authorisatie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG).

Het FAGG is de bevoegde instantie voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten om ervoor te zorgen dat de burgers maximaal profijt zouden kunnen halen uit de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die ze nodig hebben.. Het FAGG werkt samen met gezondheidszorgbeoefenaars en andere bevoegde instanties op nationaal en internationaal niveau (nauwe samenwerking met het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA).

 

De activiteiten van het FAGG zijn verdeeld over 3 directoraten-generaal: 

Het DG PRE vergunning beheert alle activiteiten vóór de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.

Het DG POST vergunning bewaakt de bijwerkingen verbonden aan het gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten door informatie te verzamelen. Dit DG verzamelt informatie, evalueert deze en neemt maatregelen indien nodig.

Het DG INSPECTIE beheert alle activiteiten inzake inspectie en controle.


Vacatures

  • Aantal (2) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galileelaan 5/03

https://www.afmps.be/fr

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Competenties

  • Je bent in staat om wetenschappelijke gegevens in verband met niet-klinische doeltreffendheid (farmacologie), farmaco- en toxicokinetiek en veiligheid (toxicologie) van nieuwe en/of bestaande geneesmiddelen kritisch te evalueren en op basis van deze gegevens een evaluatierapport op te stellen.
  • Je kan je werk plannen en zelfstandig werken om gestelde deadlines te halen.
  • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van je evaluatiewerk.
  • Je wilt je verdiepen in de wereld van niet-klinische evaluatie van geneesmiddelen voor de mens.
  • Je hebt een relevante wetenschappelijke opleiding genoten en je hebt ervaring met de evaluatie van farmacologische en/of toxiciteitsstudies (in vitro en/of in vivo).

Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 

Contract: Tijdelijke tewerkstelling

Werkregime: Voltijds

  1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

  1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 06/01/2023 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@fagg-afmps.be - met het referentienummer.

https://www.afmps.be

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Sonja Beken - Coordinatrice de la cellule évaluateurs non-clinique
P: 32 2 528 42 04
E: Sonja.Beken@fagg-afmps.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles