Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

De FOD Sociale Zekerheid is volop in evolutie en is op zoek naar een enthousiaste en autonome medewerker met juridische affiniteit voor de cel Administratieve Dossiers bij de Dienst Commissies, raden en administratieve dossiers van de Directie-generaal Juridische Expertise om het project “Benoeming en hernieuwing van de mandaten van de rechters en raadsheren in sociale zaken” in goede banen te leiden. Bovendien zal de beleidsmedewerker de cel ondersteunen bij haar andere juridische en administratieve taken. 

Jouw belangrijkste taken:

-        Als projectleider voor de benoemingen en hernieuwingen van de rechters en raadsheren in sociale zaken, er voor zorgen dat dit project in goede banen geleid wordt (deelnemen aan interdepartementale vergaderingen met FOD Werkgelegenheid en FOD Justitie, op punt stellen van de te volgen procedures, voorbereiding van templates, …)

-        Als beleidsmedewerker de reglementaire verplichtingen en de administratieve procedures opvolgen en uitvoeren (opstellen MB en KB, publicaties in het Belgisch Staatsblad, …)

-        Als dossierbeheerder alle kandidaturen in ontvangst nemen en verifiëren of alle nodige documenten ingediend zijn (beheer van de specifieke mailbox, …)

-        Als dossierbeheerder controleren of aan alle voorwaarden voldaan is

-        Als contactpersoon de nodige informatie doorgeven aan de rechtbanken en hoven in overleg gaan met het kabinet, de telefoons hieromtrent beantwoorden

-        Als dossierbeheerder tevens de ontslagen van rechters en raadsheren in sociale zaken administratief afhandelen

-        Als dossierbeheerder het nodige doen om eretekens uit te reiken aan de rechters en raadsheren

-        Als coach de teamleden adviseren en bijstaan bij de uitvoering van hun administratieve taken.

Deze vacature is op maat gemaakt voor jou als:

-        Je zeer nauwkeurig en correct te werk gaat in je taken.

-        Je interesse hebt om in een omgeving te werken waar reglementering en procedures centraal staan.

-        Je zelfstandig wil werken.

-        Je steeds bereid bent om bij te leren in een context van vaak veranderende wetgeving.

-        Je energie krijgt van contacten met andere teams en organisaties.

FOD SOCIALE ZEKERHEID VIA TALENT EXCHANGE

De cel Administratieve dossiers maakt deel uit van de dienst Commissies, raden en administratieve Dossiers, die weer deel uitmaakt van de DG Juridische expertise.

De Cel Administratieve dossiers houdt zich vooral bezig met:

 • Het toewijzen van mandaten binnen die OISZ:
  • managementfuncties OISZ,
  • leden van beheerscomités OISZ,
  • regeringscommissarissen;
 • De aanstelling van bedrijfsrevisoren bij OISZ;
 • De benoeming van rechters en raadsheren in sociale zaken en het uitreiken van eretekens voor deze rechters en raadsheren;
 • De opmaak van besluiten betreffende de fusie door opslorping of ontbinding van een sociaal secretariaat.

De Directie-Generaal Juridische Expertise ondersteunt de beleidscellen door hen deskundig juridisch te adviseren en bij het uitwerken van het juridische kader om maatregelen op het vlak van sociale bescherming adequaat in te voeren. Tevens zal de DG raden en commissies, zoals de Kunstenaarscommissie, administratief ondersteunen. De DG zal daarnaast als expertisecenter voor de sociale zekerheid voor zelfstandigen fungeren.

De FOD Sociale Zekerheid staat, samen met de Openbare Instellingen voor de Sociale Zekerheid, in voor de uitwerking van het beleid van de sociale zekerheid, voor de interpretatie van de reglementering ervan en voor de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Vanuit zijn opdrachten en acties naar de publieke actoren en de sociale partners toe, draagt hij bij tot de leefbaarheid en doeltreffendheid van de sociale zekerheidsstelsels en tot het waarborgen van de sociale rechten.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Kruidtuinlaan 50

https://socialsecurity.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Generieke competenties

-        Adviseren

-        Doelstellingen behalen

-        Problemen oplossen

-        Zichzelf ontwikkelen

Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Voordelen

 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerken (tot 3 dagen per week)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • beschikken over een laptop (tussenkomst in het internet abonnement) en gsm (betaling van professionele gsm-kosten)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • moderne en prettige werkomgeving

Contract: Tijdelijke tewerkstelling

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 02-01-2023 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minsoc.fed.be met het referentienummer SOC/EJ/TE_2022-0096.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Sven Vanhuysse
P: +32 470 131 249
E: Sven.Vanhuysse@minsoc.fed.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles