Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Wij zijn op zoek naar een talent voor de volgende taken:

Heb je een passie voor human resources en heb je eerdere ervaring op het gebied van human resources management? Wil je een aangename werkomgeving creëren waarin iedereen zich gemotiveerd voelt op het werk, zich kan opladen en constructieve werkrelaties kan opbouwen? Dan ben jij de collega die we zoeken voor ons team Personeels- en Organisatieontwikkeling.

 

Wij zijn op zoek naar een collega die geïnteresseerd is in een of meerdere functies binnen de afdeling Personeels- en Organisatieontwikkeling: verschillende HR-projecten, maar ook de organisatie van opleidingen.

 

Mogelijke taken:

 

-          Bijdragen aan verschillende HR-projecten:

 • een modern absenteïsmebeleid
 • een beleid inzake interne personeelsbewegingen
 • een integriteitsbeleid
 • ….

-          deelnemen aan de ontwikkeling van een leiderschapstraject (conflictbeheer, beheer van afwezigheden, stressbeheer, operationeel plan, enz.)

-          begeleiden van personeelsleden, diensthoofden en leden van het management met specifieke behoeften op het gebied van coaching, opleiding, enz.

-          je analyseert de aan jou toevertrouwde opleidingsaanvragen grondig en stelt een opleidingsplan op dat gebaseerd is op en aangepast is aan de behoeften van de aanvrager. Je werkt mee aan de ontwikkeling van opleidingen, van A tot Z

-          …..

VIA TALENT EXCHANGE

Het team Personeelsontwikkeling situeert zich in de cel “Personeels-en organisatieontwikkeling”.

 

De cel Personeels- en Organisatieontwikkeling is verantwoordelijk voor de valorisatie van de competenties, de motivatie, de informatie en organisatie, en besteedt de nodige aandacht aan opleiding, coaching en positieve motivering. Zij implementeert mens- en organisatiegerichte projecten om werknemers en teams te ondersteunen bij het vergroten van hun welzijn op het werk en daarmee hun efficiëntie.

Het FAGG speelt een essentiële rol in de bescherming van de volksgezondheid en heeft als missie:

- De kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik te waarborgen:

-          van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, met inbegrip van homeopathische geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen, magistrale en officinale bereidingen;

-          van gezondheidsproducten waaronder medische hulpmiddelen en hulpstukken, en grondstoffen bestemd voor de bereiding en de productie van geneesmiddelen.

- De kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik waarborgen:

-          van alle handelingen die worden verricht met bloed, cellen en weefsels, die ook als gezondheidsproducten worden beschouwd.

-          Zijn organisatiecultuur is gebaseerd op vertrouwen, vrijheid en flexibiliteit binnen een kader van resultaatgericht werken en respect voor collega's en klanten.

Meer informatie over het FAGG is terug te vinden op zijn website.

 


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galiléelaan 5/03

https://www.fagg-afmps.be

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Competenties

 • Je bent in staat om vernieuwend te denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Andere

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 

Contract: Tijdelijke tewerkstelling

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 06.01.2023 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@fagg-afmps.be - met het referentienummer.

https://www.fagg-afmps.be

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Nathalie Wouters - attaché
P: +3225284905
E: nathalie.wouters@fagg-afmps.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles