Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Hou je ervan om verschillende soorten selectieprocedures te organiseren en uit te voeren? Wil je graag deel uitmaken van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, die voortdurend in ontwikkeling is en volop in de belangstelling staat? Wil je deel uitmaken van een enthousiast en gemotiveerd team in een gezellige werkomgeving?

Dan ben je misschien een van onze toekomstige collega's!

Als selectieverantwoordelijke coördineer je en volg je verschillende types selectieprocedures op (interne/externe publicaties, bevorderingen, bijkomende screenings, talent exchanges,…). Je geeft advies aan klanten op basis van jouw expertise en op basis van een grondige analyse van hun behoeften. Je adviseert klanten over de keuze van de tests en over de criteria voor een geslaagde selectieprocedure.

 • Je maakt samen met de klant een grondige analyse van het competentieprofiel. Je geeft advies op basis van jouw expertise, maakt de functiebeschrijving op en je zoekt naar oplossingen om het juiste talent op de juiste plaats te krijgen.
 • Je plant de volledige selectieprocedure die is aangepast aan de behoeften van jouw klant. Je beheert, coördineert en ondersteunt het selectieproces en je respecteert hierbij de vooropgestelde deadlines.
 • Je neemt de rol op van voorzitter van de selectiegesprekken, je beoordeelt de competenties en/of ervaring van de kandidaten op basis van objectieve criteria en je geeft competentiegerichte feedback.
 • Je houdt rekening met de trends op de arbeidsmarkt, de behoeften van de klant, de geldende reglementering en de Selor methodologie.
 • Je houdt jouw kennis up-to-date rond de toe te passen regelgeving van personeelsbewegingen binnen de federale overheid en deelt deze met collega's en partners.
 • Je neemt je rol op binnen een netwerk van selectieverantwoordelijken en zorgt samen met je collega's voor een continue vernieuwing binnen het selectiegebeuren bij onze FOD.

FOD Volksgezondheid, VVVL - VIA TALENT EXCHANGE

Deze functie is vacant bij de stafdienst HR Partners die deel uitmaakt van de ondersteunende diensten bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5, 1210 Brussel). De stafdienst HR Partners werft gemotiveerde medewerkers aan die de FOD toelaten zijn doelstellingen te verwezenlijken. We beheren de middelen (personeelsenveloppe) en de personeelsdossiers, nemen deel aan de ontwikkeling van de organisatie (talent en leadership, welzijn en diversiteit, waarden en resultaten, …) en investeren in de medewerkers van onze FOD (opleidingen, ontwikkeling, …).

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health », door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Meer info over onze FOD: https://www.health.belgium.be/


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galileelaan, 5/2 | 1210 Brussel

https://www.health.belgium.be

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Certificatie

Je wordt enkel uitgenodigd op gesprek indien je over het "Selor certificaat A-Z selecties" of "Selor certificaat voorzitterschap interviews" beschikt.

Generieke Competenties

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en je onderneemt doelgerichte acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt met hen op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie op.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de verantwoordelijkheid, je komt de verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert actief je eigen groei in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Technische competenties

 • Je drukt je mondeling op een vlotte en duidelijke manier uit.

Troeven

 • Aangezien je terecht komt in een tweetalige werkomgeving is kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je kan vlot overweg met office-toepassingen.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Voltijdse tewerkstelling gedurende 12 maanden

Contract: Tijdelijke tewerkstelling

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie 

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur) : bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht. Het interview zal online plaatsvinden via Teams in de loop van de maand januari 2023.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 21 december 2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be met het referentienummer TE/2022/DOS/SELECTIE.

http://www.health.fgov.be

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Krystle Jeurissen - Selectieverantwoordelijke
P: 02/524.93.45
E: krystle.jeurissen@health.fgov.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles